Výherci soutěží

Dvě vstupenky na představení Pražského komorního baletu Mystérium času, které se koná v rámci festivalu Lípa Musica v úterý 24. října 2017 od 19 hodin v Jiráskově divadle v České Lípě získávají:
paní Zuzana Maxová Pecová
pan Petr Křenek
pan Richard Jílek

Podrobnější informace o představení najdete zde.

správná odpověď:
Autorem skladby Mystérium času, podle níž je představení nazváno, je Miloslav Kabeláč.

***

Dvě vstupenky na zahajovací koncert festivalu Moravský podzim, který se koná v pátek 6. října 2017 od 19 hodin v Kulturním centru Babylon v Brně vyhrává paní Natalia Jančárková.

Podrobnější informace o koncertu najdete zde.

správná odpověď:
Autorem skladby Vexations je Erik Satie.

***

Dvě vstupenky na představení Mozartovy opery Únos ze serailu Opery Slovenského národního divadla, které se koná v neděli 1. října 2017 od 19 hodin v historické budově Slovenského národního divadla vyhrávají pan Miroslav Molnár a paní Eva Kovaříková.

Podrobnosti o představení nejdete zde.

 

 

Výhercům srdečně blahopřejeme!

Dovolujeme si upozornit, že za včasné předání výhry výhercům soutěže odpovídá pořadatel dotyčné akce. Na výhru není právní nárok, ani není soudně vymahatelná.