Výročí Viléma Blodka

Hudební skladatel Vilém Blodek byl svého času co do popularity konkurentem Bedřicha Smetany. Jeho opera V studni, která se hraje dodnes, bývá přirovnávána k Prodané nevěstě a ujala se i v zahraničí. Hudebník a skladatel českého romantismu Blodek se narodil před sto osmdesáti lety, 3. října 1834, v Praze.Blodek, vlastním jménem Vilém František Plodek, studoval na Pražské konzervatoři kompozici u Jana Bedřicha Kittla a hru na flétnu u Antonína Eisera. Živil se jako učitel hudby, nejprve v Haliči, později v Praze, kde působil též jako sbormistr a klavírista. Jeho skladatelská tvorba je poznamenaná vlivem Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Napsal řadu skladeb pro flétnu, nejznámější je Koncert pro flétnu z roku 1862. Kromě jednoaktové opery V studni (1867) komponoval ještě opery Clarissa a Zítek, obě však nedokončil. Vypukla u něj nervová choroba, kvůli které byl v roce 1870 hospitalizován v ústavu choromyslných, kde 1. května 1874 zemřel.

Foto archiv

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na