Bratislava: Janovy pašije v Redutě

  1. 1
  2. 2

Bachove pašie podľa sv. Jána BWV 245
(v slovensko-nemeckom predvedení v bratislavskej Redute)

Na Veľkonočných koncertoch Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute zaznelo 16. a 17. apríla (okrem iných programov a koncertov či už na pôde Slovenskej filharmónie, alebo v korunovačnom Dóme sv. Martina) jedno z najpôsobivejších oratoriálnych diel, určených veľkonočnému obdobiu – Jánove pašie BWV 245 Johanna Sebastiana Bacha.Toto dielo po prvýkrát zaznelo v lipskom Kostole sv. Tomáša na Veľký piatok roku 1723. Novšie výskumy však hovoria, že Pašie sv. Jána zazneli v spomínanom chráme až o rok neskôr – 7. apríla 1724. Podstatné je, že v období 1723 – 1750 sa stalo Lipsko pôsobiskom Johanna Sebastiana Bacha a Pašie podľa sv. Jána od novovymenovaného svätotomášskeho lipského kantora boli úvodnou prezentáciou Bachovho geniálneho kompozičného, interpretačného (organového) a dirigentsko-kantorského (nácvik sól a zborov) umenia.

Johann Sebastian Bach zastával v evanjelickom Chráme sv. Tomáša v Lipsku funkciu „Director musices“. Pripravoval však hudobný materiál (väčšinou vždy nové kompozície) pre oba hlavné lipské kostoly – sv. Tomáša a sv. Mikuláša, ďalej pre Collegium Musicum a plnil ďalšie hudobné požiadavky mesta.

Jánove pašie BWV 245 detailne popisujú súd a ukrižovanie Ježiša Krista. Kostru diela tvoria texty osemnástej a devätnástej kapitoly Jánovho evanjelia z Nového zákona, menšie úryvky z Matúšovho evanjelia, doplnené textami árii od dobového básnika z čias Johanna Sebastiana Bacha – Heinricha Brockesa, ktoré si však Bach ešte upravoval. Johann Sebastian Bach dielo prepracovával údajne štyrikrát: okrem verzii z roku 1724, 1725, 1732 sa vrátil k nemu aj na sklonku svojho života. Posledná revízia ostala nedokončená. V bratislavskej Redute zaznel pašiový cyklus v kritickej edícii vydavateľstva Bärenreiter, v interpretácii (štýlovo zoštíhlenej) Slovenskej filharmónie a jedného z najstarších nemeckých zborov svojho druhu: Robert-Franz-Singakademie z Halle (asi šesťdesiatich členný zbor, založený roku 1814), ako aj spoluúčasti nemeckých sólistov: Julie Kirchner (soprán), Inge Jäger (alt), Marcusa Ullmanna (tenor / Evanjelista), Christiana Zenkera (tenor / árie), Stefana Heinemanna (baryton / Ježiš) a Stephana Storcka (árie / árie, Pilát). Dirigentom Bachových Pašií podľa sv. Jána bol Frank-Steffen Elster, aktuálny umelecký šéf a dirigent jedného z najstarších zborových telies v Nemecku: dvestoročnej Robert-Franz-Singakademie Halle.Dva bratislavské predvedenia Bachových Pašií sa uskutočnili v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave, pod záštitou veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, Jeho Excelencie Michaela Schmunka. Záujem obecenstva o oba koncerty bol mimoriadny – a úspech: detto… Atmosféra Veľkého týždňa, rozjímavá nálada, ktorá sprevádza vrcholné kresťanské sviatky, vyústila v zvláštne dojatie nadšeného publika, čo sa tentokrát neprejavilo v efektnom (v poslednom čase tak zneužívanom!) standing ovation, ale v precítenom, maximálne vrúcnom a srdečnom potlesku domáceho i početného zahraničného publika, s poďakovaním za hlboký duchovný a hudobný zážitok.

Ako je známe, Bachovi sa pripisuje štvoro zhudobnení pašií Nového zákona Svätého Písma. No skompletizovaných je iba dvojo: Pašie podľa sv. Jána a ensemblovo väčšie i náročnejšie Pašie podľa sv. Matúša. Fragmentárne sú zapísané Pašie podľa sv. Marka – a autorstvo Lukášových pašií je neisté. (Bach v Lukášových pašiách údajne zhotovil iba rukopisnú kópiu s jemnými korektúrami diela niektorého zo svojich súčasníkov).

Bez opisovania genealógie pašií ako pradávnej hranej i hudobne stvárnenej formy v rámci tradícií kresťanskej cirkvi, pašie Bachovej doby boli už vykryštalizovanou hudobnou formou. Za textový podklad recitatívov, árií a zborových čísel si  skladatelia brali biblický text toho – ktorého evanjelia, niekedy dokonca v jeho prebásnení, ktoré bolo popretkávané duchovnou lyrikou – najmä v áriach a choráloch. Niekedy sa veriacim rozdávali rozmnožené texty, aby mohli pašie detailne obsahovo sledovať, prípadne vlastným spevom sa hudobne zapájať do chorálových čísel.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Bach: Janovy pašije (Slovenská filharmonie Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="103441" size="small"]

Mohlo by vás zajímat