Collegium Marianum a Patricia Janečková: Půvabný večer u Šimona a Judy

V úterý 12. listopadu 2019 se v rámci koncertní řady staré hudby FOK představilo Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové s pestrým, dalo by se říci profilovým barokním a klasicistním programem, který obsáhnul komorní instrumentální skladby i mši zasvěcenou patronům kostela, sv. Šimonu a Judovi. Jako sólistka vystoupila ve skladbách Černohorského, Vivaldiho, Haydna i Mozarta mladá sopranistka Patricia Janečková, která v poslední době se souborem Collegium Marianum často spolupracuje. Vrcholem koncertu se nicméně stal výkon Jany Semerádové v Koncertu e moll pro flétnu a orchestr Františka Bendy.
Jana Semerádová a Collegium Marianum (foto Petra Hajská)

Program začal komorně Partitou d moll Františka Ignáce Antonína Tůmy (1704–1774), zahranou pod vedením koncertní mistryně Lenky Torgersen. Šlo o hudbu barvitou a proměnlivou, podobně jako celý následující program. Lze v ní slyšet mešní kompozice vrcholného baroka (především v dramatickém gradujícím úvodu) i hudbu nastupujícího klasicismu. Následující Regina Coeli od Bohuslava Matěje Černohorského (1684–1742) patřila již Janě Semerádové a Patricii Janečkové, které předtím přihlížely výkonu svých kolegů z pódia. Zařazení skladby bylo součástí dramaturgické linky programu zaměřené na řád Milosrdných bratří, kteří v kostele sv. Šimona a Judy působili a jejichž kůr patřil k významným pražským centrům chrámové hudby. Podle katalogu skladeb z řádových sbírek v Čechách a na Moravě, který sestavila muzikoložka Michaela Freemanová, tento kus zde byl k dispozici a nejspíše se i prováděl. Sólistka tuto nepříliš dlouhou skladbu pro violoncello (Hana Fleková) a continuo s náročnými koloraturami přednesla zpaměti, svoje pěvecké kvality však spíše jen naznačila. Její hlas v ní působil poněkud zastřeně, málo zněle, bez lesku.

Antonín Reichenauer (c. 1694–1730) je mezi našimi soubory barokní hudby stále oblíbenějším skladatelem (připomenout lze několik nahrávek vydaných Supraphonem nebo třeba nedávný koncert z liturgických kompozic v podání souborů Musica Florea a Victoria Ensemble). Tímto pražským skladatelem, jehož hudba se ve své době hrála i mimo české země, se dlouhodobě zabývá houslista Collegia Marianum Vojtěch Semerád. Na program koncertu byla zařazena Reichenauerova méně hraná triová sonáta D dur.

Zbytek první půle koncertu už patřil vokální hudbě. Nejprve zazněla část Gloria z žalmu Laudate pueri (RV 601). Šlo z větší části o něžný „dialog“ sólové příčné flétny Jany Semerádové a zpěvního hlasu, který byl podán od obou protagonistek s velkým citem. Hlas Patricie Janečkové se s nástrojem krásně pojil.

Titulní skladbou večera, která patrně zazněla v novodobé koncertní premiéře, byla Mše ke svatým Šimonu a Judovi, u níž je poněkud nejasné autorství. V bavorském Ottobeurenu je dochována pod jménem slavnějšího Antonia Caldary (1670–1736), na Moravě (ve sbírce kostela sv. Jakuba v Brně a na olomouckém Svatém kopečku) se připisuje Johannu Georgu Reinhardtovi (c. 1676–1742), vídeňskému dvornímu varhaníkovi a kapelníkovi svatoštěpánské katedrály. Je to missa brevis obsahující pouze části Kyrie a Gloria. Jak během besedy před koncertem přiznala i Jana Semerádová, jde spíše o standardní „provozní“ liturgickou hudbu. Jistý slavností ráz jí dodává použití dvou clarin (Rupprecht Drees, Josef Sadílek). Spolehlivě, sceleným, ušlechtilým zvukem, se zde prezentoval osmičlenný pěvecký ansámbl s concertisty Stanislavou Mihalcovou, Danielou Čermákovou, Tomášem Lajtkepem a Tomášem Šelcem.

Druhá půle již patřila víceméně hudbě nastupujícího klasicismu. Koncert e moll pro flétnu a orchestr Františka Bendy (1709–1786) byl původně určen houslím. Krajní věty mají silný emocionální, dramatický náboj. Prostřední věta, hraná con sordini, evokuje dojem pastorální idyly. V ní sólistka zaujala půvabným, hravým frázováním, jinak bravurní hrou podpořenou bezchybným výkonem instrumentálního ansámblu.

Ohlášený program završilo Salve Regina Josepha Haydna (1732–1809), opět z hudebních sbírek Milosrdných bratří, tentokrát z Valtic. Jedná se o skladbu z roku 1756, tedy poměrně rané dílo. Patricia Janečková zde mohla náležitě ukázat svoji zběhlost v koloraturách. Výrazné a nápadité jsou zde i vstupy sboru.

Patricia Janečková pak dostala v rámci přídavku příležitost předvést se ve svém běžném repertoáru, totiž v Alleluia z Mozartova Exsultate, jubilate (KV 165). Právě v takových efektních skladbách, které má dobře zažité, dokáže nadaná mladá pěvkyně svým hlasem okouzlit nejvíce. Pod vedením Jany Semerádové si hlubší vztah k barokní a klasicistní hudbě asi teprve buduje. I tento pražský koncert ukázal, že v tomto případě se jedná o šťastné a i do budoucna snad oboustranně obohacující umělecké spojení.

Celý večer měl velice příjemnou, uvolněnou, chce se říci rodinnou atmosféru. Do standardní sestavy Collegia Marianum ostatně patří sourozenecká dvojice Semerádových i manželský pár – dramaturg celého cyklu Martin Rudovský je manželem Jany Semerádové. Skladba programu se z významné části vztahovala k místu koncertu a zároveň umožnila prezentovat relativně široký záběr souboru. Na koncertě, jenž mohl být trochu zastíněn jinou významnou hudební událostí – koncertním uvedením Vivaldiho Arsildy v nedalekém Rudolfinu –, se Collegium Marianum představilo v nejlepším světle, a to před téměř plným hledištěm.

Koncertní řada staré hudby pokračuje v kostele sv. Šimona a Judy 3. prosince 2019 Bachovými koncerty pro dvě cembala se sólistkami Monikou Knoblochovou a Editou Keglerovou, za doprovody Musiky Florey Marka Štryncla. Collegium Marianum se v Praze představí 8. prosince 2019 v divadelně-hudebním projektu s vánoční tématikou se souborem Buchty a Loutky a samostatně, v rámci svého cyklu „Barokní podvečery“, opět u Šimona a Judy 29. prosince 2019. Na programu tohoto již tradičního koncertu budou vánoční písně a kantáty barokních německých skladatelů, doplněné tvorbou českých autorů.

 

Hodnocení autora recenze 90 %

 

Patricia Janečková a Collegium Marianum
Kostel sv. Šimon a Judy v Praze, 12. listopadu 2019

Patricia Janečková
Soprán: Stanislava Mihalcová, Markéta Böhmová
Alt: Daniela Čermáková, Kamila Mazalová
Tenor: Tomáš Lajtkep, Ondřej Holub
Bas: Tomáš Šelc, Karel Václav Jeřábek

Housle: Lenka Torgersen (koncertní mistryně), Elen Machová, Petra Ščevková, Vojtěch Semerád, Marie Hasoňová
Viola: Andreas Torgersen
Violoncello: Hana Fleková
Kontrabas: Ondřej Balcar
Pozitiv, cembalo: Sebastian Knebel
Clariny: Rupprecht Drees, Josef Sadílek
Tympány: Pavel Rehberger

Umělecká vedoucí, traverso: Jana Semerádová

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na