Skladatel a pedagog Otomar Kvěch náhle zemřel, bylo mu 67

Tento pátek 16. března náhle zemřel hudební skladatel a pedagog Pražské konzervatoře a AMU v Praze Otomar Kvěch. Měl jsem tu možnost být nejprve jeho žákem v několika hudebně teoretických předmětech v rámci studia hudební teorie na HAMU a v posledních několika letech i kolegou na Oddělení hudebně teoretických disciplín na HAMU, které vedl.
Otomar Kvěch (zdroj vltava.rozhlas.cz / foto Khalil Baalbaki)

Na Pražské konzervatoři Otomar Kvěch vystudoval skladbu a varhany, posléze skladbu na Akademii múzických umění. Varhanám se věnoval spíš příležitostně, ale kompozice byla v popředí jeho zájmu celý život. Jeho skladatelský odkaz zasahuje do různých oblastí. Těžko vybrat nějaký výčet zásadních skladeb, ale sám si asi nejvíce vážil svého Requiem temporalem.

Kompozici také vyučoval od devadesátých let na Pražské konzervatoři, kde vychoval řadu skladatelů. Při našich častých rozpravách sám vzpomínal na své pedagogy, kterých si velmi vážil. Kromě výuky skladby byl pedagogem a docentem na HAMU, kde proslul jako velmi erudovaný a oblíbený vyučující předmětu „Rozbor skladeb“. Věřím, že na něj dodnes rádi vzpomenou všichni, kdo jeho hodiny navštěvovali. Na hodinách byl velmi bezprostřední a mnohdy až neformální, čímž si dokázal získat sympatie studentů. Jeho rozsah znalostí o hudbě byl neuvěřitelný. Ať už se mluvilo o kterékoliv skladbě, dokázal o ní říci nějakou zajímavost. Navíc dokázal bez jakékoliv přípravy zahrát na klavír stěžejní místa dané skladby. Tyto znalosti a zároveň hráčskou pohotovost ovládá opravdu jen málokdo. Ostatně dlouhá léta působil jako korepetitor v Národním divadle, díky čemuž měl dokonale zvládnutý operní repertoár. Neopomenutelná je také jeho činnost pro Český rozhlas, kde působil zejména jako hudební redaktor několik desetiletí.

Otomar Kvěch při rozhlasové práci – archivní foto (zdroj kvech.cz)

Každý, kdo znal Otu blíž, věděl o jeho vášni pro „mašinky“. Bylo to pro něj určité odreagování od hudby i vnějšího světa. Ostatně nejen modely železnic, ale i samotné vlaky velmi obdivoval. Kromě hudebních novinek často s radostí oznamoval, že si zakoupil model výhybky nebo nějaký ten vagónek.

Výše uvedené řádky jsou jen stručná vzpomínka, psaná krátce po oznámení této smutné události, a určitě ještě budou následovat další, zejména od jeho kolegů a přátel, kteří ho znali déle nebo z jiných stránek. Řadu cenných poznatků o hudbě jsem načerpal právě od Otomara Kvěcha, za což mu budu vždycky vděčný. Otomar Kvěch byl vynikající hudebník, laskavý člověk a jeho odchodem ztratila česká kultura významného představitele.

Poslední rozloučení s Otomarem Kvěchem se bude konat ve čtvrtek 22. března 2018 v 10 hodin ve sboru Církve československé husitské v Dykově ulici 1 v Praze 10.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat