Bude hudební výchova ve školách zrušena?

    Zástupci asociací hudební výchovy se vyjádřili k problematice revize Rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání. Chystané změny ve vzdělávací oblasti Umění a kultura ohrožují tradiční předměty…

    FOK uvede varhanní recitál Přemysla Kšicy

    Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zařadil do vánočního programu dopolední recitál varhanního mistra Přemysla Kšicy. Na programu budou skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelsohna-Bartholdyho,…