Vídeň: středověká perestrojka podle Musorgského

  1. 1
  2. 2

Stredoveká perestrojka podľa Musorgského 

Z neveľkého operného odkazu Modesta Petroviča Musorgského sa vo svete najviac ujal Boris Godunov. Druhé dielo, venované ruskej histórii – Chovanštinu – Musorgskij kvôli predčasnej smrti nedokomponoval, hoci mu venoval temer desať rokov života. Zostalo po ňom len kompletné libreto a hudobný náčrt bez úplnej orchestrácie, ktorý dokončili v ďalšom období viacerí skladatelia. Viedenská štátna opera oprášila Chovanštinu po dvadsiatich piatich rokoch v podobe, do ktorej ju dostal Dmitrij Šostakovič.Časovo rozsiahle epické dielo skladateľ sám charakterizoval ako veľkú historickú drámu. Srdcom príbehu sú udalosti okolo intronizácie Petra I. Veľkého. Moskva sa v tom čase zmietala v mocenských bojoch rodín Miloslavských a Naryškinovcov, z ktorých pochádzali obe manželky Petrovho otca, cára Alexeja I. Zo zväzku Alexeja a Marie Miloslavskej vzišlo trinásť potomkov, medzi inými Fjodor, Ivan a Sofia. Druhá Alexejova manželka, Natália Naryškinova, porodila cárovi tri deti, vrátane Petra. Keď v roku 1682 cár Fjodor umiera, je za následníka trónu vyhlásený desaťročný Peter, a to bez ohľadu na prednostné nástupnícke právo svojho staršieho, nevlastného bratra Ivana. V boji o moc pomáhal záujmy rodiny Miloslavských hájiť aj knieža Golicyn a Ivan Chovanskij, ktorému podliehala armáda streľcov. Táto vojenská jednotka, založená už Ivanom Hrozným, v inkriminovanom čase evidujúca 22 tisíc organizovaných, profesionálnych vojakov, predstavovala významnú vojenskú silu a Chovanskij bol považovaný za šedú eminenciu ruského cárskeho dvora. Po krvavom puči streľcov v máji 1682 boli za cárov vyhlásení obaja bratia, Ivan aj Peter, no výkonná moc padla do rúk regentky, princezny Sofie. Tri mesiace po prevrate sa Sofia zbavuje nebezpečného Chovanského. Je obvinený z účasti na masakri, ktorému sa nevyhli ani členovia cárskej rodiny a odsúdený na smrť. Novým vodcom streľcov  sa stáva Šaklovityj a Sofiin obľúbenec – knieža Golicyn – je menovaný ministrom zahraničných vecí. O sedem rokov neskôr sa Peter ujíma vlády a zavádza prozápadné reformy, ktoré významne menia orientáciu Ruska smerom k Európe. Nevlastná sestra Sofia je zbavená regentstva a poslaná do kláštora. Streľci sa opäť pokúsia o prevrat, no tentoraz neúspešne. Golicyn končí vo vyhnanstve a Šaklovityj na popravisku. Revolúcia požiera svoje deti.

Okrem mocenského rozvratu krajina v tom čase zažívala aj náboženský konflikt. Cirkevné reformy zavedené patriarchom Nikonom v päťdesiatych rokoch sedemnásteho storočia veľká časť veriacich odmietla. V Ivanovi Chovanskom mali staroverci veľkú oporu. Po jeho smrti a prevzatí moci Petrom I. sa pre nich situácia radikálne zmenila. Odporcovia reformy boli vydaní svetskej moci, to znamená podrobení trestu smrti upálením. Musorgskij sa ako súčasť ruskej inteligencie devätnásteho storočia tiež vyrovnával s otázkou: kam má smerovať Rusko? Malo by sa otvoriť západnému svetu alebo by malo zostať sebou samým? On aj členovia Mocnej hŕstky vykazovali proruské tendencie, aspoň pokiaľ ide o hudobné vyjadrovanie, inšpiráciu hľadali v ruských tradíciách.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Musorgskij: Chovanština (Wiener Staatsoper)

[yasr_visitor_votes postid="135274" size="small"]

Mohlo by vás zajímat