Siegfried v Bayreuthu: Berlín Alexanderplatz

  1. 1
  2. 2

Siegfried v Bayreuthe: Berlín Alexanderplatz 

Svorka kopulujúcich krokodýlov na berlínskom Alexanderplatzi, vulgárne gestá, Erda, ktorá priamo na scéne orálne uspokojuje Wotana, rozkokošený a páreniachtivý Waldvogel a možno i ohlušujúca salva z kalašnikova boli pre divákov v Bayreuthe už priveľa. Taký orkán bučania, ktorým dávalo publikum po predstavení Siegfrieda najavo svoju nevôľu treba zažiť. Silu otočiť emócie rozvášneného davu o stoosemdesiat stupňov mal len spevácky ansámbel a (už opäť) Kirill Petrenko, ktorý napokon zodvihol euforicky aplaudujúce publikum zo stoličiek.

Bučanie stáda
Castorfov Ring v Bayreuthe nie je zaručene ľahké sústo. Vybučať koncept, ktorý raz premyslene komentuje, inokedy rozvíja, alebo karikuje predlohu je však omnoho ľahšie ako otvorene a nepredpojato prijať pozvanie uvažovať o konfrontácii s nie práve jednoduchým dielom, ktorého incenácia stojí na pleciach talentovaného, zohraného, inteligentného a sympatického ansámblu. Po tretej časti Ringu a po Tristanovi musím skonštatovať, že v Bayreuthe sa po niekoľkých rozpačitých rokoch už opäť stretla svetová špička wagnerovského spevu. A tí si takýto prístup publika rozhodne nezaslúžili. Už keď pre nič iné, tak aspoň z elementárneho rešpektu pred ich umením. Keď som sa asi sedemdesiatročnej dámy za mnou opýtal, prečo tak hlasno bučí, celá rozdychčaná v afekte len odpovedala, že „takáto sračka rozhodne nebola zámerom skladateľa“. Až potom, čo som jej odpovedal v zmysle, „že aj keď vidno, že má na pleciach už nejeden rôčik, nepredpokladám, že poznala Richarda Wagnera osobne“, som si uvedomil, že som ju mohol azda aj uraziť. Nech. Moja uštipačnosť bola pomstou za to, že sa po celý čas ovievala vejárom s hrubými kosticami, ktorých sonórny klepot vynikal najmä v tichších pasážach takmer štvorhodinového, divadelne napínavého večera.

Komunistický Mount Rushmore
Les, v ktorom Nibelung Mime vychováva Siegfrieda inscenujú Castorf s Denićom pod kamenným bralom akéhosi Mount Rushmore, do ktorého sú však namiesto amerických prezidentov vytesané hlavy komunistických vodcov Marxa, Lenina, Stalina a Maa.V otvorenom striebornom obytnom prívese (metafore Nibelheimu z Rýnskeho zlata) kuje samozvaný „červený“ ideológ a rojko Mime meč pre chovanca Siegfrieda a neskôr plány, ako získať prostredníctvom neho zlatý poklad Rýna, ktorý sa momentálne nachádza vo vlastníctve drakónskeho desperáta Fafnera. Tu ho vyhľadá aj Wotan v postave Wanderera, tarantinovsky poňatý v čiernom kabáte, cowboyskom klobúku a slnečnými okuliarmi, ktorý ho vyzve do hádankovej hry. V obsiahlom dialógu podloženom hustou spleťou leitmotívov kulminuje Wotanov part vo výškach, presahujúcich takmer do tenorovej polohy. cieľom nie je priblíženie sa Mimemu, lež poukaz na postavu Siegfrieda, ktorého úlohou bude znovu ukovať rozbitý meč Nothung. Mime síce rozpozná pútnika ako Wotana (Wotan si strhne z tváre slnečné okuliare a demonštratívne ich rozdupe), no premárni šancu zistiť recept ako ukovať rozbitý meč. Castorf režíruje túto scénu opäť staticky neinvenčne. Gró drámy sa skôr deje v orchestrisku. Petrenko jasne definuje jednotlivé témy v spleti leitmotívov a ich modulácií. Nezlieva ich do seba, umne nasadenými rubatami zrozumiteľne artikuluje ich význam pre priebeh drámy i Castorfovho príbehu. Nebojácnosť Siegfrieda je v Castorfovej réžii „hrou s ohňom“: prv než si ukuje Nothung, zvažuje použiť celý arzenál zbraní od podomácky vyrobenej bomby až po kalašnikov, pred ktorého salvami varujú aj letáky v prestávke pred druhým dejstvom. Svoje miesto má na javisku aj nemá postava medveďa inscenovaná ako ničnetušiaceho proléta tiahnuceho sa celým cyklom od Rýnskeho zlata. Najprv ako barman na čerpacej stanici pod Walhallou, neskôr vo Valkýre ako uväznená učiteľská inteligencia a v Siegfriedovi ako autodidaktik, ktorý sa z Mimeho „revolučnej knižnice“ márne pokúša rozdúchať oheň revolúcie. V postave stvárnenej Castorfovým dramaturgom Patricom Seilbertom sa táto nemá rola postupne stala miláčikom publika.

Berlín Alexanderplatz
Práve tie momenty v dialógoch, postavách a situáciách Wagnerovej predlohy, v ktorých Castorf odhalí skrytý dramatický potenciál v prospech emocionálne úprimného divadelného zážitku patria k skutočným pokladom jeho Prsteňa. Jedným z takýchto miest je scéna Waldvogela a Siegfrieda na berlínskom Alexanderplatzi. Najprv ako nemé vtáča v nádhernom jagavom kostýme revuálnej tanečnice s obrovskými zlatými krídlami ako vystrihnutej zo show kabaretu vo Friedrichsstadtpalaste, rozohrá švitorivými koloratúrami boj o pozornosť Siegfrieda a neskôr i jeho priazeň. Krv Fafnera, ktorého skolí Siegfried salvou z kalašnikova mu umožní rozumieť i reči lesného vtáčaťa. Ich dialóg je vzájomným hľadaním sa. Laškujúci Waldvogel túži po Siegfriedových objatiach, nespratný kostým mu však sťažuje pohyb po úzkom schodisku. Až v závere sa im podarí stretnúť sa. Strážna kamera pod vchodom na stanicu ich prichytila pri chvatnej „rýchlovke“ do posledných taktov vzrušeného šumenia lesa. „Len ten, kto sa nebojí…“, tak znie odpoveď lesného vtáčaťa na Siegfriedovu otázku, či môže on zobudiť spiacu Brünnhilde, o ktorej mu predtým vtáča spievalo. Siegfried síce ešte nevie, čo ho čaká. Jeho stúpajúce vzrušenie sa však už zrkadlí v orchestri. Zatiaľ nič netuší o bohoch a osude. Rozvášnená téma s jasne počuteľným mávaním vtáčích krídel sa vylieva do omamného zvuku, v ktorom žiarivo rezonuje motív lesného vtáčaťa. Búrlivé finále vidí Castorf ako bezbrehú túžbu po láske, voľnosti bez zábran a milovaní, a tak ho aj inscenuje. K nevôli publika.
Božský „blow job“ a hladné krokodýly
Z útrob scény doťahujúc si pred zrkadlom improvizovanej maskérne rúž, vystupuje Erda sledovaná kamerou na námestie. Wotan sa jej pýta, „ako zabrzdiť valiace sa koleso“. Pri víne a špagetách na Alexanderplatzi ho však Erda pod svetovými hodinami môže uspokojiť len jedným spôsobom. Ako ľahostajná diva v kožuchu a parochni pokľakne a rozopne Wotanovi rázporok…

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Wagner: Siegfried (Bayreuther Festspiele 2013)

[yasr_visitor_votes postid="65183" size="small"]

Mohlo by vás zajímat