Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas

    Eva Šušková: secret VOICE  Hudobný fond v Bratislave (s podporou SOZA – Slovenského ochranného zväzu autorského) pred pár dňami prezentoval nový album slovenskej sopranistky Evy…