Liberecké taneční mystérium Aleny Peškové

Choreografka v programu představení zajímavě hovoří o inspiracích, které měla při tvorbě nové premiéry: „Mystérium (S)tvoření, tajemný obřad umocněný zvukem bubnů a užitím symbolů, nás inspiračně zavede až k staročínské filozofii taoismu. Tao je cesta ke splynutí člověka s přírodou a návrat k přirozenosti prostřednictvím nezasahování – Moudrý dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno.“
A. Pešková, G. Vermelho, Aries: (S)tvoření – Divadlo F. X. Šaldy Liberec 2018 (zdroj DFXŠ / foto Michal Hančovský)

Paní libretistka, režisérka a choreografka v programu pokračuje dalšími citacemi taoistických vizí – například že podle taoistů je lidské tělo přesnou kopií vesmíru – ale pro základní představu, jakými náročnými tématy se nová produkce libereckého baletu ubírá, je citace z programu dostačující.

Abych nebyl brán za naprostého barbara, svým způsobem paní Alenu Peškovou obdivuji, jak náročné téma se pokusila prostřednictvím tanečních choreografických prvků scénicky realizovat. Jeden velký rozpor ale vidím mezi tím, jak o tématu hovoří v divadelním programu, a výsledným scénickým tvarem inscenace. Vzletné duchovno slov mizí, někdy v choreograficky zajímavých scénách, jindy v nesrozumitelném pohybu a jednání jednotlivců, v nudném, nicneříkajícím duetu na igelitové plachtě, a někdy v zákeřném drastickém znásilňování a bití kohokoliv.

V programu je večer členěn do jistých dramaturgických celků: Poslední list kroniky zmizelých; Hněv; Radost; Zádumčivost; Žal; Strach; Vzkříšení; Láska. Má-li se jednat o libreto představení, pak nemá nikdo v publiku šanci si tyto inspirace zapamatovat. Je přítomen jen různým scénám, které nemají souvislou dějovou linku, ani se nejedná o logicky se vyvíjející příběh. Proto má recenze pouze komentuje viděné.

Co se týká hudby, autorkou je opět pravidelná spolupracovnice paní Peškové Gabriela Vermelho. Osobně jsem nikdy nebyl obdivovatelem hudebního stylu této skladatelky a ani v této inscenaci jsem nebyl její tvorbou nadšen. Výjimkou byly pouze rytmické pasáže, které byly živě interpretovány souborem bicích nástrojů Aries. Tyto části večera považuji po stránce choreografické i hudební za nejzdařilejší části premiéry.

Představení bylo hráno v celku, bez přestávky, přibližně sedmdesát minut. Odcházel jsem z premiéry se zvláštním pocitem, že tanečníci odvedli maximální interpretační výkony a hráli přesvědčivě…, jen jsem jako vnímavý divák nechápal, čemu jsem byl vlastně přítomen.

Hodnocení autora glosy: 75 %
za snahu a originální projekt

 

Alena Pešková, Gabriela Vermelho, Aries:
(S)tvoření
Režie, choreografie: Alena Pešková
Hudba: Gabriela Vermelho
Hudební spolupráce: Sergej Grigorenko a Aries
Scéna: Richard Pešek
Kostýmy: Monika Klatečková
Premiéra 6. dubna 2018 Šaldovo divadlo Liberec

Účinkují: Anya Clarke, Maria Gornalova, Rie Morita, Annabel Pearce, Kristýna Petrášková, Veronika Šlapanská, Margaux Thomas, Jan Adam, Joseph Edy, Mischa Hall, Macbeth Kaněra, Jaroslav Kolář a Alexey Yurakov
Členové Aries – David Bilinski, Libor Cejnar, Ladislav Nič, Vojtěch Šeminský a Sergej Grigorenko

www.saldovo-divadlo.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Pešková, Vermelho, Aries: (S)tvoření (DFXŠ Liberec 2018)

[yasr_visitor_votes postid="291959" size="small"]

Mohlo by vás zajímat