Koncert na festivalu v Klementinu oživí kladívkový klavír

Barokní soubor Musica Florea s klavíristkou Petrou Matějovou zahájí 18. února v pražském Klementinu třináctý ročník festivalového cyklu Musica Florea 2015. V programu s názvem Hammerklavier v hudbě pražských a vídeňských klasiků zazní skladby Leopolda Koželuha, Johanna Nepomuka Hummela, Františka Xavera Duška a Wolfganga Amadea Mozarta.

Vrcholem programu bude uvedení Mozartova Klavírního koncertu C dur s využitím kladívkového klavíru. „Barevná zvuková originalita tohoto nástroje je ve spojení se smyčcovými nástroji pro pochopení hudebnosti českého klasicismu nenahraditelná,“ uvedla za pořadatele Irena Ošťádalová. Dodala, že pražští skladatelé byli vyhlášenými odborníky na kladívkový klavír.

Matějová již řadu let spojuje hru na moderní klavír i na jeho historické podoby. Její snahou je každý repertoár přiblížit zvukové a interpretační estetice doby, ve které vznikal. K tomuto interpretačnímu proudu se přiklonila zejména během šestiletého pobytu v Paříži, kde se po absolutoriu na pražské AMU specializovala na hru na kladívkový klavír.

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl.Základem projevu souboru je hra na originální nástroje nebo jejich kopie, podložená studiem dobových pramenů. Repertoár zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské a duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální symfonické, operní a oratorní skladby od počátků baroka po dvacáté století.

Další koncert festivalu Musica Florea 2015 se pod názvem Hudba pražských Křížovníků a kroměřížského archivu uskuteční 15. dubna v Českém muzeu hudby. Na stejném místě zazní 20. května slavnostní hudba Jeana-Baptisty Lullyho a Marka-Antoineho Charpentiera.

Foto M. Světlík

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]