Martin Otava: Sezónu ukončíme několika večery pro 100 diváků, novou však zahájíme už v srpnu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
Čtyřsouborové Divadlo J. K. Tyla v Plzni (DJKT) během koronavirové krize řešilo nejen problémy, které se nevyhnuly žádné kulturní instituci, ale i otázky personální. Uzavření jej zastihlo v době, kdy jeho ředitel Martin Otava hledal vhodného kandidáta na post šéfa opery, který na konci této sezóny opustí po předchozí dohodě s vedení divadla režisér Tomáš Pilař. V současné době, po ukončení nouzového stavu a v době uvolňování krizových opatření, se definitivně dokončuje podoba sezóny 2020/2021. Martina Otavy jsme se ptali na vývoj situace a také na to, jak nadcházející sezónu ovlivní nový šéf opery, dirigent Jiří Petrdlík, a co si od jeho jmenování ředitel slibuje.
Martin Otava (foto Martina Root)

Opatření se nyní pomalu rozvolňují, otevřely se galerie a některá divadla začínají už od června znovu hrát. Jistě jste během minulých dní koncipovali sezónu 2020/2021 se zřetelem ke koronavirové krizi. Které neuskutečněné premiéry přejdou do příští sezóny a které z titulů, plánovaných na sezónu 2020/2021,  se z tohoto důvodu neuskuteční?
V tuto chvíli již máme konkrétnější představu, i když ne úplně definitivní, a doufáme, že nám situace dovolí ji zrealizovat. Inscenace, jejichž zkoušení bylo přerušeno těsně před premiérou – konkrétně se jedná o činohru Soumrak bohů, balet Anastázie – poslední dcera cara a koncert  Jsme muzikál! 70, nasadíme do repertoáru hned, jak to bude možné. Podobně to zamýšlíme i s premiérou opery Korunovace Poppey. Premiéry ostatních inscenací, činoher Dortel  a Španělská muška a muzikálu My Fair Lady, se uskuteční v příští sezóně a nahradí tak jiné plánované premiéry, které se automaticky odsouvají do dalších měsíců. Opera Lohengrin se z důvodů velké náročnosti na nastudování i nemalých finančních nákladů na výrobu kostýmů a dekorací neuskuteční v plánovaném termínu. Zůstává ale v našem dramaturgickém plánu, a zatím jednáme, kdy ji budeme moci uvést. Premiéra baletu Čajkovskij je přesunuta na následující rok, tedy na listopad roku 2021. Diváci bohužel úplně přijdou o činohru Kupec benátský, balet Nonverbální dialog a letošní Noc s operou, na které měla být uvedena slavná Verdiho opera Macbeth. Tu ale plánujeme uvést v následujícím ročníku.

Pokud by se situace dobře vyvíjela,  a  v příští sezóně se by se hrálo bez omezení, jaké operní tituly byste premiérovali?
Dramaturgii pro rok 2021 intenzivně připravujeme a o jednotlivých premiérách Vás budeme informovat jako v minulých letech na tiskové konferenci k připravovanému repertoáru nové sezóny. Dramaturgie opery je v tuto chvíli před schválením a v podstatě je s výjimkou jednoho titulu uzavřena.  Sezonu zahájíme výjimečně o měsíc dříve, tedy 9. srpna 2020, a to premiérou inscenace Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany (bude v původních plzeňských krojích), a následně uvedeme premiéru Monteverdiho opery Korunovace Poppey.  V lednu 2021 to bude opereta Netopýr Johanna Strausse, na jaře to bude Gluckova opera Alceste. Sezonu uzavřeme patrně Rossiniho komickou operou Italka v Alžíru (která v Plzni nebyla na repertoáru 50 let),  nebo Verdiho operou Maškarní ples. Definitivní rozhodnutí padne během dvou týdnů. Poslední premiérou roku 2021 bude  Wagnerův Lohengrin, kterého jsme kvůli pandemii nemohli uvést v roce 2020.

Dnes je možná účast 500 osob na jedné akci. Nebudete už do konce sezóny hrát? A nebudete hrát alespoň na Malé scéně?
Nechci říkat, že do konce sezóny hrát nebudeme. Situace se mění velmi rychle a nevíme, jak bude vypadat za 14 dní. Za stávajících podmínek o tom ale neuvažujeme. Hrát jen pro omezený počet diváků by byla pro divadlo větší ekonomická zátěž, než ho nechat zavřené. Malá scéna má sice kapacitu 120 míst, pokud bychom ale měli dodržet všechny podmínky ohledně rozestupů, mohli bychom hrát maximálně pro 48 diváků, u některých představení dokonce jen pro 32 diváků, což je v situaci, kdy potřebujeme odehrát zejména již prodaná představení, technicky a ekonomicky nevhodné řešení. Tržby z takového představení nepokryjí přímé náklady na odehrání inscenace a zajištění adekvátních hygienických podmínek. Přesto nyní uvede každý soubor svůj večer a to vždy ve středu od 18 hodin na velké scéně Nového divadla. Bude to pro diváky mimořádný zážitek.  Omezený počet 100 diváků usedne totiž na jevišti a mezi diváky na jevišti a hledištěm se odehrají tato mimořádná představení. To je maximum toho, co jsme schopni zrealizovat, protože potřebujeme nyní dostudovat repertoár, který potřebujeme uvést v premiérách tak, abychom splnili své závazky k abonentům a ostatním divákům, protože novou sezonu zahájíme výjimečně o celý měsíc dříve než je v Plzni zvykem, jak už jsem zmínil – 9. srpna 2020 premiérou Prodané nevěsty.

Nové divadlo v Plzni (foto Pavel Křivánek)

Jak by měl provoz v srpnu probíhat? Uvedli byste abonentní nebo volná představení? Hrálo by se denně? A o jaké tituly by se jednalo?
Srpen vyčleníme náhradním termínům za neodehraná představení. A rádi bychom odpremiérovali  opery Prodaná nevěsta a Korunovace Poppey, stejně tak bychom uvedli odloženou premiéru baletu Anastázie a premiéru speciálního muzikálového koncertu Každý má svůj sen. Rozložení hracích dnů pak vychází z provozních možností divadla. Hráli bychom převážně ve Velkém divadle a na Nové scéně.

Máte rámcovou představu o tom, jak vyřešíte výpadek titulů v rámci předplatného? Myslím nejen v souvislosti s počtem titulů, ale i s celkovým vyvážením dramaturgie.
V rámci předplatného se nám podařilo najít ve většině případů náhradní termíny, i když jsme museli přistoupit ke změně dne v týdnu, na který bylo předplatné zakoupené, v některých případech i ke sloučení dvou méně početných skupin. Vycházeli jsme z toho, že mnoho diváků a předplatitelů nám psalo, že nechtějí, abychom představení zrušili, ale volali po náhradních termínech. Samozřejmě jsme museli v některých případech přistoupit i ke změně titulů, především nahradit neuskutečněné premiéry, například místo My Fair Lady, jejíž premiéra se uskuteční až na podzim, bude uveden nově nastudovaný muzikálový koncert. Pevně věříme, že naši abonenti budou mít pro změny pochopení, protože najít náhradní termíny pro téměř  120  představení opravdu nebylo jednoduché. Samozřejmě předplatitelé, pokud nebudou spokojeni s náhradními tituly nebo termíny, mohou část nevyužitého abonmá vrátit a my jim vrátíme poměrnou část peněz.

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat