Koncert Musica non grata otevře novou sezónu Státní opery

Slavnostní koncert s názvem Musica non grata, který se koná v neděli 30. srpna 2020 od 19:00 hodin ve Státní opeře, otevírá novou divadelní sezónu 2020/2021 a zároveň stejnojmenný čtyřletý hudebně-divadelní projekt, který je věnován hudbě a autorům, kteří se stali oběťmi zvůle totalitních režimů 20. století. Cyklus operních inscenací, koncertních provedení oper, symfonických a komorních koncertů vzniká s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha.

Státní opera Praha (zdroj SO)

V centru pozornosti celého projektu Musica non grata stojí především hudba českých a německých autorů, kteří měli být umlčeni nacistickou ideologií ve 30. a 40. letech 20. století. Zdaleka nejde pouze o dnes již poměrně dobře známé tzv. „terezínské autory“ Pavla Haase, Hanse Krásu, Gideona Kleina či Viktora Ullmanna, nýbrž o celou řadu dalších hudebníků, jejichž osud rozpínající se nacistický totalitní režim tak či onak poznamenal. Chceme připomenout životní cesty a umělecké kvality takových osobností, jako byli Franz Schreker, Erwin Schulhoff, Rudolf Karel, Emil František Burian, Karel Berman či Ludmila Peškařová, kteří byli pronásledováni pro svůj původ, politické postoje či odbojovou činnost, ale i těch, které totalitní režim donutil emigrovat a kteří našli nové zázemí a mnohdy i nové impulsy ve svobodném světě, jako Ernsta Křenka, Ericha Wolfganga Korngolda, Alexandra Zemlinského, Jaromíra Weinbergera, Bohuslava Martinů, Jaroslava Ježka, Vítězslavy Kaprálové, Paula Hindemitha, Kurta Weilla, Hannse Eislera, ale i např. slavných operetních autorů Emmericha Kálmána či Oscara Strause, a mnoha dalších.

Stranou našeho zájmu nezůstanou ani jedni z největších klasiků hudby 20. století jako Igor Stravinskij, Alban Berg či Arnold Schönberg – i jejich „zvrhlá“ hudba měla podle nacistické teorie zmizet ze světa. Přímo křiklavou absurditu nenávistné ideologie pak chceme ukázat i na příkladu dvou hudebních mistrů z těch největších – Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Gustava Mahlera, jejichž dílo – zásadně formující evropské hudební dějiny – nemělo žádoucí „rasovou kvalifikaci“ …

Na úvodním galakoncertě zazní poslední srpnovou neděli díla tří skladatelů, které spojuje do značné míry podobný osud – po jistou dobu svého života působili v Praze a byli součástí přirozeného multikulturního středoevropského prostoru, z něhož byli násilně vytlačeni rozpínající se nacistickou ideologií. V úvodu představíme mimořádný talent mladičké skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové uvedením jejího mistrovského klavírního koncertu v podání pianistky Alice Rajnohové. Německo-židovský komponista se slovanskými kořeny Alexander Zemlinsky, který po dlouhá léta jako kapelník formoval operu Nového německého divadla v Praze, je v programu koncertu zastoupen dvěma starozákonními žalmy ve velkolepém zpracování pro sbor a orchestr. Na závěr zazní Česká rapsodie Bohuslava Martinů, v níž tehdy osmadvacetiletý autor v samém závěru první světové války s nadějí vyhlížel svobodu a nezávislost českého národa.

Svou účast na koncertě přislíbili vážení hosté z tuzemska i zahraničí: několik členů vlády včetně ministra kultury České republiky PhDr. Lubomíra Zaorálka, dále Dr. Peter Tschetschner (první starosta svobodného a hanzovního města Hamburku), paní Almut Möllerová (státní tajemnice pro zahraniční věci města Hamburku), Dr. Hans-Peter Hinrichsen (zástupce německého velvyslance v ČR) nebo tajemník Federace židovských obcí v ČR JUDr. Tomáš Kraus. Slavnostní úvod bude tlumočen prostřednictvím titulkovacího zařízení. Plánovaná délka koncertu je 120 minut včetně jedné přestávky.

Při návštěvě všech budov Národního divadla platí podle vládního nařízení povinnost nosit roušku. Během zahajovacího koncertu se už zároveň budou respektovat pravidla, která vstupují  v platnost od 1. září, a to  rozdělit návštěvníky vnitřních kulturních akcí do sektorů. Díky architektonickému členění interiéru Státní opery lze oddělit diváky do jednotlivých sektorů v maximálním počtu 500 osob, a tím i zajistit jejich bezpečnost. Zpřístupní se tedy prostory přízemí a balkonů. Příchod diváků, jejich pobyt v divadle i následný odchod bude zorganizován ve speciálním režimu tak, aby byli návštěvníci jednotlivých sektorů od sebe separováni a nemuseli se potkat ani v prostorách občerstvení, toalet či šaten. Vyškolený hledištní personál návštěvníkům ukáže cestu k samostatným vchodům a schodištím. K dispozici bude dezinfekce na ruce, roušky bude možno zakoupit přímo v divadle.

Program koncertu

Vítězslava Kaprálová
Koncert pro klavír a orchestr d-moll, op. 7
Alexander Zemlinsky
Žalm 23 pro velký orchestr a sbor
Žalm 13 pro velký orchestr a sbor
(přestávka)
Bohuslav Martinů
Česká rapsodie pro baryton, smíšený sbor, orchestr a varhany

Účinkují:
Orchestr a Sbor Státní opery pod vedením hudebního ředitele Státní opery Karla-Heinze Steffense
Svatopluk Sem
– baryton
Alice Rajnohová – klavír
Jan Kalfus – varhany

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments