Bude hudební výchova ve školách zrušena?

Zástupci asociací hudební výchovy se vyjádřili k problematice revize Rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání. Chystané změny ve vzdělávací oblasti Umění a kultura ohrožují tradiční předměty hudební a výtvarnou výchovu. Změny ovlivní příští generace dětí na základních školách a budou mít celospolečenský dopad na úroveň kultury a celé společnosti.

Ilustrační foto (zdroj Freepik)
Ilustrační foto (zdroj Freepik)

Stanovisko zástupců asociací hudební výchovy ke zveřejněným koncepcím vzdělávací oblasti Umění a kultura:

Jako zástupci vzdělávacího oboru hudební výchova se po zveřejnění dvou koncepcí revize vzdělávací oblasti Umění a kultura ztotožňujeme s Nesouhlasným stanoviskem vedení České sekce INSEA k zařazení koncepce B vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV ze dne 13. března 2023 a s otevřeným dopisem děkanů pedagogických fakult a vedoucích kateder hudební a výtvarné výchovy ze dne 21. března 2023.

Vyjadřujeme plnou podporu zveřejněné koncepci A vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Koncepce A vychází z aktuálních kurikulárních dokumentů, reflektuje reálnou situaci ve školách, zejména pak časové, personální i materiální podmínky, které jsou nutné pro její úspěšnou realizaci v praxi. Vnímáme ji jako stabilní a zároveň otevřenou dalším uměleckým výchovám, kterým nabízí jejich vhodnou integraci a spolupráci s odborníky taneční a pohybové, dramatické i filmové/audiovizuální výchovy. Garantuje rovné vzdělávací příležitosti všem žákům v oblasti uměleckých výchov na základních školách ČR. Umožňuje jim získat základní hudební a výtvarné vzdělání, na kterém další výchovy uměním staví. Taneční, dramatické a filmové výchově pak nabízí disponibilní hodiny.

Koncepce B, „zrovnoprávňující“ v oblasti Umění a kultura další výchovy (taneční a pohybovou, dramatickou, filmovou/audiovizuální) bez garance navýšení časové dotace, nevychází ani ze zahraničních zkušeností ani z klíčových dokumentů revize (Strategie 2030+, Hlavních směrů a Zadání pro revize RVP ZV) ani z reality a podmínek školní praxe. Do vzdělávacího systému vnese destabilizaci, nekoncepčnost a chaos.

Nechceme bránit progresi a inovacím ve vzdělávání, včetně integrace obsahů doplňujících vzdělávacích oborů, které v naší oblasti uskutečňujeme už v současnosti. Eliminaci předmětu hudební výchova z hlediska efektivity vzdělávacího procesu a komplexního rozvoje dětské osobnosti však považujeme za nepřijatelnou.

PhDr. Milan Motl, Ph.D.
Asociace učitelů hudební výchovy

PaedDr. Lenka Pospíšilová
Česká Orffova společnost

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Společnost pro hudební výchovu ČR

Mgr. Martin Rudovský
Společnost Pavla Jurkoviče

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


4.2 5 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments