Tanec za času korony (6): Taneční konzervatoř v karanténě

  1. 1
  2. 2
V našem seriálu jsme se zatím podívali, jak současná krize postihuje umělce na volné noze, tanečnice, z nichž mnohé jsou OSVČ a samoživitelky s dětmi, vyrovnávají se s naprostou ztrátou příjmů ze své činnosti pro obor. Ale jak se vypořádávají se současnou situací studenti tance a samotné konzervatoře? Na přímé dopady jsme se zeptali ředitele Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, pana Jaroslava Slavického.
Jaroslav Slavický (zdroj Taneční konzervatoř hl. m. Prahy)

Jak dopadla současná opatření na chod konzervatoře, která je mnohem více než většina škol závislá na prezenční výuce a přítomnosti žáků?
Samozřejmě, že pandemie koronaviru ovlivnila zásadním způsobem činnost školy, ostatně jako všech institucí a život v zemi. Je to nejen hlavní činnost školy, tedy výchovně vzdělávací proces, který po obnovení vyučování budeme muset nastartovat, ale jsou to i další akce, které s vyučovacím procesem souvisejí a bez nichž by nebyl kompletní. Byla naplánovaná cela řada představení a vystoupení, jen pro zajímavost uvádím:

Litoměřice (Šípková Růženka 3. jednání, Bohemia Balet), Divadlo Hybernia (studenti 3. a 4. roč.), České Budějovice (zcela vyprodané představení Šípkové Růženky, v květnu Petr Pan), Jablonec nad Nisou (Petr Pan, Bohemia Balet), v rámci Mezinárodních týdnů tance pořádaných Tanečním centrem Praha Happening tanečních konzervatoří v Divadle Komedie (studenti vyšších roč.), a Gala MTT ve Stavovském divadle (Bohemia Balet), ve Stavovském divadle opět Petr Pan a Bohemia Balet, v Poděbradech v dubnu Bohemia Balet, v květnu Sněhurka (Divadlo Komedie, Bohemia Balet a balet Jihočeského divadla), zájezd na galakoncert v Chemnitz, účast na XI. Festivalu v Kolumbii, na Festivalu v japonské Toyamě, představení ve Františkových Lázních. Byla zrušena představení Šípkové Růženky na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a další. Nic z toho, bohužel, nebude. Přitom právě tyto akce umožňují získávat studentům jevištní praxi, ověřovat si umělecké a interpretační možnosti a také jsou silným motivačním prvkem studia. Zatímco hlavní činnost opět nastartujeme, mnoho těchto akcí bylo bez náhrady zrušeno a je otázka, zdali se podaří je uskutečnit, neboť je velmi složité organizačně a logisticky je zajistit.

Probíhá výuka některých předmětů i u vás online?
Co se týká samotné výuky, samozřejmě, že online výuka teoretických předmětů probíhá a podle zpráv od kolegů studenti spolupracují a zadané úkoly plní. Pochopitelně horší je to s praktickou výukou, kterou v domácích improvizovaných podmínkách nelze plnohodnotně realizovat. Ale vím, že studenti cvičí, udržují se v kondici. Využívají k tomu celou řadu tréninků a různých forem cvičení, probíhajících na Youtube. Dokonce někteří pedagogové nižších ročníku, kde není pro cvičení potřeba tak velký prostor, pracují se studenty prostřednictvím skypu, zadávají jim a procvičují určité prvky a kombinace. Ale pochopitelně to nemůže nahradit plnohodnotnou výuku.

Z oslav 70. výroční Taneční konzervatoře hl. m. Prahy v roce 2015 (zdroj Taneční konzervatoře hl. m. Prahy / foto Serghei Gherciu)

Máte představu o tom, jakým způsobem bude nahrazená praktická výuka? Bude vůbec možné letošní ročníky uzavřít?
Praktickou výuku lze nahradit jen velmi obtížně, je to otázka fyzických sil a času. Nemůžeme po obnovení školní docházky zvýšit hodinové dotace praktické výuky, které už tak jsou maximální (26–30 hod. týdně), naopak budeme muset dát studentům určitý čas na to, aby se dostali do skutečné formy. Samozřejmě se budeme snažit letošní školní rok uzavřít. Bylo by kontraproduktivní dělat zkoušky jak z praktických, tak teoretických předmětů až v novém školním roce. Zabralo by to velmi mnoho času a zpomalilo výuku. Pokud zůstanou nějaké dílčí části učiva neprobrané, je možné je zařadit do následujícího ročníku a tam je probrat. Určitá vůle v obsahu učiva jednotlivých ročníků vždy existuje.

Možností by bylo i prodloužení školního roku o jeden měsíc, a tak získat potřebný čas. To by bylo možné jen z rozhodnutí MŠMT a zřizovatele (Magistrát hl. m. Prahy). Já osobně bych se tomu nebránil, vzhledem k tomu, že hranice mají zůstat zavřené a mnohé letní aktivity v zahraničí, kterých se studenti o prázdninách zúčastňují, jsou zrušeny. Asociace ředitelů konzervatoří je ve spojení s MŠMT a uvidíme, jak a do jaké míry budou specifické potřeby konzervatoří zohledněny.

Jaké vyhlídky mají maturanti/absolventi, pro než jsou praktické zkoušky zásadní?
Absolventi, kteří vlastně v jednom školním roce maturují a absolvují, jsou opravdu v nezáviděníhodné situaci. Problémů je hned několik. Pokud se bude moci konat maturitní zkouška nejdříve po 3 týdnech od znovuotevření škol, museli bychom zorganizovat praktickou maturitní zkoušku někdy kolem 15. 6., studenti však musejí absolvovat didaktické testy, jejichž termín bude určen celorepublikově, dále školní část maturitní zkoušky. Kdy tedy uspořádat absolutoria? Vyhláška MŠMT o ukončování studia na SŠ umožňuje v případě, že studenti v jednom roce maturují a absolvují (studenti TK) konat absolutorium v červenci a mám obavu, že k tomu budeme muset přistoupit, anebo konat absolutoria v podzimním termínu. Upřímně řečeno, pro nás by bylo mnohem lepší obnovení školní docházky od června. V tom případě by totiž studenti obdrželi maturitní vysvědčení na základě průměru posledních 3 vysvědčení a nám by zůstal větší prostor pro absolventské zkoušky. Absolventské představení se nebude s největší pravděpodobností konat, protože ND nebude hrát a absolventský výkon bude mít interní podobu na sále. A to je pro absolventy velká škoda, to se snad v 75leté historii školy nestalo! Ale všechno je jednou poprvé, bohužel i věci nepříjemné!

Mnohem zásadnějším problémem ale je, že většina absolventů nemá na příští rok angažmá, protože celá řada konkurzů doma i v zahraničí byla zrušena. Ti, kteří udělali konkurz do zahraničí, nevědí, zdali se tam vůbec dostanou a jak bude situace vypadat. Je ale také možné, že z důvodu stejných problémů v českých souborech, kde je angažováno mnoho cizinců, se konečně dostane na absolventy těch „špatných“ českých konzervatoří, že dostanou příležitost, aby pracovali doma a rozvíjeli se na českých jevištích! Říká se „všechno zlý pro něco dobrý“!

A. Drapalíková: Kytice – Bohemia Balet 2017 (foto Serghei Gherciu)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat