Závěr 51. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram patřil houslovým virtuózům, bilance je příznivá

Příbramský svátek klasické hudby skončil nejlepším možným způsobem, jaký si pořadatelé mohli přát, tedy nadšeným publikem a ovacemi vestoje. Závěrečný koncert 51. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram přinesl zážitek v podání mistrů houslí: Václav Hudeček, Marie Hasoňová a Jan Mráček za doprovodu Filharmonie Hradec Králové předvedli skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Pabla de Sarasateho, P. I. Čajkovského a Antonia Vivaldiho.
Hudební festival A. Dvořáka 2019, zdroj archiv festivalu

Od 25. dubna do 11. června 2019 se příbramský region těšil z výkonů umělců, ať už šlo o renomované ansámbly nebo mladé talentované hudebníky. Jedním z cílů festivalu je otevření klasické scény širší veřejnosti, nicméně program upoutal i pozornost znalců a odborných kritiků. Letošní ročník byl určen mottem Mistr a jeho žáci, nechybělo ani několik zajímavých, mnohdy unikátních projektů. Benefice pro Vilu Rusalka tradičně vzbudila zájem a četné publikum přilákal klavírista Ivo Kahánek. Den s Antonínem Dvořákem dle organizátorů doslova spojil Příbram a klasickou hudbu v jeden pulsující organismus: hrálo se v ulicích, na náměstích i ve školách. Na projektu se aktivně podílely i příbramské Základní umělecké školy a žáci základních a středních škol.

Festival A. Dvořáka Příbram chce být především důstojnou vzpomínkou na osobnost a dílo věhlasného skladatele, ale zároveň má i ambice v současném světě klasické hudby,“ vysvětluje mluvčí festivalu Radka Svobodová, „Proto byla letos opět vypsána kompoziční soutěž pro autory do 40 let, jejímž vítězem se stal Marek Pavlíček s písněmi na slova Shakespearových sonetů č. 49 a č. 66, a v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami zazněly hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Tento koncert se konal v den druhého výročí úmrtí mistrova vnuka, příbramského patriota, a hlavně báječného člověka, Antonína Dvořáka III., na něhož bylo volbou repertoáru i průvodním slovem s láskou a úctou vzpomenuto.

Na naše poměry neobvyklou součástí Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram jsou tzv. „immersive concerts“. V těchto koncertech se ruší odstup mezi umělci a diváky. Divák se stává nedílnou součástí uměleckého výkonu a zažívá hudbu zevnitř tělesa. Projekt dirigentů D. Chaudhuriho (Indie), D. Rutherforda (USA) a Příbramské filharmonie měl úspěšnou premiéru v loňském roce a letos získal další nadšené obdivovatele. HF A. Dvořáka nepochybně ve své dramaturgii cítí současné trendy, které se nesou právě v duchu imerzivního divadla (to immerse znamená ponořit se, divadlo tohoto typu vychází vstříc potřebě diváka zažít událost na vlastní kůži, být její aktivní součástí, spolurozhodovat o tom, co vpustí do svého vlastního světa, který během této doby pro sebe formuje).

Letošní ročník HF A. Dvořáka Příbram se stal minulostí a nezbývá než věřit, že pozitivní energie, kterou přinesl do Příbrami a okolí, zůstane ještě nějakou dobu zachována. Ideálně až do příštího ročníku, na jehož přípravě pořadatelé už pracují. Poděkování patří všem partnerům a podporovatelům festivalu a všem divákům, kteří si našli cestu na některý z koncertů,“ dodává Radka Svobodová.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat