Malované opony – kniha hodná povšimnutí

Zajímáte-li se o divadlo či jeho dějiny, musíte – stejně jako já – při každé návštěvě zahraničního knihkupectví či prodejny s hudebninami ronit slzy. Tak málo je u nás k dostání literatury zabývající se dějinami hudby, opery a hudebního divadla, že v tomto ohledu vždy vzpomínám na časy před dvaceti lety, kdy na pultech knihkupectví měly své místo nejenom výpravné publikace o našich domácích divadlech, ale i encyklopedie a odborné texty zabývající se operním a hudebním divadlem, a to v rozhodně četnějším zastoupení, než nyní. Vlastně byste v loňském roce jen marně hledali v edičních plánech titul, který by si zabýval domácím hudebním divadlem – jedinou světlou výjimkou byl druhý díl encyklopedie o historii Státní opery Praha, který si tato instituce sama vydala.


O to větší radost mi udělal vydavatelský počin Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v Praze, které jako součást projektu uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla vydalo na sklonku loňského roku publikaci nesoucí název Malované opony divadel českých zemí. Jedná se o sbírku dokumentace opon, která proběhla v letech 2005 až 2010 a kterou k vydání se svým týmem připravil jako editor Jiří Valenta.
Kniha obrazově mapuje opony velkých městských divadel i amatérských vesnických spolků, opony stále „žijící“ – tedy zavěšené v divadelních provazištích, opony uložené v depozitářích, ale i opony zničené, ukradené nebo jinak ztracené. Kniha je výsledkem pětileté badatelské práce, která vedla i k objevení již zapomenutých opon, a to díky spolupracujícím místním archivům, knihovníkům i řadovým občanům.

Kniha je členěna do kapitol, které (oproti mému očekávání) netradičně dělí opony podle námětu, na nich zobrazených. I když jsem při prvotním prolistování považoval toto členění za nevhodné (čekal jsem spíše chronologické řazení podle doby vzniku nebo geografické členění opon podle umístění), pochopil jsem po bližším prostudování publikace záměr autorů, který je především v podání uceleného národopisného pohledu na opony, bez ohledu na jejich význam nebo význam divadla, ve kterém visí nebo visely. Velmi cennou součástí knihy jsou i kapitoly věnované zmapovaným loutkářským spolkům a jejich oponám.

Kniha je doplněna úvodními kapitolami o historii opon a jejich původu. Každá z tematických kapitol je pak opatřena předmluvou týkající se daného námětu opon (Zámecká divadla a jejich opony – Bronislav Pražan, Alegorické výjevy – Josef Herman, Krajina – Milan Uhde atd.). Dále pak obsahuje popis dané opony, její fotografie a také odborné slovo z úst etnografa nebo člověka, který ji mapoval. Rejstřík jmen s tvůrci opon a uvedením míst s dokumentovanými oponami i rejstřík obrázků je samozřejmostí.

Velmi záslužný počin, kterým vznik takové knihy bezesporu je, a její kvalitní obsah nevyváží snad jen jediné: příliš nonkonformní grafická úprava – především zrcadlené nadpisy a nejednoznačné popisky k fotografiím, ale i netradiční formát knihy (300 x 210 mm). Také mnohé reprodukce (a to i nově pořízené) včetně grafických výřezů nejsou příliš kvalitní. To je zřejmě důsledek nevhodně zvoleného média – lesklého lakovaného papíru, na kterém je kniha vytištěna. Publikace by si vzhledem ke svému obsahu zasloužila z technického hlediska reprezentativnější provedení, zejména co do kvality reprodukovaných obrázků. Ani tyto drobné nedostatky by vám však neměly zkazit chuť si tuto zajímavou a výjimečnou publikaci, jejíž hodnota časem určitě ještě vzroste, pořídit.

Malované oponony divadel českých zemí
Editor Jiří Valenta
Autoři statí a komentářů Jaroslav Blecha, Jan Cisař, František Černý, Alice Dubská, Rudolf Felzmann, Josef Herman, Milan Kreurrieger, František Laurin, Jan Novák, Josef Petráň, Lydie Petráňová, Bronislav Pražan, Věra Ptáčková, Jan Randák, Přemysl Rut, Milan Uhde, Jiří Valenta, Tomáš Vlček
Design Martin Taller
Redakce Vítězslava Šrámková a Bronislav Pražan
Vydání první
Vydalo Národní informační středisko pro kulturu v Praze, 2010
Rozsah: 408 stran, 411 barevných obrázků
Vázaný výtisk
ISBN 978-80-7068-238-8

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

0 0 vote
Ohodnoťte článek
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments