Jiří Pazour: Když je improvizace k nerozeznání od předem zkomponované skladby

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Je možné se improvizačním technikám naučit nebo je opravdu potřeba zvláštní talent?
Jsem toho názoru, že základy improvizačních technik se může naučit každý. Mám tím na mysli například naučit se jednoduchým způsobem doprovodit melodii lidové písně, transponovat hudební plochu do blízkých tónin atd. Samozřejmě že úroveň improvizace je závislá na míře talentu hudebníka. Tento talent pro improvizaci mnohdy nemusí souviset s jiným druhem hudebního talentu. Setkal jsem se s řadou vynikajících interpretů, kteří pro improvizaci neměli vlohy a stejně tak s nadanými improvizátory, kteří naopak nijak nevynikali jako interpreti. 

Myslíte, že je na českých konzervatořích či vysokých hudebních školách tomuto oboru věnována dostatečná pozornost?
Musím říci, že obor hudební improvizace je v posledních letech na vzestupu. Vzpomínám si, že v dobách minulých zdaleka nebyla improvizaci věnována taková pozornost jako dnes. Bývala často považována za něco méněcenného, co nesnese srovnání s hudbou interpretovanou. Proto jsem velmi rád, že se názory a povědomí hudební i laické veřejnosti od té doby změnily a že se na konzervatořích studenti klavíru vedle studia hlavního oboru mají možnost věnovat i studiu základů improvizace. Vždyť mnozí absolventi klavíru využijí v budoucnu právě improvizační schopnosti ve své pedagogické či korepetitorské praxi. 

Jiří Pazour (archiv OP)

Jak jste se dostal k hudbě a k improvizaci? Jaké hudební osobnosti vás nejvíce ovlivnily?
Pocházím z rodiny, kde se pěstovala hudba. Rodiče byli amatérští hudebníci, maminka zpívala a táta hrál na klavír v místním tanečním orchestru. Doma s maminkou korepetoval a nacvičoval nové písně, většinou podle melodické linky a akordických značek, takže jsem od dětství vnímal improvizaci jako nedílnou součást svého života. Když jsem po absolvování lidové školy umění byl přijat na Pražskou konzervatoř, poznal jsem řadu výjimečných hudebních osobností, které ve mně zanechaly stopu na celý život. Studoval jsem skladbu u profesora Vadima Petrova, jehož hudbu k pohádkám jsem znal a obdivoval už jako malý chlapec. Byl jsem šťastný, že se mohu u něj vzdělávat v kompozici. Klavírní hru mne učil profesor Vladimír Topinka, který při hře klasické klavírní literatury kultivoval můj často velmi spontánní a živelný hudební projev. Na HAMU jsem se jako se svým druhým profesorem skladby měl možnost setkat s Václavem Riedlbauchem a více do hloubky se seznámit s principy soudobé tvorby. A samozřejmě, pokud jde o improvizaci, mým velkým životním štěstím bylo setkání s profesorem Arne Linkou, který nejprve jako pedagog a později jako kolega na koncertních pódiích byl mým velkým vzorem a učitelem. 

Věnujete se též muzikoterapii, při které je důležitější bezprostřední ovlivnění člověka a jeho vegetativních funkcí s cílem zmírnit strach, bolest či jiné negativní pocity. Zde vlastně ustupuje estetická stránka hudby do pozadí. Co si o tom myslíte? Jak podle vás vypadá hudba nebo hudební plocha, která má opravdu reálné terapeutické účinky a může taková hudba mít i estetické a formální náležitosti?
Hudba při muzikoterapii plní pochopitelně jinou úlohu než při koncertním nebo jiném provedení. Musí být tzv. „šitá na míru“ pro konkrétního klienta nebo skupinu. Je pravda, že formální i estetická složka zde nehraje hlavní roli. Mnohdy je potřeba například dlouhou dobu hrát podobnou hudební plochu a změny tvořit až tehdy, kdy je to terapeuticky zapotřebí. Není také vždy pravidlem, že terapeutická hudba musí být za všech okolností jemná a libozvučná. Někdy je naopak potřeba zahrát (nebo nechat zahrát klienta) drsně, až téměř agresivně, aby vyventiloval to, co je v něm nashromážděno. Někdy je třeba i střídat hudební styly a žánry, to vše se děje s přihlédnutím na konkrétní terapeutický účinek, čistě hudebně estetická stránka je zde až na druhém místě.

Nedávno jste se vrátil z mezinárodní konference a festivalu hudební improvizace v americkém Minneapolis. Jak takový festival vypadá a jak hodnotíte úroveň zahraničních improvizátorů? Kam se ubírá světový trend v tomto oboru?
Jako aktivní člen Mezinárodní společnosti pro improvizovanou hudbu (ISIM) od roku 2016 pravidelně navštěvuji improvizační konference a festivaly. Když jsem se poprvé zúčastnil improvizačního festivalu v Kanadě, velmi mě potěšilo zjištění, kolik hudebníků se vážně zabývá oborem hudební improvizace. Před třemi lety v kanadském Torontu i na letošní konferenci v Minneapolis jsem se setkal s mnoha různými hudebníky napříč obory; byli zde univerzitní profesoři nebo naopak nadšení hudební amatéři z celého světa, které všechny spojuje láska k umění improvizace. Na těchto čtyřdenních konferencích se prezentují umělci při svých hudebně improvizačních vystoupeních, hudební vědci a pedagogové na různých tematických přednáškách a workshopech. Musím říci, že světová úroveň v tomto oboru je velmi vysoká.

Znáte někoho v Evropě či ve světě, kdo se věnuje také klasické improvizaci na klavír a je schopný zaimprovizovat třeba sonátovou formu v různých stylech, a to v koncertní podobě, nebo se dá říci, že je vaše činnost v tomto ohledu dosti ojedinělá?
Většina improvizátorů, s nimiž jsem se u nás i ve světě setkal, tvoří převážně vlastní hudební imprese. Improvizace na dané téma v různých hudebních stylech jsou daleko méně časté. Poznal jsem samozřejmě řadu improvizátorů, a to nejen klavíristů, ale i jiných instrumentalistů, kteří své improvizace provozují veřejně. Jsou mezi nimi výrazné osobnosti, jejichž hra mne velmi zaujala, ale najdou se i improvizátoři, kteří svá vystoupení (například s improvizacemi v různých stylech) degradují na pouhou „show“, na pouhou ukázku své improvizační zručnosti, bez hlubšího vnitřního sdělení. Z toho mi pak bývá často smutno, na té hudbě je to bohužel poznat. Naštěstí jsem měl možnost osobně se setkat a zahrát si s řadou improvizátorů, kteří své umění improvizace berou vážně a přistupují k němu jako k jedinečnému prostředku niterného sdělení a oslovení svých posluchačů. Takový přístup je mi blízký. Za všechny improvizátory, kteří mne zaujali, bych rád jmenoval například českého basklarinetistu Petra Valáška, velmi mě oslovil americký trombonista a improvizátor Harold McKinney, emeritní profesor na Appalachian State University, nebo americká pianistka korejského původu Ann Park Rose, s níž jsem se setkal právě na konferenci v Kanadě a s níž jsem měl možnost natočit CD společných improvizací na dva klavíry s názvem Most přes oceán. Toto CD bude na trhu začátkem roku 2020 a v témže roce připravujeme s Ann řadu koncertů v několika českých městech.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na