Dvě vstupenky na koncert PhilHarmonia Octet a jeho hosté, který se uskuteční v rámci Svatováclavského hudebního festivalu 2017 v sobotu 9. září od 18.00 hodin v Husově sboru v Ostravě, vyhrává paní Alena Košková.
Podrobnější informace o koncertu najdete zde  .

správná odpověď:
Letošní ročník Svatováclavského hudebního festivalu se koná od. 4. do 28. září a nabídne třicet pět koncertů.
***

Dvě vstupenky na klavírní recitál japonské klavíristky Lisy Nakazono, který se uskuteční ve čtvrtek 24. srpna od 19 hodin v Praze v sále Emy Destinnové v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně, vyhrává paní Alena Palečková.
Podrobnější informace o koncertu najdete zde .

správná odpověď:
Lisa Nakazono působí u Česko-japonské obchodní komory jako koordinátorka pro kulturní záležitosti.
***

Kolekci CD, kterou každý měsíc nově odměňujeme čtenáře za jejich aktivitu v komentářích nebo blogu, za měsíc červenec zašleme paní Janě Holé.
***

Dvě vstupenky na koncert Janáčkova filharmonie Ostrava & Lukas Geniušas, který se uskuteční v rámci Svatováclavského hudebního festivalu 2017 ve čtvrtek 7. září 2017 od 18.00 hodin v Evangelickém Kristově kostele (Ostrava – Centrum), vyhrává paní Kamila Sležková.
Podrobnější informace o koncertu najdete zde .

správná odpověď:
Letos se koná čtrnáctý ročník Svatováclavského hudebního festivalu a jeho ředitelem je Doc. Igor Františák, Ph.D.
***

Výhercům srdečně blahopřejeme!
Dovolujeme si upozornit, že za včasné předání výhry výhercům soutěže odpovídá pořadatel dotyčné akce. Na výhru není právní nárok, ani není soudně vymahatelná.