Závěr 51. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram patřil houslovým virtuózům, bilance je příznivá

Příbramský svátek klasické hudby skončil nejlepším možným způsobem, jaký si pořadatelé mohli přát, tedy nadšeným publikem a ovacemi vestoje. Závěrečný koncert 51. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram přinesl zážitek v podání mistrů houslí: Václav Hudeček, Marie Hasoňová a Jan Mráček za doprovodu Filharmonie Hradec Králové předvedli skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Pabla de Sarasateho, P. I. Čajkovského a Antonia Vivaldiho.
Hudební festival A. Dvořáka 2019, zdroj archiv festivalu

Od 25. dubna do 11. června 2019 se příbramský region těšil z výkonů umělců, ať už šlo o renomované ansámbly nebo mladé talentované hudebníky. Jedním z cílů festivalu je otevření klasické scény širší veřejnosti, nicméně program upoutal i pozornost znalců a odborných kritiků. Letošní ročník byl určen mottem Mistr a jeho žáci, nechybělo ani několik zajímavých, mnohdy unikátních projektů. Benefice pro Vilu Rusalka tradičně vzbudila zájem a četné publikum přilákal klavírista Ivo Kahánek. Den s Antonínem Dvořákem dle organizátorů doslova spojil Příbram a klasickou hudbu v jeden pulsující organismus: hrálo se v ulicích, na náměstích i ve školách. Na projektu se aktivně podílely i příbramské Základní umělecké školy a žáci základních a středních škol.

Festival A. Dvořáka Příbram chce být především důstojnou vzpomínkou na osobnost a dílo věhlasného skladatele, ale zároveň má i ambice v současném světě klasické hudby,“ vysvětluje mluvčí festivalu Radka Svobodová, „Proto byla letos opět vypsána kompoziční soutěž pro autory do 40 let, jejímž vítězem se stal Marek Pavlíček s písněmi na slova Shakespearových sonetů č. 49 a č. 66, a v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami zazněly hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Tento koncert se konal v den druhého výročí úmrtí mistrova vnuka, příbramského patriota, a hlavně báječného člověka, Antonína Dvořáka III., na něhož bylo volbou repertoáru i průvodním slovem s láskou a úctou vzpomenuto.

Na naše poměry neobvyklou součástí Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram jsou tzv. „immersive concerts“. V těchto koncertech se ruší odstup mezi umělci a diváky. Divák se stává nedílnou součástí uměleckého výkonu a zažívá hudbu zevnitř tělesa. Projekt dirigentů D. Chaudhuriho (Indie), D. Rutherforda (USA) a Příbramské filharmonie měl úspěšnou premiéru v loňském roce a letos získal další nadšené obdivovatele. HF A. Dvořáka nepochybně ve své dramaturgii cítí současné trendy, které se nesou právě v duchu imerzivního divadla (to immerse znamená ponořit se, divadlo tohoto typu vychází vstříc potřebě diváka zažít událost na vlastní kůži, být její aktivní součástí, spolurozhodovat o tom, co vpustí do svého vlastního světa, který během této doby pro sebe formuje).

Letošní ročník HF A. Dvořáka Příbram se stal minulostí a nezbývá než věřit, že pozitivní energie, kterou přinesl do Příbrami a okolí, zůstane ještě nějakou dobu zachována. Ideálně až do příštího ročníku, na jehož přípravě pořadatelé už pracují. Poděkování patří všem partnerům a podporovatelům festivalu a všem divákům, kteří si našli cestu na některý z koncertů,“ dodává Radka Svobodová.

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na