Varhany v kostele svatého Martina v Buchlovicích a jejich obnova

Varhany v kostele svatého Martina v Buchlovicích od varhanáře Matěje Strmisky z roku 1929 jsou v katastrofálním stavu. Farnost zřídila transparentní účet pro záchranu varhan.

Varhany v kostele svatého Martina v Buchlovicích (zdroj Farnost Buchlovice)

kostele svatého Martina v Buchlovicích se nacházejí varhany od uherskohradišťského varhanáře Matěje Strmisky, postavené v roce 1929. Jedná se o dvoumanuálový pneumatický nástroj s kuželkovou vzdušnicí a romantickým laděním. Varhany čítají 13 rejstříků (6 pro dolní manuál, 5 pro horní manuál a 2 pro pedál). Varhany mají hezký, zdobený a vcelku mohutný novobarokní prospekt.

Do varhan byl – místo zařízení na tzv. šlapání měchů – postupem času dodán elektrický ventilátor pro vhánění vzduchu do píšťal. V druhé polovině 20. století nebyla varhanám poskytována potřebná údržba, proto se v roce 1990 nacházely ve velmi špatném technickém stavu. Bylo tedy rozhodnuto o provedení jejich opravy. Realizací opravy byla pověřena firma Karel Zadák a uskutečnila se v roce 1992. Došlo ke kompletní výměně hracího stolu (původního Strmiskova) za nový, dodaný firmou Zadák. V rámci výměny byl hrací stůl přemístěn ze středu kůru na jeho levý okraj a byl otočen bokem do lodi kostela. Původní vzduchové olověné vedení bylo nahrazeno novými plastovými hadičkami. Píšťalový fond i rejstříky zůstaly zachované. Nový hrací stůl má oproti původnímu pouze jiné spojky, obsahuje také volné kombinace a rejstříkové crescendo. Nutno ovšem konstatovat, že tato oprava nástroji nikterak neprospěla a první problémy se objevily velmi záhy. Nový stůl je pro Strmiskovy varhany nevhodný a neodpovídá ani rozsahem klaviatur, proto jsou krajní klávesy „němé“. V průběhu 90. let 20. století a také začátkem 21. století proběhlo ještě několik drobných oprav, ty však většinou stav nástroje nezlepšily.

V současné době jsou varhany ve špatném technickém stavu: hrací stůl, traktura, vzdušnice a vzduchová soustava jsou již za hranicí životnosti. Dřevěné části varhan jsou silně napadené červotočem. Varhany v tomto stavu již nemohou plně sloužit svému účelu. Na tom se shodují odborníci z řad varhanních profesionálů, ať už jde o diecézního organologa Jana Gottwalda nebo koncertní varhanici Věru Heřmanovou.

Vzhledem k aktuálnímu stavu varhan a také vzhledem k nevhodným zásahům, které byly v průběhu let do varhan učiněny, se bude farnost Buchlovice přiklánět k variantě výměny nástroje za nový. Dle odborného doporučení je možno využít zachovalou část píšťalového fondu ze současných varhan.

Pro účely záchrany královského nástroje v kostele sv. Martina v Buchlovicích byl koncem roku 2018 zřízen transparentní účet. V současné době jsou na účtu necelé 2 miliony korun, avšak potřebná částka může být i trojnásobně vyšší. Tedy všichni, kdo by měli zájem podpořit toto velké dílo, mohou zaslat svůj finanční příspěvek na tento účet: 5517279369/0800.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat