Inaugurační koncert Dennise Russella Daviese

Brněnská filharmonie zahájila 18. září již 63. sezónu. A zahájila ji originálně, k čemuž ji vedlo několik souher okolností. Koncertem v sále sokolského Stadionu, kde se po mnoho předešlých let koncerty konaly. Překvapila nová vkusná úprava prostor, propojení vstupů do další části budovy a úprava a čistota prostoru. Kvalita akustiky překvapením nebyla, je prověřená mnoha léty filharmonického koncertování i nahrávání.
Inaugurační koncert šéfdirigenta Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies (foto Filharmonie Brno)

Událostí byla inaugurace nového šéfdirigenta. Dennis Russell Davies je osobností, která víří očekávání hudbymilovných Brňanů již dlouho. Američan z Ohia, vystudovaný v New Yorku, si vydobyl renomé na obou stranách Atlantiku a následně v Německu a Rakousku. Do Brna přichází po 15ti letech působení v Brucknerově orchestru v Linci, kde mimo jiné otevíral nové operní divadlo. Zde očekáváme, že to bude právě on, kdo bude dirigovat při zahájení provozu v novém brněnském koncertním sále.

Inaugurační koncert šéfdirigenta Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies (foto Filharmonie Brno)

Plné obsazení symfonického orchestru vyžadovalo prodloužení pódia a nástup hráčů zezadu, přes celý sál. I tak byli na pódiu stísnění, zato zvuk orchestru byl opulentní a plný. Od počátku bylo z dirigenta i hráčů cítit soustředění i rozechvění. Počáteční skladba, kterou byla Symfonie č. 1 c moll op.3 „Zlonické zvony“ od Antonína Dvořáka, byla tímto rozechvěním poněkud poznamenána, ale vzápětí již nastoupila plná koncentrace. První dílo ještě mladého skladatele, které napsal a poslal do soutěže, se poté ztratilo a skladatel je nikdy neslyšel. Partitura se našla až v roce 1923 a skladba byla premiérována až roku 1936, takže autor neměl možnost v ní uplatnit své revize, a proto je posluchač konfrontován s autentickou podobou tvorby ještě nevyzrálého skladatele. Dirigent sám, podle svého vyjádření, provedl některé drobné úpravy, díky kterým vyzněla skladba velmi svěže, se zpěvnou melodikou a dramatickým nábojem. Dirigent dbal zejména na pregnantní frázování, na barevnost instrumentace a na širokou dynamickou škálu.

Inaugurační koncert šéfdirigenta Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies (foto Filharmonie Brno)

Po přestávce zaznělo dílo současného amerického skladatele Johna Adamse s názvem Harmonielehre (Nauka o harmonii) z roku 1985 a to v české premiéře. Dílo samo vzniklo jako reakce na Arnolda Schönberga, představitele druhé vídeňské školy, a na jeho stejnojmennou učebnici, ve které autor popírá potřebu a možnosti vývoje a použití harmonie.  John Adams naopak objevuje nové možnosti využití harmonie ve spojení s minimalismem a pozdním romantismem, nebojí se ani melodických vzepětí a dlouhých frází a gradující dynamiky. Stále se opakující krátké motivy zpracovává různými technikami a nechává je vyznít v burácejícím plénu orchestru. Obdivuhodná je práce s instrumentací, která zaručuje dílu mnoho vrstevnatou barevnost a dramatické vyznění. Orchestr se vzepjal k maximálnímu výkonu, včetně sólistických vstupů, jejichž výkony byly neobvyklé a obtížné. Bylo jasně cítit, že dirigent je schopen úspornými a jasnými gesty a koncentrovaným soustředěním vydobýt ze členů orchestru maximální výkon a že jim tento způsob spolupráce dělá radost. Posluchači se tedy mají v nové sezóně na co těšit.
Protože bylo provedení díla českou premiérou, byl koncert vysílán v přímém přenosu Českým rozhlasem Vltava a byl přebírán i evropskými stanicemi v síti EBU.

Inaugurační koncert šéfdirigenta Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies (foto Filharmonie Brno)

Inaugurační koncert šéfdirigenta
Kulturní centrum Babylon, Sál Stadion, 18. září 2018

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 1 c moll op. 3 „Zlonické zvony“
JOHN ADAMS: Harmonielehre (Nauka o harmonii), česká premiéra

Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na