Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Eva Šušková: secret VOICE 

Hudobný fond v Bratislave (s podporou SOZA – Slovenského ochranného zväzu autorského) pred pár dňami prezentoval nový album slovenskej sopranistky Evy Šuškovej s názvom secret VOICE (Hudobný fond, Bratislava, 2014). Po profilovom albume Evy Šuškovej Ruské detské piesne – s klaviristom Ivanom Koskom (Diskant, Bratislava, 2009) je to ďalší samostatný profilový album nadanej slovenskej speváčky, ktorá je svojím umením prítomná aj na ďalších (skupinových) projektoch, vydaných na CD, nehovoriac o bohatej koncertnej činnosti a rozširujúcom sa opernom repertoári.

Inšpirujúce stretnutia: Eva Šušková ma r. 2009 mimoriadne zaujala na koncerte v intímnom prostredí bratislavského Mirbachovho paláca, predvedením ruských piesní, inšpirovaných detským svetom (od Musorgského, Ľadova, Stravinského a Prokofieva) s klaviristom Ivanom Koskom. V tom istom prostredí na nedeľnom matiné uviedla r. 2013 (s flautistkou Andreou Boškovou a barytonistom Petrom Mazalánom) Sequenzu III pre ženský hlas od Luciana Beria, Poľské verše od Sergeja Slonimského, Stripsody pre sólový hlas od Cathy Berberian a v programe predviedla širokú paletu speváckych techník: od interpretácie prísne zapísaných nôt, po graficky stvárnené partitúry, prípadne vlastné improvizačné dodatky. Pri všetkej hravosti, „uvoľnenosti“, ale najmä speváckej náročnosti podobnej hudby, nestratila zo zorného uhla krásny, ušľachtilý tón a jeho bohaté dynamické možnosti.

Široký rozptyl repertoáru: Vďaka kvalitnej vokálnej príprave môže Eva Šušková spievať na koncertoch kantáty Johanna Sebastiana Bacha, sólový part v málo známej opere bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela so súborom Solamente Naturali, nehovoriac o nezabudnuteľnom scénickom naštudovaní monodrámy Arnolda Schönberga Pierrot Lunaire, ktorého s Quasars Ensemble – pri príležitosti stého výročia vzniku diela uviedla na Bratislavských hudobných slávnostiach 2012 a tiež v Košiciach.V októbri 2013 spievala ukážky z opernej tvorby Claudia Monteverdiho na koncerte v Slovenskej filharmónii, o dva týždne neskôr so súborom Quasars Ensemble už vokálne skladby súčasnej fínskej skladateľky Kaiji Saariaho na medzinárodnom festivale súčasnej hudby Melos-Étos v Bratislave.

Moje návraty k umelkyni: Mgr. art. Evu Šuškovú, ArtD. (ako znie jej meno i s titulmi, ktoré využíva pri pedagogickej práci na vysokej škole) som v Opera Plus už predstavila v cykle portrétov slovenských spevákov (tu). Napokon som jej venovala kapitolu vo svojej nedávno vydanej knihe Zlaté hlasy (Perfekt, Bratislava 2014). A pokiaľ existujem, budem sa s radosťou vracať k vždy novým umeleckým métam tejto neobyčajnej umelkyne, ktorá dokáže prekvapiť ďalšími interpretačnými schopnosťami. Mám totiž rada spevákov, ktorí nezotrvajú na jednom type repertoáru. Nezaškodí teda podrobnejšie pripomenúť jej doterajšiu umeleckú cestu.

O živote a práci: Eva Šušková (nar. 1979) absolvovala štúdium spevu u prof. Viktórie Stracenskej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde r. 2013 úspešne obhájila aj dizertačnú prácu u popredného sólistu Opery SND, basistu prof. Petra Mikuláša. Okrem koncertného života sa úspešne realizuje aj na divadelnej a opernej scéne: Šesť rokov hrala a spievala v bratislavskom divadle GUnaGu, kde potvrdila herecký talent, ktorý mimicky či pohybovo využíva v koncertných produkciách a vo vlastnom hudobno-výchovnom programe Človekofón, určenom deťom zo základných škôl. Spievala a. h. Desdemonu v Slovenskom národnom divadle pod taktovkou dirigenta Ondreja Lenárda. Je hosťujúcou sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde vytvorila viacero titulných postáv (Chivriu v Soročinskom jarmoku, Tatianu v Eugenovi Oneginovi, Rusalku, Suzel v Mascagniho Priateľovi Fritzovi).V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, paralelne je činná v združení Albrechtina, kde sa organizačne aj interpretačne podieľa na cykle (Ne)známa hudba, každý rok vystupuje na Letnom koncerte v ruinách kláštora Katarínka na západnom Slovensku, pri obci Dechtice, stvárnila niekoľko hlavných rolí nielen v operných domoch Slovenska, ale i Česka, Francúzska, Rakúska a Poľska.Uvádza klasické aj súčasné slovenské vokálne cykly diela jednak na komorných koncertoch, ale aj v spolupráci so Slovenskou filharmóniou. Podieľala sa na uvedení a nahrávke opery Mathilde de Guise od bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela, ako aj na premiére šiestich pôvodných opier slovenských skladateľov (Beneš, Kubička, Solovic). Je výnimočnou interpretkou diel klasikov 20. storočia. Pre slovenských skladateľov strednej i mladej generácie znamená inšpiráciu a múzu s takmer neobmedzenými vokálno-technickými a výrazovými prostriedkami. Účinkovala na medzinárodných festivaloch (Gaida, Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Étos, Zémpléni Fesztivál, Tage der Neuen Musik Bamberg, Konvergencie, Dni starej hudby, Lost & Found). Mala viacero vystúpení na pražských koncertoch, spolupracuje s orchestrami a súbormi starej i novej hudby: Praque Modern, Quasars Ensemble, Solamente Naturali – a s orcherstrami: Ostravská filharmónia, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala a i. Nahrávala pre vydavateľstvá Brillant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond, Diskant. V r. 2013 získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca.

Tajomný hlasSecret Voice (v origináli písaný ako secret VOICE) je ostatným albumom speváčky, za spolupráce inštrumentalistov: flautistky (hrajúcej aj na alt-basovú flautu) Andrei Mosorjakovej, basového klarinetistu Branislava Dugoviča, vibrafonistu Dalibora Kociána – a v jednej skladbe (Tomáša Boroša) sa sólistka sprevádza i hrou na bubienok, zvonkohru a altový xylofón.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Hodnocení

Vaše hodnocení - Eva Šušková – secret VOICE (Hudobný fond Bratislava 2015) (CD)

[yasr_visitor_votes postid="163372" size="small"]

Mohlo by vás zajímat