Dvořákovo Stabat mater v tradičním podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

Uprostřed Svatého týdne ve středu 13. dubna 2022 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni Obecního domu tradičně provedl Stabat mater Antonína Dvořáka – jedno z vrcholných děl světového oratorního repertoáru. Jak sám dramaturg FOKu Martin Rudovský uvádí v programu, jedná se skutečně o dlouhou tradici, kdy první koncert se uskutečnil již v roce 1991. Provedení tehdy řídil Petr Altrichter, jako sólisti vystoupili Jana Jonášová, Bernarda Fink, Miroslav Dvorský a Peter Mikuláš, sborového partu se zhostil Kühnův smíšený sbor. Letos se sólisty stali Marie Fajtová, Jana Sýkorová, Ľudovít Ludha a Martin Bárta, sborem byl opět Kühnův smíšený sbor a taktovky se ujal Łukasz Borowicz , hlavní hostující dirigent Poznaňské filharmonie.
Antonín Dvořák: Stabat mater – Łukasz Borowicz, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 13. dubna 2022 (foto Petr Dyrc)
Antonín Dvořák: Stabat mater – Łukasz Borowicz, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, 13. dubna 2022 (foto Petr Dyrc)

Ke komponování Stabat mater, op. 58 přistoupil Antonín Dvořák (1841–1904) v únoru 1876. Za podnět k práci se obvykle považuje úmrtí jeho první dcery Josefy, která zemřela v srpnu 1875. Dalšími možnými inspiračními zdroji mohly být pro Dvořáka duchovní skladby, s kterými se setkal během svého varhanického působení v pražském kostele sv. Vojtěcha. Konečné vypracování bylo pravděpodobně ovlivněno úmrtími dalších dvou skladatelových dětí Růženky a Otakara, k nimž došlo v průběhu léta 1877. Samotnou kompozici nakonec dokončil až v listopadu 1877, tiskem pak vyšla u berlínského vydavatelství Simrock koncem roku 1881. Premiéra se uskutečnila 23. prosince 1880 v Praze na Žofíně pod vedením Adolfa Čecha (1841–1903).

Textovou předlohou se pro Dvořáka stala latinská sekvence ze třináctého století – Stabat mater dolorosa (Stála matka uplakaná), jejíž autorství bývá připisováno františkánskému mnichu Jacopone da Todimu (1230–1306). Jednotlivé verše líčí velké utrpení Panny Marie při ukřižování jejího syna Ježíše Krista. Po formální stránce je oratorium rozvrženo do deseti částí, ve kterých se střídají instrumentální úseky se sólovými a sborovými party. První tři části vyjadřují zármutek a bolest, v dalších pak lze nalézt postupné hledání smíření se s tragickým koncem.

První sólový výstup v tomto díle představuje bas ve čtvrté části Fac, ut ardeat cor meum. Martin Bárta předvedl velmi pěkný výkon, jeho barevný a zvučný hlas se krásně nesl celou síní. Musím také vyzdvihnout jeho minimální závislost na notovém materiálu, která mu umožnila udržovat patřičný kontakt s publikem. V šesté části Fac me vere tecum flere se objevuje sólový tenorový part, kterého se zhostil Ľudovít Ludha. Jeho projev byl rovněž příjemný a procítěný. Sopránu je věnován největší prostor v osmé části Fac, ut portem Christi mortem, kde se objeví v duetu s tenorem. Marii Fajtové se obdivuhodně podařilo zvládnout všechny vypjaté výšky. V předposlední části Inflammatus et accensus se sólově předvedla altistka Jana Sýkorová, jež posluchače rovněž upoutala svým plným barevným hlasem.

Antonín Dvořák: Stabat mater – Marie Fajtová, Jana Sýkorová, Łukasz Borowicz, Ľudovít Ludha , Martin Bárta, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Kühnův smíšený sbor, 13. dubna 2022 (foto Petr Dyrc)
Antonín Dvořák: Stabat mater – Marie Fajtová, Jana Sýkorová, Łukasz Borowicz, Ľudovít Ludha , Martin Bárta, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Kühnův smíšený sbor, 13. dubna 2022 (foto Petr Dyrc)

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným účinkujícím za příjemný zážitek, zvlášť bych chtěla pochválit bravurní výslovnost Kühnova smíšeného sboru a naprostou sjednocenost celého orchestru.

Antonín Dvořák – Stabat mater
13. dubna 2022, 19:30 hodin
Smetanova síň, Obecní dům

Program:
Antonín Dvořák – Stabat mater, op. 58

Účinkující:
Marie Fajtová – soprán
Jana Sýkorová – alt
Ľudovít Ludha– tenor
Martin Bárta – bas
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Kühnův smíšený sbor
Łukasz Borowicz – dirigent

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


4 4 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments