Živé kulturní srdce východních Čech

  1. 1
  2. 2

Poslední květnový pátek uspořádá město Opočno v Královéhradeckém kraji koncert Evy Urbanové a Filharmonie Hradec Králové na nádvoří opočenského zámku, v rámci projektu Opočno Františka Kupky se představí  i Karel Roden a další. Hlavou i duší celého tohoto dění je starosta města pan Štěpán Jelínek.

Můžete prosím těm, co o vás nic nevědí, přiblížit projekt Opočno Františka Kupky?

Projekt Opočno Františka Kupky je zastřešující značkou pro kulturní dění v Opočně a okolí. Chceme spolupracovat s tvořivými lidmi v regionu, podporovat jejich kulturní aktivity a postupně udělat z Opočna „živé kulturní srdce východních Čech“. Máme k tomu výborné předpoklady – klidnou polohu pod Orlickými horami, krásnou přírodu okolo sebe, zámek, klášter a další historicky cenné památky. A také jsme rodným městem malíře Františka Kupky, kterého zná ve světě každý, kdo se o kulturu zajímá. To jméno nám otevírá dveře u mecenášů, úředníků i tvůrců, kteří by rádi přijeli a zúčastnili se. Celkově má tedy projekt zviditelnit Opočno v globálním měřítku a tím povzbudit turistický ruch.

To nemá každé město… Ale kde berete nápady?

Ono to tak nějak přichází, když je člověk otevřený možnostem. Dnes jsme se už dostali do fáze, kdy se jednotliví vystavovatelé, galeristé, sběratelé, někdy i hudebníci hlásí sami. Nemusíme se tak složitě představovat a dohadovat. Všichni vědí, že i tak malé město je schopno dělat kvalitní výstavy, přednášky, koncerty vážné i moderní hudby, divadelní představení, workshopy i tematické večery, které jsou prezentovány pod jednotnou značkou Opočno Františka Kupky. Město dává akcím záštitu a morální podporu, ale také dovede zajistit finanční podporu od lidí a institucí.

Byla už někdy v Opočně tak velká akce tohoto typu?

Musím se přiznat, že nevím. Myslím si, že ještě ne. Doufám ve zcela zaplněné nádvoří opočenského zámku.

Jak vypadá takový pořadatelský tým – kolik lidí se na tom podílí?

Na to jsem hrdý asi nejvíce. Akci připravuje pár zaměstnanců z úřadu, kteří to dělají nad rámec své vlastní práce s paní místostarostkou, která má oblast kultury pod sebou, a dále mnoho dobrovolníků, kteří nám pomáhají. Lidé dobře chápou, že kulturnost města, ve kterém žijí, je pro jejich život a život jejich dětí zásadní.

A jak dlouho připravujete takovou událost? A z čeho ji financujete a jak těžké je peníze sehnat?

Intenzivně se akce připravuje tak tři měsíce předem. Jinak výstavy či špičkové interprety, jako je paní Urbanová, musíte domlouvat i rok předem. Já už dnes nosím v hlavě, jaké budou v Opočně příští rok výstavy a jaké koncerty… Vše už je předjednané na osobní úrovni, která je v tomto nezbytná. Pak už stačí zapálit nadšením ostatní lidi ve městě.

Financování je věc nejsložitější. První ročníky, kdy jsme budovali značku Opočno Františka Kupky, jsme dávali finanční prostředky z rozpočtu města, třeba na přestavbu výstavní síně, na pořízení výstavních panelů, osvětlení, zabezpečení a tak dále. To už máme za sebou. Nyní díky sponzorům a příjmům ze vstupného čekáme vyrovnaný rozpočet.Jaké další kulturní akce se v Opočně konají?

Zmíním cyklus koncertů vážné hudby s názvem Opočno hudební, pořádaný Opočenskou besedou, ty jsou na špičkové úrovni. V červnu bude otevřena výstava ilustrací z klukovských knížek od Zdeňka Buriana s názvem Na vlně dobrodružství. Tradiční akce už jedou skoro samy: letní pouť Porcinkule, Mezinárodní setkání sokolníků, zimní Mikuláš pro děti i dospělé na náměstí. Vybudovat tradici pomáhá. Mnohem více najdete na webových stránkách města Opočno.

Město je mimo jiné známo také sporem o vlastnictví zámku. Máte na to vyhraněný názor?

Já jako starosta města musím vycházet s jakýmkoli vlastníkem, obzvláště máte-li ve svém městě něco tak nádherného, jako je opočenský renesanční zámek. Nicméně všichni znají můj názor, že podporuji vydání zámku paní hraběnce. Spolupráce s ní je výborná a i zkušenost města z doby, kdy měla zámek vydaný, je více než vynikající. Ona citlivě vnímá atmosféru v regionu, rozumí kultuře i spoustě dalších věcí, a s takovým partnerem něco v Opočně podnikat je radost. Pro naši vizi Opočno Františka Kupky by to bylo požehnáním.

Jaká je tedy spolupráce s památkáři a současnými správci zámku?

Spolupráce s Národním památkovým ústavem je na dostatečné úrovni a funguje. Bohužel, Národní památkový ústav je hodně svazován různými předpisy, vnitřními směrnicemi a to nám pak působí velké problémy. Dovedu si určitě představit daleko intenzivnější spolupráci. Doba je rychlá a hodně věcí se mění. Bylo by skvělé, kdyby i státní instituce dokázaly být pružné a iniciativní.

Na město s „pouhými“ třemi tisíci obyvateli je v Opočně mnoho památek. Mají své využití?

Mají i nemají. Asi každý starosta ve svém městě vidí, co by „mohlo být“. My tady společně se známým architektem Ladislavem Lábusem chystáme obnovu objektu bývalého soudu, všichni tu budovu znají jako „číslo popisné dvě“. Je to národní kulturní památka, nechátrá, ale ani nežije. A že by se tam vešlo lidí a jejich snů… Podobné je to s Kapucínským klášterem, který by mohl výrazně rozšířit kulturní prostor v Opočně. Snažíme se o jeho navrácení městu ve spolupráci s kapucínským řádem. Snad vše dopadne tak, jak má.Co máte s historickými budovami v plánu?

V objektu bývalého soudu plánujeme městskou koncertní a obřadní síň, výstavní síň, historii sokolnictví, které je zapsané na seznamu nehmotného kulturního dědictví v UNESCO, expozici výroby zbraní v Opočně, knihovnu s mediatékou, obnovení malého měšťanského pivovaru, nekuřáckou kavárnu. Klášter by mohl být domovem spousty uměleckých děl současných českých tvůrců, která zatím odpočívají v jejich ateliérech. Do Opočna by se dalo jezdit nejen za Kupkou, ale i za živou současnou tvorbou.

Na webu města máte krásnou věc – Miřte na Jelínka. Kdo to vymyslel?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2