Tři přání Bohuslava Martinů v Ostravě

  1. 1
  2. 2

Svět oper Bohuslava Martinů je více než přepestrý, co opera, to jiná „operní“ forma, komponovaná se skladatelovou konkrétní představou o způsobu její jevištní realizace. Tento český skladatel s bohatou zahraniční zkušeností nejen bere v úvahu, že opera je teprve tehdy operou, dostane-li svou inscenační podobu, on její jevištní tvar spontánně vkomponovává přímo do svých partitur. Pochopitelně, že divadelní optika Bohuslava Martinů odpovídá době, v níž skladatel žil, avšak jeho přehled o nejrůznějších aktuálních inscenačních možnostech je mimořádný. Tvorba Bohuslava Martinů byla nedílnou součástí meziválečné umělecké avantgardy, k níž se rádi vracíme a z jejíchž bohatých vyjadřovacích prostředků často čerpáme inspiraci. Skladatel sám neváhal zkoušet ty nejnovější podoby tehdejšího technického pokroku, a tak napsal opery rozhlasové (Hlas lesa a Veselohra na mostě, 1935) a dvě opery televizní (Čím lidé žijí a Ženitba, premiéry 1953) a také operu-film, jíž jsou právě Tři přání (1929), jeho třetí opera v pořadí po Vojákovi a tanečnici a Slzách nože.

Tři přání – opera ne zcela kompaktní, o to však experimentálnější. Její rozeklaný tvar jako by vybízel k dramaturgickým úpravám, které by dílu zcela jistě mohly posloužit, avšak plně chápu záměr inscenátorů, kteří si přáli, aby seznámili sebe i diváky s takto zajímavým dílem v podobě, jakou mu dal jeho autor. Není divu, že byla opera u nás provedena dosud jenom dvakrát (Trojí přání – Státní divadlo v Brně 1971, Národní divadlo 1990), vyžaduje totiž pro svou komplikovanou strukturu značný interpretační aparát.

Bohuslav Martinů: Trojí přání - (Iveta Žižlavská, Josef Hajna, Milan Karpíšek) - ND Praha 1990 (foto Oldřich Pernica)
Bohuslav Martinů: Trojí přání – Iveta Žižlavská, Josef Hajna, Milan Karpíšek – ND Praha 1990 (foto Oldřich Pernica)

Libreto Georgese Ribemont-Dessaignese je bohatým odrazem dobových tendencí filozofických a uměleckých, je mnohovrstevnaté a mělo-li by si zachovat svou pečlivě propracovanou hierarchii tak, aby jeho kolážovitost byla sevřena do určitého samonosného divadelního tvaru, je to úkol nadlidský. Inscenátoři si toho byli velmi dobře vědomi a je tentokrát velmi zajímavé, jakými slovními vyjádřeními svůj úhel pohledu doprovodili v programu k inscenaci.

Přečteme-li si libreto pozorně, nemůžeme si nevšimnout jeho výrazných surrealistických rysů, které však snadno unikají do neznáma, doprovodí-li je snad až příliš bohatě instrumentovaný orchestrální part (zejména v prologu k opeře, který předvádí až živelný zmatek ve filmovém studiu, kde budou operu natáčet). Nekoordinovaný souzvuk mluvených textů (Telefonistka, Režisér), zpívané pasáže sólistů a sboru, překřikování, důležitá sdělení pro divákovu orientaci zanikají pod překrývající hrou orchestru. Prolog jako klíč ke Třem přáním dveře k inscenaci neotvírá, spíš je přibouchne.

Bohuslav Martinů: Tři přání - Přemysl Bureš (Režisér), Miroslava Georgievová (Telefonistka) - NDM Ostrava (Martin Popelář)
Bohuslav Martinů: Tři přání – Přemysl Bureš (Režisér), Miroslava Georgievová (Telefonistka) – NDM Ostrava (foto Martin Popelář)

Režisér dává pokyn: „Pozor! Připraveni? Jedem!“ a účinkující představitelka Indolendy Nina Valencia a Justa Artur de Sainte Barbe vstupují na své pódium – do prostorné manželské postele. Za ní je umístěno velké filmové plátno, které doprovází dění na jevišti s patřičným zpožděním (postavy otvírají ústa značnou chvíli po jevištní akci). Současné video-snímání nepříliš složitých situací je tu pouze jakýmsi lineárním duplikátem a nepřináší výraznou inscenační kvalitu. Když tento videozáznam později o přestávce sestříhají do krátkého němého černobílého filmu, který později promítnou, divák tuto technickou vymoženost vlastně ani nepostřehne, protože není čitelné, že vidí situace, které se na jevišti před jeho očima skutečně odehrály. Domnívám se, že možnost synchronního videozáznamu, ve skladatelově době zcela nepředstavitelná, výkladu jeho svérázné a zvláštní opery příliš nepomohla.

Bohuslav Martinů: Tři přání - Petra Perla Nôtová (Nina Valencie / Indolenda), Erika Šporerová (Adelaida, služebná) - NDM Ostrava (foto Martin Popelář)
Bohuslav Martinů: Tři přání – Petra Perla Nôtová (Nina Valencie / Indolenda), Erika Šporerová (Adelaida, služebná) – NDM Ostrava (foto Martin Popelář)

Opera Tři přání byla poprvé uvedena roku 1971 v Brně, dvanáct let po smrti Bohuslava Martinů, takže on sám ji na jevišti nikdy neviděl. Připomeneme-li si, že Řecké pašije, které po jejich nepřijetí v londýnské Královské opeře Covent Garden skladatel zcela přepracoval a vytvořil vlastně jiné dílo, je pravděpodobné, že by asi byl i svá raná Tři přání podrobil revizi. Osud mu však tuto možnost neposkytl, a Tři přání zůstala pro inscenátory tvrdým oříškem. Už sama různorodost hudebních prostředků, které dílo přináší, je pro operní orchestr těžko zvládnutelná. Jak se vypořádat s tak stylově pestrou hudbou (typickou pro meziválečné období), která přináší mnoho jazzových ploch (hrají mimo jiné saxofony, flexoton, harmonika), taneční formy, mluvené texty, operní zpívání v sousedství názvuku na hudební komedii a podobně? Ve třetím dějství pak najdeme ke svému překvapení jak ryze komorní hudbu k sestříhanému němému filmu, tak čistě symfonickou muziku pro Odjezd – seriózní a zdánlivě bez jakékoli vazby k lehkonoze hravým hudebním rysům předchozího průběhu opery. Jako by si skladatel nemohl nebo nestačil vybrat, co v díle ponechat, a čeho se zbavit. Opera nějak nemůže a nemůže skončit, na jeviště se vrací podváděný partner Arthur, a také ta zamilovaná dvojice, Nina a Serge, donekonečna zpívá o lásce, aby nás o její opravdovosti (jistě záměrně) vůbec nepřesvědčila. Kouzelné vokální kvarteto opakovaně zpívá svou píseň o zlaté lodi, „všeho dost, jen lásky ne, lásky ne!“ a v ní tušíme tu zábavnou a přitom tak ironickou opakující se myšlenku: „Věřte dámy, páni, lépe rozhodně jest mít plnou peněženku spíš nežli srdce.“ Jak aktuální…

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Martinů: Tři přání (NDM Ostrava)

[yasr_visitor_votes postid="187902" size="small"]

Mohlo by vás zajímat