i Flautisti Ensemble – na koncertě při svíčkách „Sladká dáma“

Název „Sladká dáma“ je básnické pojmenování zobcové flétny, nástroje, který dominoval v souboru i Flautisti Ensemble na koncertě v kostele Svaté Barbory v Zahrádkách. Festival Lípa Musica měl šťastnou ruku při situování koncertu barokní hudby do venkovského kostela. Atmosféru koncertu umocňovala také intimní záře svíček.
MHF Lípa Musica 2020: i Flautisti Ensemble, Ilona Veselovská, Jitka Konečná (foto Martin Špelda)

Flétna může být na scénách náboženských obrazů nebo na jevištích v rukou andělů a muzikantů symbolem hudby pastýřů, ale také andělské hudby, je-li vkládána do rukou andělských či duchovních postav. Není proto divu, že hudba pro flétnu je v době baroka komponována hrála důležitou roli.

Českolipský hudební soubor i Flautisti Ensemble vznikl jako soubor čtyř žen, v Zahrádkách však vystoupily jen dvě. Obec Zahrádky se sedmi sty obyvateli leží nedaleko České Lípy a její přírodní prostředí koloruje údolí Robečského potoka s nádhernými scenériemi skal. Nedaleké Holanské rybníky, Kokořínsko a celá Ralská pahorkatina vytvářejí nádhernou romantickou krajinu. Samotné Zahrádky se pyšní barokním kostelem svaté Barbory a jedinečnou sochou ukřižované svaté Starosty.

V uplynulém roce se v kostele představili operní zpěvák Jaroslav Kovacs, Pavel Hůla a Jan Kalfus. Atraktivní místo slouží také populárním umělcům a obec pořádá koncerty také na zámečku a přilehlé zahradě.

MHF Lípa Musica 2020: i Flautisti Ensemble (foto Martin Špelda)

Posvátná atmosféra, chrám nasvícený jen intimním světlem svíček, lidé šeptají a tiše usedají do kostelních lavic. Atmosféra duchovního klidu, čas pro rozjímání nebo při zavřených očích duše plná vzpomínek. Sotva však zazní hudba lahodné sladké dámy, převracejí se myšlenky do zcela jiného hlubinného bohatství lidského života. Hudba fléten odvádí posluchače mezi nebeská hejna holubic, hrdliček a slavíků. První tóny koncertní raně barokní hudby, které připomínaly křik kohoutů a slepic, možná mnohého posluchače překvapily. V podání dvou mladých flétnistek a dvou mužských hudebníků zazněly skladby z barokního repertoáru. Jejich umělecké muzikantské cesty se spolu s hráčkami na flétny z Rakouska a Taiwanu potkaly při studiích v Londýně. Společně od roku 2010 vystupovaly jako hudební těleso. Pro koncert Mezinárodního hudebního festivalu se však kvůli koronavirové krizi nemohly dostavit dvě zahraniční hráčky. Proto se na koncertě v Zahrádkách objevili hráč na nástroj viola da gamba Jakub Michl a cembalista Filip Dvořák.

MHF Lípa Musica 2020: i Flautisti Ensemble, Jakub Michl (foto Martin Špelda)

Hudba připomíná klokotání vody, sladký vánek a naprosto se z ní vytrácí ono starobylé vyznání Bohu a lkající duše zbavující se hříchů. Soubor i Flautisti Ensemble neuvěřitelně navazuje iluzi pohody, nebeského klidu a meditování.

V kostele zazněla hudba, často komponovaná k oslavě Boha, i pro světské účely z doby emigrace Čechů do Saska, upalování čarodějnic a útrpného práva. Pompézně a milostně zněly také skladby německého skladatele Telemanna. Bohatostí skladeb a sedmi mšemi udiví rovněž flétnovými skladbičkami Němec Johann Kaspar Kerll. Dalším autorem byl anglický hudebník Henry Purcell. Z kolébky flétnové literatury Itálie pocházeli autoři Tarquinio Merula, Salamone Rossi a Dario Castello.

MHF Lípa Musica 2020: i Flautisti Ensemble, Jakub Michl, Filip Dvořák, Ilona Veselovská, Jitka Konečná (foto Martin Špelda)

Kvarteto ve složení zobcové flétny – Ilona Veselovská, Jitka Konečná, Jakub Michl – viola da gamba, Filip Dvořák – cembalo poskytlo zážitek z dokonalé interpretace děl barokních velikánů. Zanícení hudebníků i v náhradním programu přineslo posluchačskému publiku okouzlení hudbou plnou emocí a vřelosti. Výjimečnou muzikalitou a v plné kráse představilo sladce přitažlivý zvuk krásné dámy zvané flétna…

Koncert se i přes narůstající hrozbu koronaviru s rouškami vydařil, posluchači si vyžádali i přídavek.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments