Balet ND: Miniatury 2013

  1. 1
  2. 2

Na projekt Baletu Národního divadla Miniatury jsme si v posledních sezonách zvykli jako na součást repertoáru, ba co víc, začal být vnímán jako přehlídka tvorby zralých choreografických osobností a stal se očekávanou událostí sezony. Tanečníci Baletu ND dostali poprvé příležitost předvést své choreografické počiny v roce 2003 a Miniatury se opravdu staly stálicí, také se díky nim skutečně řada členů vyprofilovala v choreografy s vlastním osobitým slovníkem a přístupem k tvorbě (Tomáš Rychetský, Viktor Konvalinka, Hana Turečková, Zuzana Šimáková…). Nicméně Miniatury nejsou repertoárovým představením, jsou především výstupem choreografické dílny, kde se mísí prvotiny s kusy zavedených autorů, někteří se účastní pravidelně, někteří vyzkouší své síly třeba jen jednou, aby si ověřili, jestli opravdu chtějí komunikovat s diváky touto cestou.Každé Miniatury představí nové autory a každé něčím překvapí. Co muselo letos zaujmout diváky jednoznačně, byl letos vysoký počet choreografií blížících se neoklasickému stylu, na to rozhodně nejsme z posledních sezon zvyklí. Nadto šlo tentokrát vesměs o choreografie abstraktní. K vytvoření opusů, které využívají klasické prvky a zároveň jim mají vdechnout nové kouzlo, je zapotřebí velké invence, samotné ovládnutí tvarosloví není ještě záruka úspěchu, a to se také ukázalo jako největší úskalí.

Na pomezí neoklasiky a náznaku taneční moderny stála Sakura Zuzany Šimákové, duet pro Radku Příhodovou a Adama Zvonaře, který byl vytvořen zřejmě proto, aby se diváci mohli pokochat dispozicemi tanečnice a souhrou tohoto páru. Lyrický a jemný výstup, nijak přehnaně náročný, spíš efektní. U podobného stylu zůstala choreografie Nobilissima, kterou vytvořil tanečník Jiří Horák působící dnes v Národním divadle jako baletní mistr. Sólo pro tanečnici Alici Petit na barokní árii Georga Friedricha Händla připomínalo v něčem baletní modernu osmdesátých let. Klasický taneční slovník, jednoduchý trikot, v němž tanečnice působila více jako výtvarný objekt než žena. Choreografie sledovala hudební strukturu, bylo patrné, že s návratem určitých dílů dochází k repetici i v pohybovém materiálu, byť v jiném prostorovém umístění. V průběhu nedocházelo k významným dynamickým změnám, celý kus se nesl v jedné náladě, byl velmi čistý, ale také velmi chladný. Nobilissima byla vytvořena s úmyslem ztvárnit krásu tanečnice na jevišti, což se jistě podařilo, ale určitá monotónnost bránila hlubšímu prožitku i v interpretační rovině a divák zůstal jen nezúčastněným pozorovatelem obrazu před sebou. Choreografie B Suites jednoho ze zahraničních členů souboru Benjamina Hussona byla postavena v duchu americké neoklasiky. Jako hudbu si autor vybral Gershwinovu Rhapsody in Blue, čímž se odkázal evidentně k Balanchinovi. V polovině ji ale přerušil Claudem Debussym (Clair de Lune), kteroužto klavírní skladbu interpretoval živě korepetitor klavírista Petr Tomeš, bohužel na nekvalitním nástroji s nadměrným ozvučením do reproduktorů. Rhapsody in Blue je skladba, která má jasnou strukturu a návaznost jednotlivých částí, rytmickou i motivickou, je v zásadě monotematická, takže dělit ji druhou skladbou, která pochází z jiného období a vytváří zcela jinou atmosférou, je poněkud necitlivé. Lyrická vložka byla odměněna potleskem, z něhož bylo zřejmé, že publikum už pokračování nečeká… Celkem šlo spíš o choreografii rázu etudy, bez zvlášť technicky náročných prvků (pro Rebeccu King, která měla úlohu sólové tanečnice, to musela být odpočinková choreografie), představilo se celkem 8 tanečníků a tanečnic, ale na vyplnění tak velké hudební plochy to bylo málo, nadto se autor nepokusil nijak se s hudbou konfrontovat, naopak se snažil, aby byla vytančena téměř každá nota. Pokud to měl být odkaz na pravou americkou neoklasiku, kterou si zřejmě tanečníci oblíbili, protože ji mají na repertoáru, chyběl mu esprit, který tyto starší choreografie mají. Autorovi ale nechybí odvaha a to se samozřejmě cení.

V první části večera se ještě představily dva krátké kusy. Gianvitto Attimonelli, který přišel do Národního divadla z brněnského baletu, tančil krátký výstup na písničku Popoff: je to malá hříčka s lidovými motivy a pohybovou nadsázkou, která vznikla už někdy v roce 2010 pro Choreografický ateliér – brněnskou obdobu Miniatur. Tehdy vyzněla vtipněji než na Nové scéně, ale je to v pravém slova smyslu miniatura, která takový večer odlehčí a zpestří. Krátké bylo také sólo Viktora Konvalinky nazvané prostě Just Solo, které bylo postaveno v současném stylu. Na krátké ploše si Konvalinka postavil choreografii, ve které mohl ukázat několik náročnějších prvků moderního tance, podařilo se mu vytvořit jakýsi mikropříběh, uvnitř dynamický a ohraničený několika opakovanými gesty, který tak patřil k vnitřně nejsoudržnějším dílkům večera. Je škoda, že nevytvořil delší choreografii, protože patří k už zkušeným mladým autorům a přichází s dobrými pohybovými nápady, ale zřejmě si je teď šetřil pro premiéru se skupinou Dekkadancers, která bude už 14. května.Druhá polovina večera byla ve znamení současného tance. Trochu jako etuda do ní zapadla krátká choreografie Anytime… Jana Adama, který ve zkratce zobrazil klasický milostný trojúhelník. Použil partneřinu vycházející z principů moderního tance a choreografie byla až překvapivě krátká. Choreografii Read Air věnovanou čtenářům knih vytvořila Zuzana Šimáková s Jonášem Dolníkem jako jakési trio pro tři čtenáře a tři knihy. Vztahy mezi trojicí se točily kolem knih, do kterých byli začteni a které poutaly jejich pozornost, tančili spolu jakoby mimoděk, vzájemně si knihy předávajíce, ale stále každý ve svém čtenářském světě. Manipulace s rekvizitami byla začleněna do proudu pohybu naprosto samozřejmým způsobem, byl využit i stůl (téměř nezbytný scénografický prvek většiny dnešních choreografií). Příjemný taneční slovník vycházející z tradičního moderního tance byl plynulý a nenásilný. Rozhodně jedna z „miniatur“, která zůstává v paměti jako příjemná vzpomínka.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Miniatury 2013 (ND Praha)

[yasr_visitor_votes postid="54217" size="small"]

Mohlo by vás zajímat