Vídeň: balet nazvaný Siegfried

O Labuťom jazere som napísal hodne, takže nejaké úvody ako úvod do problematiky či dejín inscenovania je zbytočný. K histórii tohto baletu vo Viedni sa…