Slovenská filharmonie Bratislava

James Judd, Slovenská filharmónia – Bratislava 18. 5. 2017 (zdroj Slovenská filharmónia / foto © Peter Brenkus)

marec 2018 – výber koncertov

 

štvrtok 22. a piatok 23. marca v 19.00 hodin – Koncertná sieň SF

Slovenská filharmónia
James Judd – dirigent
Ján Slávik – violončelo
Jasminka Stancul – klavír

Egon Krák: Message (premiéra)
Camille Saint-Saëns: Koncert pre klavír a orchester č. 5 F dur, op.103
Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfónia č. 5 D dur, op. 107 Reformačná

Múdrosť, ľudský nadhľad a vedomostný prehľad, schopnosť reflektovať mnohé oblasti aktivít sveta a človeka, prepracovaná kompozičná technika sú devízami hudby Egona Kráka. 25. marca 2018 sa skladateľ dožíva šesťdesiatky a v tejto súvislosti nám posiela svoj Message. Camille Saint-Saëns bol jedným z „divotvorcov“ na francúzskej hudobnej scéne prelomu 19. a 20. storočia. Jeho silnou stránkou bola bravúrna klavírna hra; pre vlastné koncertné potreby si písal klavírne koncerty. Piaty z nich sa viaže na opakovaný pobyt v exotickom Egypte. Rozcestovaným hudobníkom bol aj Felix Mendelssohn Bartholdy. Zážitky z Talianska a Škótska ho inšpirovali k tvorbe skvostov, akými sú 3. a 4. symfónia, respektíve predohra Hebridy. Poradové číslo päť má Symfónia D dur, komponovaná na objednávku reformnej cirkvi v Augsburgu. Citát chorálu „Ein festes Burg…“ vo Finále je preto samozrejmosťou.

 

streda 28. a štvrtok 29. marca v 19.00 hodin – Koncertná sieň SF

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd – dirigent
Thomas Lang – zbormajster
Chen Reis – soprán
Dominik Wortig – tenor
Peter Mikuláš – bas (Paulus)

Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulus, oratórium, op. 36

Paulus je prvým z dvojice monumentálnych oratórií Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Mendelssohn spoločne s Robertom Schumannom vyvinuli veľké kvantum energie na revitalizáciu tradície Bachových a Händlových oratoriálnych (respektíve pašiových) projektov. V duchu dvoch majstrov sa odvíja aj biblický príbeh Paulusa. Vo svojej dobe bolo toto oratórium veľmi obľúbené, takže autor ho poľahky expedoval aj na pódiá vo Veľkej Británii, kde je zborový spev uctievanou hodnotou a tradíciou. Druhé z oratórií Eliáš Mendelssohn dokončil tesne pred smrťou v Londýne, kde ho dokonca aj premiérovo uviedol.

 

www.filharmonia.sk