Když dva dělají totéž…

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Keď dvaja robia to isté… 

Pohyb je zahrnutý predovšetkým v tanci, pohyb však reprezentuje aj film. Ako sa hýbe tanec vo filme a film v tanci sme v nedeľu 16. júna mali možnosť vidieť v Slovenskom národnom divadle. Unikátny projekt Filmovej a televíznej a Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU pod názvom Tanec a film režírovaný a iniciovaný Jánom Ševčíkom si našiel svoje miesto v Štúdiu činohry Slovenského národného divadla. Tanec a film sú dve médiá v pohybe, ich spojením môže vzniknúť umelecký experimentálny zážitok, avizuje leták k predstaveniu. To, čo nie je možné na javisku je možné vo filme a naopak. Večer pozostával z dvoch častí, kombinácií choreografií a filmov, ktoré sú súčasťou projektu a vznikali tvorivou spoluprácou študentov Hudobnej a tanečnej fakulty a Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Ojedinelosť tejto spolupráce s poďakovaním pedagógom najmä doc. Mgr. Antonovi Szomolányimu ArtD. sa vyzdvihovala aj počas večera, hoci osobne by som považovala tento prienik kooperácie, zvlášť na vysokej škole umeleckého zamerania za prirodzený a celkom logický. Poznajúc však z okolia hlbšie situáciu, nie je to vec bežného charakteru, jednotlivé katedry nekoexistujú spolu ako kedysi a tak študenti sa vzájomne skoro ani nepoznajú, hoci sa v konečnom dôsledku pri tvorbe divadla, alebo filmu výsostne potrebujú. Ťažko bude existovať herec bez režiséra a režisér bez herca. Avšak, doba je už podivuhodne taká, že musíme byť vďační aj za to, čo by malo fungovať úplne samozrejme. Nech už je to akokoľvek, pridám sa teda k tým, ktorí túto spoluprácu tanečníkov a filmárov kvitujú, pretože výsledok je vskutku pozoruhodný. Šesť komorných choreografií a sedem krátkych filmov predostrelo presne jednotlivé špecifiká výrazových prostriedkov, ktorými narába divadlo a ktorými narába film. Prednosti, možnosti i limity oboch fenoménov, ich rozdiely i styčné body. Diela študentov zároveň reflektovali v choreografickej aj filmovej časti rozdiely umeleckej kvality, myslenia a obsiahnutia (i ovládnutia) témy i technických prostriedkov. Niekde dominovala skúsenosť, inde presakovala ešte umelecká naivita, niekde vyčnievala kreativita, inde veľmi plošné pochopenie zadania. V každom prípade projekt Tanec a Film ukázal, ako sa pri troche koordinácie a spolupráce dajú robiť zaujímavé tvorivé počiny postavené na akceptácii jednotlivých zložiek. Je nutné pre úplnosť konštatovať, že hoci diela boli postavené na spolužití tanca (jeho divadelného prejavu) a tanca v súčinnosti s filmom, markantnú rolu zohrala vo všetkých prevedeniach výtvarná zložka, ako neoddeliteľná súčasť vizuálneho vnímania.

Pre jednoduchú orientáciu pripomínam, že každá predvedená choreografia v prvej časti večera mala svoje filmové spracovanie a pochopenie v časti druhej. Divák mal teda možnosť najprv porovnať level jednotlivých tanečných vstupov vzájomne a následne fungovanie pohybu priamo vo filme, respektíve bolo možné komparovať spôsob, akým je pohyb vo filme stvárnený.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat