Proběhly akordeonové kurzy Musicollage 2023

    Letošní sedmý ročník skladatelsko-improvizačních kurzů Musicollage 2023 potvrdil svou již obecně dobře známou vysokou uměleckou úroveň. Kreativní umělecké prostředí v rámci workshopů podnítilo tvorbu nových skladeb,…