Bratislava: Janovy pašije v Redutě

  1. 1
  2. 2

Bachove pašie podľa sv. Jána BWV 245
(v slovensko-nemeckom predvedení v bratislavskej Redute)

Na Veľkonočných koncertoch Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute zaznelo 16. a 17. apríla (okrem iných programov a koncertov či už na pôde Slovenskej filharmónie, alebo v korunovačnom Dóme sv. Martina) jedno z najpôsobivejších oratoriálnych diel, určených veľkonočnému obdobiu – Jánove pašie BWV 245 Johanna Sebastiana Bacha.Toto dielo po prvýkrát zaznelo v lipskom Kostole sv. Tomáša na Veľký piatok roku 1723. Novšie výskumy však hovoria, že Pašie sv. Jána zazneli v spomínanom chráme až o rok neskôr – 7. apríla 1724. Podstatné je, že v období 1723 – 1750 sa stalo Lipsko pôsobiskom Johanna Sebastiana Bacha a Pašie podľa sv. Jána od novovymenovaného svätotomášskeho lipského kantora boli úvodnou prezentáciou Bachovho geniálneho kompozičného, interpretačného (organového) a dirigentsko-kantorského (nácvik sól a zborov) umenia.

Johann Sebastian Bach zastával v evanjelickom Chráme sv. Tomáša v Lipsku funkciu „Director musices“. Pripravoval však hudobný materiál (väčšinou vždy nové kompozície) pre oba hlavné lipské kostoly – sv. Tomáša a sv. Mikuláša, ďalej pre Collegium Musicum a plnil ďalšie hudobné požiadavky mesta.

Jánove pašie BWV 245 detailne popisujú súd a ukrižovanie Ježiša Krista. Kostru diela tvoria texty osemnástej a devätnástej kapitoly Jánovho evanjelia z Nového zákona, menšie úryvky z Matúšovho evanjelia, doplnené textami árii od dobového básnika z čias Johanna Sebastiana Bacha – Heinricha Brockesa, ktoré si však Bach ešte upravoval. Johann Sebastian Bach dielo prepracovával údajne štyrikrát: okrem verzii z roku 1724, 1725, 1732 sa vrátil k nemu aj na sklonku svojho života. Posledná revízia ostala nedokončená. V bratislavskej Redute zaznel pašiový cyklus v kritickej edícii vydavateľstva Bärenreiter, v interpretácii (štýlovo zoštíhlenej) Slovenskej filharmónie a jedného z najstarších nemeckých zborov svojho druhu: Robert-Franz-Singakademie z Halle (asi šesťdesiatich členný zbor, založený roku 1814), ako aj spoluúčasti nemeckých sólistov: Julie Kirchner (soprán), Inge Jäger (alt), Marcusa Ullmanna (tenor / Evanjelista), Christiana Zenkera (tenor / árie), Stefana Heinemanna (baryton / Ježiš) a Stephana Storcka (árie / árie, Pilát). Dirigentom Bachových Pašií podľa sv. Jána bol Frank-Steffen Elster, aktuálny umelecký šéf a dirigent jedného z najstarších zborových telies v Nemecku: dvestoročnej Robert-Franz-Singakademie Halle.Dva bratislavské predvedenia Bachových Pašií sa uskutočnili v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave, pod záštitou veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, Jeho Excelencie Michaela Schmunka. Záujem obecenstva o oba koncerty bol mimoriadny – a úspech: detto… Atmosféra Veľkého týždňa, rozjímavá nálada, ktorá sprevádza vrcholné kresťanské sviatky, vyústila v zvláštne dojatie nadšeného publika, čo sa tentokrát neprejavilo v efektnom (v poslednom čase tak zneužívanom!) standing ovation, ale v precítenom, maximálne vrúcnom a srdečnom potlesku domáceho i početného zahraničného publika, s poďakovaním za hlboký duchovný a hudobný zážitok.

Ako je známe, Bachovi sa pripisuje štvoro zhudobnení pašií Nového zákona Svätého Písma. No skompletizovaných je iba dvojo: Pašie podľa sv. Jána a ensemblovo väčšie i náročnejšie Pašie podľa sv. Matúša. Fragmentárne sú zapísané Pašie podľa sv. Marka – a autorstvo Lukášových pašií je neisté. (Bach v Lukášových pašiách údajne zhotovil iba rukopisnú kópiu s jemnými korektúrami diela niektorého zo svojich súčasníkov).

Bez opisovania genealógie pašií ako pradávnej hranej i hudobne stvárnenej formy v rámci tradícií kresťanskej cirkvi, pašie Bachovej doby boli už vykryštalizovanou hudobnou formou. Za textový podklad recitatívov, árií a zborových čísel si  skladatelia brali biblický text toho – ktorého evanjelia, niekedy dokonca v jeho prebásnení, ktoré bolo popretkávané duchovnou lyrikou – najmä v áriach a choráloch. Niekedy sa veriacim rozdávali rozmnožené texty, aby mohli pašie detailne obsahovo sledovať, prípadne vlastným spevom sa hudobne zapájať do chorálových čísel.

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Bach: Janovy pašije (Slovenská filharmonie Bratislava)

[yasr_visitor_votes postid="103441" size="small"]

Mohlo by vás zajímat