Umělci nesouhlasí s pozměňovacím návrhem novely senátora Valenty

V pondělí 21. ledna 2019 se koná tisková konference k novele autorského zákona s titulem „Umělci nesouhlasí s pozměňovacím návrhem novely autorského zákona senátora Valenty“. Nesouhlas se týká odměn za užití hudby ve veřejných podnicích a provozovnách.
Témata:Ivo Valenta
Senátor Ivo Valenta (zdroj Synot)

Na návrh senátora Valenty byla senátem ČR navržena změna autorského zákona v oblasti odměn za užití hudby. Změna se týká podniků a provozoven, kde hudba údajně nemá vliv na hospodářský výsledek podnikatele (kadeřnictví, potraviny, drogerie apod.). Tento návrh je ovšem v rozporu s naším autorským právem, s právy evropskými a radikálně zasahuje do našeho soukromého vlastnictví. Případné přijetí návrhu vnese nejistotu mezi provozovatele i tvůrce samotné (autory textů, hudby, interpretů, herců, dabérů, režisérů a vydavatelů), povede k zahlcení českých soudů soudními spory a zásadně naruší princip vlastnických práv.

Konference se koná v klubu Jazz Dock na Janáčkově nábřeží v pondělí 21. ledna 2019. Program bude zahájen v 10:30 hodin.

Tiskovou konferenci pořádá Svaz autorů a interpretů společně se zainteresovanými umělci z řad autorů, interpretů, spisovatelů a herců. Pozvání z řad umělců přijali například Michal Prokop, Ondřej Soukup, Tomáš Doležal, Petr Janda, Ondřej Škoch, Luboš Andršt a další.
Za legislativní oblast se zúčastní JUDr. Zuzana Císařová a JUDr. Jakub Fröhlich jako odborný garant. Přítomni budou zástupci subjektů SAI, Herecká asociace, INTERGRAM, OSA, DILIA a IFPI.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky