Pravidla diskuze a blogování

Tato pravidla platí pro diskuze vedené na portále www.operaplus.cz a fanpage Operaplus na Facebooku. Do webové diskuze čtenářů mohou přispívat jen registrovaní uživatelé Opery Plus, a to po dokončené registraci a při dodržení stanovených pravidel. Komentáře nejsou určeny pro vzkazy či dotazy redakci nebo autorům, ani pro diskuzi s nimi; k tomu prosím využijte kontaktní formulář ve spodní části stránek nebo redakční email [email protected]. Komentáře, jejichž autoři nedodrží pravidla diskuze, budou vymazány. Obdobné zásady jako pro čtenářskou diskuzi jsou uplatňovány i při posuzování vhodnosti publikování textů ve čtenářském blogu. Velmi nám záleží na tom, aby názory čtenářů Opery Plus byly sdělovány kultivovanou formou, jen takové příspěvky jsou vítány. Názory čtenářů nevyjadřují stanovisko autora článku ani redakce, která za jejich obsah nenese odpovědnost.

V případech, kdy provozovatel internetového portálu Opera PLUS (dále jen „stránek“) umožní vedení diskuze uživatelů stránek (dále jen „uživatelů“), případně publikování jejich textu v blogu, uživatelé zveřejněním svého příspěvku, resp. komentáře na stránkách dávají souhlas k jeho publikování bez časového omezení a zdarma, stejně jako i k případnému využití v dalších rubrikách stránek, včetně stránek Opery Plus na sociálních sítích. V případě rozsáhlejších komentářů si provozovatel stránek vyhrazuje právo text přesunout do čtenářského blogu.

Do diskuzí může přispívat každý řádně registrovaný uživatel stránek nebo uživatel Facebooku, který respektuje tato pravidla. Nepřípustné jsou zejména komentáře, které obsahují:

 • sdělení přímo nesouvisející s tématem dotyčného článku
 • sdělení, které již bylo zveřejněno v jiném médiu
 • sdělení, kterým se jeho autor vydává za jinou osobu nebo vystupuje na stránkách pod více identitami
 • sdělení pořadatelské nebo PR agentury, včetně těch, kterým se vydává za běžného návštěvníka koncertu, představení či jiné akce
 • vulgární a urážlivé výrazy, a to včetně takových, jejichž smysl je vulgární a urážlivý implicitně
 • verbální útoky a jakékoli vzkazy a poznámky na konto autorů textů nebo vydavatele Opery PLUS
 • neprokázaná nebo nedoložená obvinění
 • zastrašování násilím vůči jednotlivcům i skupinám osob
 • sdělení jiným způsobem odporující zásadám kultivované diskuze
 • přímou propagaci komerčních aktivit a jakoukoli reklamu na výrobky, služby a kulturní aktivity, stejně jako i soukromou inzerci
 • propagaci internetových stránek, zejména pak stránek osobních a blogů, včetně zveřejňování jakýchkoli webových adres
 • propagaci jakýchkoli nezákonných aktivit
 • zákonem chráněné osobní údaje, sdělení porušující práva jednotlivců na soukromí, telefonní čísla a soukromé adresy
 • nicky a adresy elektronické pošty, jež jsou zaměnitelné se jmény veřejně známých osobností
 • identifikační údaje obětí trestných činů
 • informace, které jsou zákonem chráněny jako utajované skutečnosti
 • spam, stejně jako i opakovaná sdělení téhož uživatele, texty psané velkými písmeny, nepřiměřeně rozsáhlé texty včetně jejich rozdělení do více komentářů, texty citované nebo zkopírované z jiných webů
 • vkládání linků a hypertextových odkazů

Komentáře nejsou určeny pro pokládání dotazů recenzentům, umělcům nebo zástupcům pořadatelů, pro polemiku umělců s recenzenty, ani pro publikaci názorů zaměstnanců, vztahujících se k jejich zaměstnavateli nebo pro kritiku profesních kolegů či komentování poměrů u konkurenčních souborů.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo bez upozornění a sdělování důvodů odstranit, resp. neuveřejnit jakýkoli komentář či jeho část, a to zejména v případech, kdy autor komentáře nedodržuje tato pravidla, poškozuje dobré jméno Opery Plus nebo autorů, spolupracovníků či partnerů tohoto portálu, porušuje platné zákony, nebo pokud dotyčný komentář provozovatel stránek vyhodnotí jako jinak nevhodný.

Uživatelům, kteří tato pravidla nerespektují, může provozovatel bez upozornění a sdělování důvodů  publikaci komentářů přechodně nebo trvale zablokovat, a to včetně zablokování publikace z jiného, nově založeného účtu.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vkládání komentářů kdykoli bez upozornění a sdělování důvodů přerušit, případně vůbec neumožnit.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo bez nutnosti následné autorizace autorem provádět v komentářích i v textech zaslaných do blogu jazykové korektury, případně redakční úpravy včetně krácení, pokud je text třeba uvést do souladu s výše uvedenými pravidly.

Obdobné zásady platí pro vedení diskuze na stránkách Opery Plus na sociálních sítích, stejně jako i při posuzování textů, zaslaných redakci pro uveřejnění ve čtenářském blogu.

Texty do čtenářského blogu prosím posílejte ve formátu word na adresu [email protected]. Čtenářský blog je určen výhradně pro texty běžných čtenářů a návštěvníků koncertů a divadel, nikoli pro články výkonných umělců a jejich agentů či PR a jiné komerční zprávy. Příspěvky, jejichž obsah je motivovaný argumenty ‘ad hominem’ nepřijímáme.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo zveřejnění textu v čtenářském blogu bez sdělování důvodů zamítnout.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]