Konference, nebo festival? Studio ALTA hostilo Trans Europe Halles

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Networking, workshopy, příklady z praxe a neformální setkání v prostorách karlínské Invalidovny. Tak vypadala konference Trans Europe Halles, která proběhla na sklonku května v Praze a jejímž pořadatelem v ČR bylo letos Studio ALTA. Trans Europe Halles je sítí, která spojuje nezávislá kulturní a komunitní centra po celé Evropě. A není to síť nahodilá, její členové mají něco společného: všichni svá sídla vybudovali v nevyužívaných nebo opuštěných prostorách, jež dříve sloužil jiným účelům, a u nás je příkladem právě Studio ALTA.

Konference Trans Europe Halles 2022 ve Studiu ALTA – netradiční přednáškový sál (foto Darja Lukjaněnko)

Čtyřdenní akce s bohatým programem, který zahrnoval workshopy, setkání, ale i intervence tuzemských umělců sdružených kolem Alty, začala 26. dubna v prostorách Městské knihovny v Praze. Svým charakterem pouze první den připomínal oficiální ráz konference, program v Invalidovně byl spíše na bázi skupinových workshopů, které sledovaly jednu ze tří tematických linií vytyčených pro setkání 200 zástupců TEH. Nechyběly prezentace činnosti jak uchazečů o členství, tak úspěšných členů TEH, stejně jako pravidelné úseky věnované cíleně networkingu. Ale propojování a seznamování se se zkušenostmi kolegů probíhalo stejně intenzivně v denních blocích. Programové linie byly vytyčeny paralelně a bylo na každém účastníku, aby se rozhodl, které z nich nebo také která skupina prezenterů pro něj slibuje nejpřínosnější zážitek, a to často interaktivní.

Čím obohacuje členství v TEH právě Studio ALTA, na to jsme se zeptali výkonné ředitelky Studia ALTA Ludmily Vackové: „Z mého pohledu je to zejména propojení s mezinárodním prostředím, možnost poznat a navázat důležitá partnerství s organizacemi, které mají podobné směřování a jsou ‚prověřené‘ a připravené pro mezinárodní spolupráci. Zároveň můžeme využívat určité poradenství jak od členských organizací, tak od ústředí TEH, či iniciovat sami nějaké projekty a témata k řešení na evropské úrovni.“ Poslední roky jsou i důkazem toho, že síť dokáže svým členům pomáhat v nouzi. „Vznikla např. velká vlna solidarity mezi členskými organizacemi, a samostatné konto na podporu Běloruských a Ukrajinských organizací / umělců. Pokud se obecně nějaké z center dostane do krizové situace, tak se TEH ústředí snaží dát vědět ostatním členům a iniciovat jejich pomoc, v rámci možností, které mají. Někdo pak posílá peníze, někdo dobrovolníky, dopisy podpory apod.“

Konference Trans Europe Halles 2022 ve Studiu ALTA (foto Darja Lukjaněnko)

Kultivovat prostředí i sebe
Hlavní tematické linie zastřešoval pojem „kultivace“, který se ovšem může vztahovat jak na prostředí, ve kterém probíhá umělecká činnost, na samotný proces tvorby, ale i na vztahy mezi aktéry. Linie Programming the Symbiosis sledovala otázku rovnováhy využívání lidských i přírodních zdrojů, respektu, část Space Is the Case Is the Space byla vyloženě environmentální a prakticky zaměřená na ukázky například rekonstrukcí budov tak, aby směřovaly k cirkulárnímu využívání zdrojů a nezatěžovaly životní prostředí, naopak sloužily i jako vzor – a to se nebavíme jen o příkladech ze současnosti, ale i o projektech a budovách fungujících desítky let. Série We Should Care about Each Other reflektovala otázku, kterou zvýraznilo i období pandemie, v jejím centru jsou vztahy a péče, vědomí toho, že dnes potřebujeme být součástí komunity i rozsáhlých sítí, které v čase krizí mohou pomoci. Linie Utopia, really? Měla jako téma znovunastoletí imaginace, které se z celé škály nejvíce přibližuje performanci a umění.

Zajímalo mne, jaké z témat je nyní nejbližší Studiu ALTA, nebo jestli se dá říct, že všechny členy TEH „trápí“ ty samé starosti. Jak to cítí za Altu Lída Vacková? „Řekla bych už před setkáním TEH v Praze, že všichni řešíme dvě hlavní témata – udržitelnost týmů a lidských zdrojů obecně a určitou eliminaci nadprodukce. A velkým tématem je udržitelnost prostor, které pro svou činnost potřebujeme – hlavně z pohledu smluvních vztahů (ať už se jedná o soukromý, veřejný nebo neziskový sektor), možnosti investic do nevlastních majetků a schopnost získávat jiné než klasické dotační zdroje pro ‚nemajitele‘ budov a nastavení dostatečných a udržitelných smluvních podmínek, které jsou přijatelné pro obě strany (z pohledu délky smluv, výpovědní lhůty, možnosti činností, aj.)“

Slovo „udržitelnost“ se používá tak často, že už se pomalu začíná zdát být opotřebovaným a každý si v něm může hledat význam po svém. Převládá však spojení udržitelnost – péče o životní prostředí. Co znamená „udržitelnost“ pro Altu? „V rámci Alty a také TEH se v poslední době spíš řeší určité holistické pojetí udržitelnosti, tzn. nejen ekologické přístupy, ale také udržitelnost ve všech směrech. Podle toho jsme se také snažili sestavit hlavní osy programu celé konference TEH v Praze – soustředit se na udržitelnost činnosti – ve smyslu programace a dramaturgie; starání se o sebe a své týmy; neustálého snění, utopie, imaginace, inovace (tzn. umožnit to sobě i našim cílovým skupinám včetně divácké veřejnosti), a samozřejmě ekologická a sociální odpovědnost.“

Konference Trans Europe Halls 2022 – Úvodní den v Městské knihovně (foto Michal Hančovský)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments