Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2019

Do 1. prosince 2018 je stále možné se přihlásit do mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2019, která se bude konat v oborech HOBOJ a FLÉTNA již tradičně od 7. do 15. května 2019 v Praze.
Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara (foto Zdeněk Chrapek)

Porota
Účast v porotách přislíbili renomovaní sólisté, pedagogové i orchestrální hráči. Hobojové porotě bude předsedat Dominik Wollenweber, člen Berlínské filharmonie a pedagog na Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ v Berlíně. Dalšími členy poroty jsou Emanuel Abbühl, sólohobojista London Symphony Orchestra, Olivier Doise, sólohobojista Orchestre Philharmonique de Radio de France, Lucas Macías Navarro, sólohobojista Lucerne Festival Orchestra a asistent dirigenta v Orchestre de Paris, Jeffrey Rathbun, člen The Cleveland Orchestr a pedagog na Cleveland Institute of Music. Českými zástupci v této porotě jsou Vladislav Borovka, člen České filharmonie a Prague Philharmonia Wind Quintet a Vilém Veverka, člen Ensemble Berlin-Prag a Filharmonie Brno.

Flétnovou porotu povede Christina Fassbender, pedagožka na Universität der Künste v Berlíně, kterou doplní András Adorján, významný pedagog na hudebních univerzitách v Kolíně nad Rýnem a Mnichově, Philippe Bernold, pedagog na Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Sylvia Careddu, sóloflétnistka Vídeňských filharmoniků, pedagožka na Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ v Berlíně, Barthold Kuijken, pedagog na Royal Conservatory v Haagu a Bruselu. Z českých flétnistů zasednou v porotě Jan Ostrý, pedagog Pražské konzervatoře, Fakulty umění Ostravské univerzity a Musik und Kunst Privatuniversitat der Stadt Wien a Jiří Válek, emeritní člen České filharmonie a pedagog Akademie múzických umění v Praze.

Nové skladby

I pro nadcházející soutěž Pražské jaro objednalo novou skladbu pro každý obor. Martin Hybler napsal Sound-Telescope pro sólový hoboj a Jaroslav Pelikán Introduzione e tema con variazioni pro flétnu s doprovodem klavíru. Tyto skladby budou soutěžícím přijatým do soutěže zaslány tři měsíce před konáním soutěže a ve světové premiéře zazní během druhých kol, tedy 11. května 2019 v oboru hoboj a 12. května 2019 v oboru flétna. Za nejlepší interpretaci těchto skladeb je také vypsána cena Nadace Český hudební fond.

Masterclass

Během nadcházejícího ročníku soutěže se také uskuteční dva mistrovské kurzy, a to v sobotu
11. května od 16 hodin s flétnistou Andrásem Adorjánem a v pondělí 13. května od 10 hodin s hobojistou Jeffrey Rathbunem. Masterclass se uskuteční v prostorách pražské HAMU a jsou otevřené široké veřejnosti. Aktivní účastníci z řad studentů se mohou hlásit do 31. března 2019 na emailové adrese [email protected].

Soutěžní podmínky, online přihlášku i harmonogram soutěže lze nalézt webových stránkách soutěže. Zájemci o účast v soutěži vyplní online přihlášku, k níž přiloží mimo další přílohy také nahrávky s repertoárem pro předkolo. Uzávěrka přihlášek je 1. prosince 2018. Výsledky výběrového předkola budou zveřejněny nejpozději 20. ledna 2019 na našich internetových stránkách.

Mohlo by vás zajímat