Z koho si budete dělat legraci, až tady nebudu?

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Před sto lety 14. srpna 1915 se narodil ve Veřovicích u Nového Jičína znamenitý buffo tenorista plzeňské opery zlaté poválečné éry, Oldřich Černoch. V letech 1945-1982 působil jako sólista opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, ve Vašatově éře byl tajemníkem opery. V době, kterou kdosi nazval výstižně zlatou érou české opery, především léta padesátá a šedesátá, se vyprofiloval výrazně v oboru tenora buffo. Vedle tehdy v Praze dominujícího Oldřicha Kováře v tomto pěveckém oboru, byl zřejmě v Čechách nejtypičtějším představitelem Smetanova Vaška, Skřivánka, Michálka a Dvořákova Bendy. Ač druhooborový tenorista, byl jedním z prvních v plzeňské opeře, kdo získal již v listopadu roku 1955 vyznamenání Za vynikající práci, právě za interpretaci Smetanových rolí a roli Bendy v Dvořákově Jakobínovi. Spolu s výraznou sopranistkou v Plzni Blankou Veckovou, což se uvádělo tehdy zvýrazněným písmem v divadelních programech.

Oldřich Černoch je součástí neobyčejně silné a početné generace poválečně éry. Je dnes zpětně složité vysvětlit, proč byla tahle generace tak početná. Domnívám se, že kromě jiných aspektů byla v popředí doby těsně poválečné také mimořádná možnost uplatnění. Původně německá divadla v Praze, Liberci, Ústí, Opavě se náhle stala českými. Musel se rychle vytvářet český ansámbl sólistů. Adept operního zpěvu se mohl navíc dobře pěvecky vzdělat v mnoha soukromých školách, které se kupodivu udržely dlouho i v letech socialismu.

Oldřich Černoch se vyučil nejprve praktické profesi obchodního příručího, ve zpěvu se poté vzdělával soukromě. Nejprve u Olgy Hartmanové v Ostravě, později u tenoristy Karla Zavřela. Po přechodu do Plzně ještě v soukromé operní škole dirigenta Antonína Bartáka. Po debutu v drobných rolích, již v Ostravě, byla důležitá Černochova praxe v kladenské operetě (1939-1945), kde tehdy sbíral první dirigentské zkušenosti také jeho budoucí operní šéf v Plzni, doktor Karel Vašata. Rok 1945 znamenal pro tehdy mladého pěvce angažmá v Plzni. Nejprve na základě praxe ze zmíněného Městského divadla v Kladně v pozici operetního tenora, brzy se stal sólistou opery, se zřetelným zaměřením na obor tenora buffo. Obor, který byl v ansámblovém typu operních divadel od slavných dob éry Karla Kovařovice a Otakara Ostrčila přesně vymezeným ve větších typech českých divadel. Tenorový obor býval v rukou pěti interně angažovaných sólistů. Tři tenoristé byli prvooboroví (pro lyrický a dramatický obor) a dva druhooboroví. Jeden vyhraněnější oborový buffo typ, druhý obvykle musel oscilovat mezi druhým a prvním oborem. Oldřich Černoch byl tím, kdo se brzy oborově vyhranil a udržel si tuto specifikaci po celou dlouhou kariéru. Byl zřejmě posledním typickým tenorem buffo v plzeňské opeře. Což bylo dáno následnými organizačními změnami v počtu interních sólistů, z původních dvaceti šesti na dnešních osm.

Alfréd Hampel, který byl obsazen v alternaci s Oldřichem Černochem v nové inscenaci Prodané nevěsty v roce 1967 do role Vaška, vyplynul spíše shodou okolností. Do Plzně přišel jako lyrický tenor na Jeníka, nikoliv na Vaška. Žádnou roli buffo typu kromě Vaška v Plzni nezpíval. Leč právě ten náhodně inscenátory zvolený Vašek Hampla rychle katapultoval do Národního divadla v Praze. Oldřichu Černochovi tato šance generačně unikla, neboť obor tenora buffo byl v jeho potenciálně vhodné době pro angažmá v Praze výborně obsazen tenoristou Oldřichem Kovářem.

Jsou pěvci univerzální a oboroví. Oldřich Černoch byl typickým oborovým umělcem, který stojí v jedné řadě s Karlem Hruškou (Plzeňan, angažovaný na buffo obor v Národním divadle roku 1919 Otakarem Ostrčilem), Oldřichem Kovářem, Antonínem Votavou, Milanem Karpíškem, jistě i s historickou legendou Adolfem Krösingem. Buffo tenorový obor se stal v historii české opery typickým díky opernímu dílu Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Role, jako je Smetanův Vašek, Skřivánek, Michálek, Dvořákův Benda, Hajný, ale i Jirka v Čertovi a Káče, ve světové literatuře nenalézáme. Velmi pěkné buffo a charakterní figurky poskytuje také Fibichova, Novákova a Janáčkova tvorba.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat