Inaugurační koncert Dennise Russella Daviese

Brněnská filharmonie zahájila 18. září již 63. sezónu. A zahájila ji originálně, k čemuž ji vedlo několik souher okolností. Koncertem v sále sokolského Stadionu, kde se po mnoho předešlých let koncerty konaly. Překvapila nová vkusná úprava prostor, propojení vstupů do další části budovy a úprava a čistota prostoru. Kvalita akustiky překvapením nebyla, je prověřená mnoha léty filharmonického koncertování i nahrávání.
Inaugurační koncert šéfdirigenta Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies (foto Filharmonie Brno)

Událostí byla inaugurace nového šéfdirigenta. Dennis Russell Davies je osobností, která víří očekávání hudbymilovných Brňanů již dlouho. Američan z Ohia, vystudovaný v New Yorku, si vydobyl renomé na obou stranách Atlantiku a následně v Německu a Rakousku. Do Brna přichází po 15ti letech působení v Brucknerově orchestru v Linci, kde mimo jiné otevíral nové operní divadlo. Zde očekáváme, že to bude právě on, kdo bude dirigovat při zahájení provozu v novém brněnském koncertním sále.

Inaugurační koncert šéfdirigenta Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies (foto Filharmonie Brno)

Plné obsazení symfonického orchestru vyžadovalo prodloužení pódia a nástup hráčů zezadu, přes celý sál. I tak byli na pódiu stísnění, zato zvuk orchestru byl opulentní a plný. Od počátku bylo z dirigenta i hráčů cítit soustředění i rozechvění. Počáteční skladba, kterou byla Symfonie č. 1 c moll op.3 „Zlonické zvony“ od Antonína Dvořáka, byla tímto rozechvěním poněkud poznamenána, ale vzápětí již nastoupila plná koncentrace. První dílo ještě mladého skladatele, které napsal a poslal do soutěže, se poté ztratilo a skladatel je nikdy neslyšel. Partitura se našla až v roce 1923 a skladba byla premiérována až roku 1936, takže autor neměl možnost v ní uplatnit své revize, a proto je posluchač konfrontován s autentickou podobou tvorby ještě nevyzrálého skladatele. Dirigent sám, podle svého vyjádření, provedl některé drobné úpravy, díky kterým vyzněla skladba velmi svěže, se zpěvnou melodikou a dramatickým nábojem. Dirigent dbal zejména na pregnantní frázování, na barevnost instrumentace a na širokou dynamickou škálu.

Inaugurační koncert šéfdirigenta Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies (foto Filharmonie Brno)

Po přestávce zaznělo dílo současného amerického skladatele Johna Adamse s názvem Harmonielehre (Nauka o harmonii) z roku 1985 a to v české premiéře. Dílo samo vzniklo jako reakce na Arnolda Schönberga, představitele druhé vídeňské školy, a na jeho stejnojmennou učebnici, ve které autor popírá potřebu a možnosti vývoje a použití harmonie.  John Adams naopak objevuje nové možnosti využití harmonie ve spojení s minimalismem a pozdním romantismem, nebojí se ani melodických vzepětí a dlouhých frází a gradující dynamiky. Stále se opakující krátké motivy zpracovává různými technikami a nechává je vyznít v burácejícím plénu orchestru. Obdivuhodná je práce s instrumentací, která zaručuje dílu mnoho vrstevnatou barevnost a dramatické vyznění. Orchestr se vzepjal k maximálnímu výkonu, včetně sólistických vstupů, jejichž výkony byly neobvyklé a obtížné. Bylo jasně cítit, že dirigent je schopen úspornými a jasnými gesty a koncentrovaným soustředěním vydobýt ze členů orchestru maximální výkon a že jim tento způsob spolupráce dělá radost. Posluchači se tedy mají v nové sezóně na co těšit.
Protože bylo provedení díla českou premiérou, byl koncert vysílán v přímém přenosu Českým rozhlasem Vltava a byl přebírán i evropskými stanicemi v síti EBU.

Inaugurační koncert šéfdirigenta Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies (foto Filharmonie Brno)

Inaugurační koncert šéfdirigenta
Kulturní centrum Babylon, Sál Stadion, 18. září 2018

ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 1 c moll op. 3 „Zlonické zvony“
JOHN ADAMS: Harmonielehre (Nauka o harmonii), česká premiéra

Filharmonie Brno
Dennis Russell Davies

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky