Fotoreportáž: Jak se dělá konkurz v České filharmonii

V létě 2013 vyhlásila Česká filharmonie konkurz na místo koncertního mistra violoncell. Konkurzy do orchestru se konají zpravidla v několika kolech, první je anonymní a probíhá za plentou.V den prvního kola v říjnu dorazilo do Rudolfina čtrnáct uchazečů, z toho dvě dámy.  Po nezbytné vstupní administrativní proceduře měli kandidáti možnost se rozehrávat v prostorách Rudolfina, v ladírnách a v reprezentačních saloncích. Mírná nervozita byla patrná na všech zúčastněných.Následovalo losování pořadových čísel. Jedničku si vytáhl člen Orchestrální akademie České filharmonie, Petr Špaček.Po té zahlásil šéf konkurzu Bohumil Antony číslo kandidáta do sálu. Vyvolaný kandidát vstoupil a za plentou za doprovodu klavíristy přednesl předepsaný repertoár: první větu s kadencí Haydnova Koncertu D dur a tutti part z Dona Juana Richarda Strausse.V hledišti usedla porota – celá Česká filharmonie.Kvůli přísným pravidlům se členové orchestru mohli během konkurzu pohybovat ve foyer, ale už ne v respiriu, aby byla zachována přísná anonymita konkurzu.Porotci měli pro každé kolo připraveny hlasovací archy, do kterých během hry kandidáta zapisují své známky.Známky se sečetly bezprostředně po přehrávkách.Šéf konkurzu výsledky vyhlásil nejprve před komisí komisi, to jest hráčům České filharmonie, a poté kandidátům.Za účast v prvním kole adeptům poděkoval dosavadní koncertní mistr violoncell František Host.Do druhého kola postoupili kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Byli tři: Eduard Šístek, Ivan Vokáč a Václav Petr.

Druhé kolo probíhá v České filharmonii neanonymně. Jako první se představil kandidát číslo jedna, nejmladší člen České filharmonie, Eduard Šístek.Stejně jako ostatní dva uchazeči musel přednést přibližně hodinový program (sólové i orchestrální party). Tentokrát to byly tyto skladby: první věta Dvořákova Koncertu h moll, Čajkovského Rokokové variace a celá řada sól (Johannes Brahms: Klavírní koncert B dur, Josef Suk: Smyčcová serenáda, Gioacchino Rossini: Vilém Tell – předehra, Richard Strauss: Don Quixote, André Previn: Diversions, Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 15., Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 4., Franz von Suppé: Básník a sedlák, Josef Bohuslav Foerster: Cyrano de Bergerac). Z hlediště pány Šístka, Vokáče a Petra sledovali nehrající filharmonici. Zvlášť bedlivě pak šéfdirigent Jiří Bělohlávek a současný koncertní mistr violoncell František Host.Kandidáty opět hodnotí celý orchestr. Vystoupení všech tří hráčů bylo velmi vyrovnané. Nakonec se vítězem konkurzu stal čtyřiadvacetiletý Václav Petr, který se k České filharmonii připojí od ledna 2014.Rozhovor s Václavem Petrem, novým koncertním mistrem violoncell České filharmonie, právě v těchto dnech zpracováváme.

Foto archiv České filharmonie 

Mohlo by vás zajímat


Napsat komentář