Zemřel Jiří Štrunc, jeden z posledních vynikajících sbormistrů poválečné éry

  1. 1
  2. 2

Ve věku čtyřiaosmdesáti let zemřel včera jeden z nejlepších českých sbormistrů poválečné éry v Čechách, profesor a hudební pedagog Jiří Štrunc z Karlových Varů. Jiří Štrunc je pro historii navždy spjat s pojmem Karlovarský dívčí sbor, který založil v roce 1965 na Střední pedagogické škole v Karlových Varech. Dosáhl se sborem studentek, později i absolventek této střední školy obrovských, až nevídaných úspěchů. Po dlouhá léta dokázal být absolutní špičkou v kategorii dívčích, potažmo i ženských sborů. Byl iniciátorem a zakladatelem velké soutěže sborů středních pedagogických škol, kterou jako národní soutěž pořádal z pověření ministerstva školství České republiky od roku 1970. Tato soutěž jeho zásluhou udávala tón nejen studentským sborům, ale stala se i tvůrčí dílnou předních českých skladatelů, jako byli Zdeněk Lukáš, Petr Eben, Jiří Teml, Jiří Matys, Zdeněk Šesták, Jan Hanuš, Otmar Mácha, Jiří Laburda. Napsali pro festival mnoho skvělých, nejen povinných skladeb. Tato soutěž v letech sedmdesátých pozdvihla celkovou úroveň mladých sborů do neuvěřitelně vysoké úrovně, především náročností programu a díky volbě povinných skladeb. S Karlovarským dívčím sborem tradičně získával Jiří Štrunc přední umístění ve všech národních soutěžích. Jeho jméno bylo vždy zárukou výborného, profesionálního dirigentského výkonu. Ten se zračil nejen v bezvadném dirigentském gestu, ale sbor jím vedený měl vždy pečeť nenapodobitelné rytmické perfekce, ale také stylu a výrazu interpretovaných skladeb. Se sborem podnikl mnoho úspěšných zájezdů do zahraničí, především na mezinárodní soutěže. Všude dosáhl vynikajících výsledků, ať to bylo ve slavných polských Miedzyzdrojích nebo v maďarské Pécsi, v anglickém Middlesbrough, na Maltě nebo na velké cestě sboru po USA (Montana, Georgia) v devadesátých letech.Své technické a organizační schopnosti Jiří Štrunc projevil také v práci se Smyčcovým orchestrem Základní umělecké školy Karlovy Vary. Dokonce bych řekl, že právě v téhle orchestrální práci se jeho schopnosti dirigentské mohly ještě výrazněji projevit.

Profesora Jiřího Štrunce jsem měl štěstí poznat v dětském věku jako dirigenta dětského sboru v Sušici. Byl jsem sopránkem ve sboru pana profesora. Když zjistil můj velký zájem o hudbu symfonickou, půjčoval mi tehdejší vinylové černé gramodesky z kabinetu školy. Jednu jsem mu rozbil, byla to Borodinova skladba Ve stepích střední Asie, dodnes si pamatuji, jak jsem se mu to bál sdělit… Ostatně zažil jsem ve věku dítka na prvním stupni školy ba i vyhození ze zkoušky, když jsem se pořád něčemu smál, patrně jeho upřímné snaze dostat z nás, děcek, hudební výraz. Bylo to zrovna na zkoušce před koncertem, věnovaného tvorbě Jaroslava Křičky, který bydlel v nedalekých Volšovech a osobně na koncert přijel! To jsou ti budoucí sbormistři, co sami v dětství tolik zlobili, aby poté v dospělosti podobné jevy jen těžko tolerovali… Vykázání bylo jen z jedné zkoušky, takže koncertu k jubileu Mistra Křičky jsem se již v sušické Sokolovně aktivně účastnil. Profesor Jiří Štrunc vedl v Sušici také studentský sbor Mládí, záhy velmi úspěšný celostátně. Jak by ne, vždyť byl jednak talentovaným dirigentem od Boha, za druhé důkladně vzdělaným, za třetí celoživotní fanda oboru, který stále zdokonaloval sám sebe pozorováním osobností Jana Šoupala, Josefa Veselky nebo Pavla Kühna. Jeho rukopis sborové interpretace byl pro mne zřetelně čitelný a osobitý. Perfekce rytmická, jakou snad neměl nikdo z jeho kolegů, vynikající tektonika skladeb, příkladný styl a přesně vyhmátnutý výraz. Když se toto spojí do jednoho proudu hudební řeky, pak se ani zpětně nelze divit, že byl mnoho let v soutěžích takřka neporazitelný. Dodnes si vybavím v obdivu jeho tektonickou linii v monumentální skladbě Magnificat Jana Hanuše. To byl úžasný nárůst dynamiky od pian po vrcholová široká forte. Taková výstavba dynamiky se hned tak neslyší.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na