Výherci soutěží

Dvě vstupenky na koncert Filharmonie Brno Stará hudba 20. století, který se koná 19. ledna 2018 v 19.30 hodin v Besedním domě v Brně, získává:
pan Jakub Sluka

Podrobnější informace o koncertu najdete zde.

správná odpověď:
Petr Pomkla zastává pozici prvního flétnisty v Brněnské filharmonii  a orchestru Czech Virtuosi.

***

Dvě vstupenky na koncert Vánoční příběh, který se koná v úterý 26. prosince 2017 od 16 hodin v kostele sv. Šimona a Judy vyhrává:
paní Denisa Hamerská

Podrobnější informace o koncertu najdete zde.

správná odpověď:
Jiřina Marková-Krystlíková založila Dětskou operu Praha v roce 1999.

***

Dvě vstupenky na Předvánoční koncert České filharmonie, který se koná v sobotu 23. prosince 2017 od 17.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze, získávají:
paní Miluše Smetanová
paní Jana Frenáková
pan Vojtěch Škrlant

Podrobnější informace o koncertu najdete zde.

správná odpověď:
Autorem textu slavné Rybovy České mše vánoční je Jakub Jan Ryba.

***

Výhercům srdečně blahopřejeme!

Dovolujeme si upozornit, že za včasné předání výhry výhercům soutěže odpovídá pořadatel dotyčné akce. Na výhru není právní nárok, ani není soudně vymahatelná.

Reklama