Záchrana evropské hudební myšlenky v Grafeneggu. Studentský orchestr EU byl excelentní

Moderní venkovní amfiteátr v rakouském Grafeneggu ožil hudební energií. European Union Youth Orchestra zde na závěr svého hudebního kempu ukázal, že i mladí hudebníci z celé Evropy dokáží interpretovat obtížnou hudbu a v lecčem dokáží překonat svoje starší kolegy. Na program byl Koncert pro dva klavíry a orchestr od Philipa Glasse a První symfonie Gustava Mahlera.
Wolkenturm - Grafenegg Festival 2016 (foto © Klaus Vyhnalek)
Wolkenturm – Grafenegg Festival 2016 (foto © Klaus Vyhnalek)

Pozvání přijaly sestry Katia a Marielle Labèque. Philip Glass pro ně mezi lety 2014 a 2015 napsal Koncert pro dva klavíry a orchestr, který zazněl v první části koncertu. Od prominentního skladatele dnešní doby většinou víme, co máme čekat. Glassův minimalismus je poměrně čitelná hudba, stejně jako vztah sester Labèqueových a Glassovy hudby. Obě klavíristky se v minimální hudební formě cítí dobře a brilantně ji dokážou přednést posluchači. A většinou přesně tak, jak Glass vyžaduje. Gustav Dudamel a Los Angeles Philharmonic ji s nimi stačili před dvěma lety natočit a vydat CD.

V Grafeneggu vyzněl Koncert o trochu jinak než na nahrávce. Jistě tomu přidal venkovní prostor, ovšem těžiště bylo potřeba hledat jinde. Byl více rozvolněný, hlavně pomalá třetí věta. Její nostalgický zvuk přecházel v otevřený prostor až magicky. První dvě rychlé věty vyzněly standardně, jak ze strany sester Labèqueových, tak orchestru. Každopádně osobní blízkost Katie a Marielle je cítit v každé interpretaci, kterou společně zahrají.

Katie a Marielle Labèque - Grafenegg Festival 2016 (foto © Brigitte Lacombe)
Katie a Marielle Labèque – Grafenegg Festival 2016 (foto © Brigitte Lacombe)

Nebylo geniálnějšího spojení, než spojení mladých hudebníků a První symfonie Gustava Mahlera. Vždyť Mahler, když psal První, byl ještě mladým člověkem, plným ideálů a pozitivního pohledu do budoucnosti. Jen tak mohla vzniknout První symfonie. Na svoji dobu zcela pokrokové dílo, které se ničemu nepodobalo. Mahler sice zachoval některé tradiční přístupy, například čtyřvěté rozvržení symfonie, avšak ostatní pravidla zde padají. Skladba vznikla poměrně rychle a impulzivně. Zde se poprvé silně střetly dvě podstaty Mahlerova života. Mahler dirigent a Mahler skladatel. Jako dirigent byl oceňován především za svého života. Jeho vizionářský přístup k hudební interpretaci a opernímu divadlu byl pozitivně hodnocen nejen v pozdější etapě jeho života, kdy byl angažován jako ředitel Vídeňské dvorní opery, ale také během jeho ostatních působení.

Ovšem, jak Mahler přiznal, to vše byla jen nutnost. Mahler se cítil hlavně skladatelem. Kdysi řekl, že jeho čas teprve přijde. Měl pravdu. Dnes je Mahlerova hudba přítomna v každém orchestru a posluchač ji oceňuje pro její plnost a jinakost. První symfonie mohla být v době svojí premiéry stěží pochopena. V Budapešti v roce 1889 byla silně kritizována, až karikována. Dnes bychom mohli říci, že Mahlerovo inovátorství předběhlo dobu. Prvek kontinuity je v jeho tvorbě velmi silný. Žádná z jeho symfonií nestojí sama osamocená. Všechny dohromady ukazují na jeho představu absolutní hudby.

Vasilij Petrenko si práci s orchestrem náramně užíval. Lídr mezi mladými světovými dirigenty je šéfdirigentem European Union Youth Orchestra v letošní sezoně a navazuje tak na slavná jména jako je Herbert von Karajan, Leonard Bernstein nebo Claudio Abbado.

Vasilij Petrenko (foto slippedisc.com)
Vasilij Petrenko (foto slippedisc.com)

Energie mezi ním a orchestrem byla pro První symfonii až blahodárným prvkem. Rychlost skladby byla v některých částech až závratná. Přitom části, kde je potřeba zklidnění, stejně jako části Písní potulného tovaryše, byly procítěné a melodicky ustálené. V místech, kde to bylo potřeba, dokázal Petrenko hráče najednou utišit a uklidnit z jejich energické, až extaktické hry. Je potřeba poukázat na přesnou a jistou hru v počátku první věty, stejně jako vyrovnanou a klidnou hru sólisty ve třetí větě. Jindy špatně zahraný tón sóla dokáže zkazit celou symfonii. Střídání silných a jemných momentů nedělalo orchestru problém. Symfonie zaměřená na finále byla v podání hudebníků v Grafeneggu přesně tím, co chtěl autor tohoto textu slyšet. Plnou, energickou, báječnou hudbou, kterou je potřeba zažít znovu.

Na závěr se sluší poděkovat European Union Youth Orchestra za zážitek, který bude těžké něčím přebít. Autor textu slyšel interpretaci První již nesčetněkrát a teprve při tomto koncertu pochopil její mladou nerozvážnost a naději, která se skrývá v každém jejím tónu. Mladí hudebníci možná dokážou pochopit První lépe, než leckteré tradiční orchestry. Jistě, dalo by se upozornit na některé chyby orchestru nebo nejistotu hry, především v žestích. Ovšem, celkový zážitek tyto nepřesnosti zcela pohltil.

European Union Youth Orchestra - Grafenegg Festival 2016 (foto © Sebastian Philipp)
European Union Youth Orchestra – Grafenegg Festival 2016 (foto © Sebastian Philipp)

Nezbývá než si přát, aby orchestr ustál dnešní existenční nejistotu a pokračoval v tak důležité myšlence spojené hudební Evropy. Reálný politický svět Evropské unie není tak jednoznačný jako hudební jednota, avšak je potřeba ukazovat, že i přes neshody je jednota v rozmanitosti pro dnešní Evropu pořád stejně důležitá.

 

Hodnocení autora recenze: 99%

Mahler meets Glass
Dirigent: Vasilij Petrenko
Katia Labèque (klavír)
Marielle Labèque (klavír)
European Union Youth Orchestra
6. srpna 2016 Amfiteátr Wolkenturm Grafenegg

program:
Philip Glass: Koncert pro dva klavíry a orchestr
=přestávka=
Gustav Mahler: Symfonie č. 1 D dur

www.grafenegg.com

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat