Začíná Pražské jaro 2014

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2014 v oboru hoboj začne již 8. května na Hudební fakultě AMU, v oboru fagot pak 9. května v Majakovského sále Národního domu na Vinohradech. Do druhých soutěžních kol obou oborů, která se konají 11. a 12. května, může postoupit pouze dvanáct kandidátů. Finálové klání bude 14. května v Rudolfinu za spolupráce Komorní filharmonie Pardubice, kterou povede Marko Ivanović.„Komise zde mimo jiné hodnotí, jak se kandidáti zhostí interpretace skladby zkomponované pro letošní ročník soutěže. V letošním roce povinné skladby zkomponovali Lukáš Sommer a Jiří Teml,” uvedl mluvčí festivalu Pavel Trojan mladší.

Povinnou skladbu pro hoboj Sommer nazval Impromtu – in memoriam Henry Dutilleux, fagotisty čeká Temlova skladba Commedia. Soutěžící museli tyto skladby nastudovat během dvou měsíců. „Zatímco práce na první skladbě pro Pražské jaro, flétnovém koncertu Dopis otci, který zazněl před dvěma lety, byla silně autobiografická a obtížná na celkovou formu, u Impromptu mi průběh hudby vytanul jaksi sám. Teprve po smrti Henriho Dutilleuxe jsem si totiž uvědomil, jak mi byl tento skladatel blízký a jak hluboce ovlivnil mojí hudbu. Jsem si vědom, že skladba je mimořádně obtížná a na běžný typ nástroje téměř nehratelná, ale myslím, že soutěžní skladba festivalu jako je Pražské jaro by měla hranice svého nástroje posouvat dále,” sdělil Sommer.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen se uskuteční 15. května v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

Letošní šedesátý šestý ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2014 přilákala v oborech hoboj a fagot rekordní počet účastníků. V oboru hoboj se přihlásilo sto osmdesát čtyři kandidátů ze třiceti šesti zemí, v oboru fagot došlo do sekretariátu sto jedenáct přihlášek z dvaceti dvou zemí. Z obou oborů komise anonymním poslechem vybrala shodně šedesát dva soutěžících pro první kolo.

Vítězkou loňského ročníku mezinárodní hudební soutěže Pražského jara v oboru lesní roh se stala jednadvacetiletá Kateřina Javůrková, členka Pražské komorní filharmonie. V oboru varhany přiřkla porota vítězství o rok staršímu polskému varhaníkovi Karolu Mossakowskimu. Do soutěže se v obou oborech přihlásilo sto třicet čtyři účastníků z dvaceti osmi států. Nositelé prvních cen se tradičně představují na následujícím ročníku festivalu Pražské jaro. Další laureáti jsou zváni k vystoupením na různé festivaly. V roce 2015 se bude soutěžit v oborech flétna a klarinet.

Foto Pražské jaro

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na