Výherci soutěží

Dvě vstupenky na koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který se koná 22. března 2018 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vyhrává:
paní Katarína Motýlová

Podrobnější informace o koncertu najdete zde.

správná odpověď:
Orchestr FOK si na těchto koncertech připomene sto let od úmrtí Clauda Debussyho.

***

Dvě vstupenky na koncert Epoque Quarteta, který se koná v úterý 27. března 2018 v pražském Atriu na Žižkově, získává:
paní Lenka Březinová

Podrobnější informace o koncertu najdete zde.

správná odpověď:
Epoque Quartet slaví letos 19 let od svého založení.

***

Dvě vstupenky na koncert Filharmonie Brno Sólista sezony potřetí, který se koná 15. března 2018 v Besedním domě v Brně, vyhrává:
paní Ludmila Roháčová

Podrobnější informace o koncertu najdete zde.

správná odpověď:
Alban Berg věnoval svůj Komorní koncert pro housle, klavír a 13 dechových nástrojů Arnoldu Schönbergovi.

***

Výhercům srdečně blahopřejeme!

Dovolujeme si upozornit, že za včasné předání výhry výhercům soutěže odpovídá pořadatel dotyčné akce. Na výhru není právní nárok, ani není soudně vymahatelná.