Téměř návod, jak ublížit Donizettimu

Takmer návod, ako ublížiť Donizettimu Brno, ako sa dočítame v najnovšom programovom bulletine, má obdivuhodnú históriu uvádzania opier Gaetana Donizettiho. Dve desiatky uvedených javiskových diel, vrátane…