Baletní panorama Pavla Juráše (133)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Tentoraz:
* Neumeierov Othello, ktorý predbehol dobu
* Nijinského Gala XLI
* Impulstanz vo Viedni
* Čo sleduje Andrea Kramešová?
***

Po minulom diele venovanom rozlúčke Otta Bubeníčka s Hamburským baletom Johna Neumeiera dnes ešte zostanem u legendárneho choreografa, ktorého meno súbor nesie. V predchádzajúcich dieloch Panorámy čitateľa sprevádzal dlhú dobu cyklus esejí o Neumeierovej tvorbe, ktorá stojí za pozornosť. Dnes a v budúcom diele sa doplní ešte o niektoré diela, ktoré sa pre svoju náročnosť vrátili na repertoár po dlhšej dobe a nie sú častým hosťom v hracom pláne, ale pre genézu choreografa sú podstatné.

Othello podľa Shakespeara mal premiéru už v roku 1985, vtedy viac než v extravagantnej a progresívnej hamburskej fabrike Kampnagel. Vtedy to bol progres nevídaný, vyviesť z tradičnej kukátkovej divadelnej budovy veľký súbor s epickým dielom do industriálneho prostredia a dodať mu tým nové konotácie. Dnes sa titul hrá už späť v budove Hamburgische Staatsoper, ale ani toto prostredie mu neuberá na pôsobivosti. Neumeier totiž presne pred tridsiatimi (!) rokmi vytvoril dielo, ktoré nezostarlo, ba čo viac stalo sa prorockým v mnohých ohľadoch.

Neumeier sa stal slávnym choreografom diela Shakespeara a v počte spracovaných titulov má ťažko hľadanú konkurenciu. Ak však ostatné diela, ako napríklad Romeo a Júlia sú verné sujetom, libretom či charakterom spracovania smerom k réžii a koncepcii, či iné diela sprehľadňujú niekedy spletité jednanie Shakespearových postáv, Othello má jedinečné postavenie. Neumeier v ňom vytvoril skôr esenciu diela než reálne lineárny príbeh zaťažený fabulou a čo viac, dal mu parametre vizionárskeho diela o strete dvoch kultúr. Oba tieto aspekty sú veľmi dôležité. Keď si uvedomíme, že sa jedná o polovicu osemdesiatych rokov, kedy svet bol ešte rozdelený berlínskym múrom a obklopený chladom studenej vojny, je to šok. O to väčšie prekvapenie je Neumeierov nadhľad do budúcnosti za ten múr. Kultúra okupovaná novodobými vojskami prisťahovalcov, ktoré zachvátili Nemecko po zjednotení až k dnešným dňom, kedy sa prisťahovalci a emigranti riešia ako problém kvót a štatistík. Nie je to náhoda, že dielo súzvučí s tým, čo sa stalo v posledných tridsiatich rokoch.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat