Vzpomínka na Gerarda Mortiera

Gerard Mortier, který zemřel v neděli 9. března 2014 ve věku sedmdesáti let, byl bezpochyby jedním z nejvlivnějších intelektuálů konce dvacátého století. Prokázal to jako ředitel Bruselské opery, Salcburského festivalu, Ruhrského trienále, Pařížské opery a Královské opery v Madridu. Byl vizionář, který formoval novou evropskou kulturní identitu a jeho vliv daleko přesahoval hranice uměleckého světa. V jeho životě se zrcadlí osud epochy, kterou prožíváme. Byl přesvědčeným Evropanem a jeho práce měla po celé Evropě mimořádný ohlas a dopad.Tajemství jeho úspěchu spočívalo v několika základních faktech. Zaprvé byl velice vzdělaný, skvěle znal evropskou kulturu a historii. Dokonale rozuměl klasické i moderní filozofii a byl rovněž vynikajícím znalcem hudby, přestože neměl hudební vzdělání. I přes své právní vzdělání, a možná právě díky němu, se postupně stal arbitrem toho, co pokládal za trendové a klíčové pro evropskou hudební tradici. Ovlivňoval nejen hudbu, ale kulturu obecně. Zapsal se do dějin pozvednutím Salcburského festivalu, který řídil dvanáct let. Mortier měl jasnou kulturní vizi a byl člověk bytostně nekonzervativní. Navázal na svého velkého učitele Rolfa Liebermanna, který však ještě za evropský kulturní štít považoval tradici velké opery, činohry a baletu. Mortier s tímto štítem pracoval, vlastně ho neustále rozbíjel, aby vytvářel novou kulturní evropskou identitu. Díky tomu jeho činnost dalece přesáhla rámec umění a jeho vliv na myšlení publika a na myšlení vedoucích elit byl mimořádný. Nekonzervoval evropské hodnoty, ale živě s nimi pracoval, protože je miloval a ctil.Zpráva o smrti Gerarda Mortiera je dnes komentována všemi světovými médii a vyvolává velké emoce. Bez něj by se dnes světová opera ubírala zcela jiným směrem. Považuji Gérarda Mortiera za nekonformního, řekl bych radikálního reformátora. Měl velké množství přátel mezi lidmi, kteří Evropu zásadním způsobem ovlivňují: „To je dobrá zpráva o Evropě.“ Vzpomínejme na Gerardovo dílo, čest jeho památce.

Poslední foto Gerarda Mortiera z 28. 1. 2014 při setkání s novináři před světovou premiérou opery Charlese Wuorinena Brokeback Mountain – foto Javier del Real

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat