Výročí Viléma Blodka

Hudební skladatel Vilém Blodek byl svého času co do popularity konkurentem Bedřicha Smetany. Jeho opera V studni, která se hraje dodnes, bývá přirovnávána k Prodané…