Michal Rataj mezi žánry

Pro svou 30. koncertní sezónu připravila PKF – Prague Philharmonia v Cyklu soudobé hudby šest koncertů, věnovaných českým soudobým autorům a v jednom koncertu slovenským autorkám. Reaguje tak i na blížící se Rok české hudby 2024. Realizace koncertů s názvem „Současné hudební dialogy“ se přesunula z NoD do podzemních prostor Studia Švandova divadla, kde cyklus před léty v divadelním sále i zahájili. 
Michal Rataj (zdroj PKF—Prague Philharmonia)
Michal Rataj, 24. října 2023, Studio Švandova divadla, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia)

První profilový večer s názvem „Mezi žánry“ byl věnován mezinárodně úspěšnému českému autorovi střední generace Michalu Ratajovi (1975). Titul koncertu podtrhl skladatelovo všestranné uplatnění jako skladatele elektroakustické a instrumentální hudby, hudby filmové, rozhlasové a scénické, performera live electronic music a moderního jazzu, profesora skladby a teoretika elektroakustiky na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a také zakladatele internetového portálu rAdioCUSTICA. Jeho zkušenost z médií se odráží i ve vkusné, pečlivé a účinné internetové sebeprezentaci, což bývá u skladatelů slabým místem.

Jako pedagog je Michal Rataj inspirátorem, který vede své studenty k reflexi nejen tvorby, ale i uměleckých a společenských kontextů. Přestože nesl koncert název „Mezi žánry“, dramaturgicky byl program konzistentní a ukázal Michala Rataje v jeho poloze spíše poetické, ve které je ticho a prostor, podobně jako v japonské estetice, stejně důležitým a živým faktorem, jako aktér. Volba je v souladu se skladatelovým dlouhodobějším zaměřením na akusmatiku a sociální kontexty ozvučení, viz jeho profesorská přednáška Hudební skladatel jako zvukový architekt veřejného prostoru nebo jeho dřívější studie v kolektivní teoretické práci Zvukoprostor-Prostorozvuk (AMU, 2018).

Úvodní skladba večera Odejdi ke světlu pro klarinet, violoncello, kontrabas a bicí z roku 2012 vznikla pro ansámbl skladatelů a interpretů Konvergence řízený Ondřejem Štochlem. Jen na okraj, ansámbl Konvergence byl jeden z prvních kvalitních funkčních propojení skladatelů a interpretů po roce 89.

Jindřich Pavliš, Balázs Adorján, Ivan Hoznedr, Pavel Klečka (zdroj PKF—Prague Philharmonia)
Jindřich Pavliš, Balázs Adorján, Ivan Hoznedr, Pavel Klečka, 24. října 2023, Studio Švandova divadla, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia)

Čistě akustickou skladbu označil autor za přelomovou až „očistnou“ v přístupu ke zvuku a hudbě. Jako by ohmatával zvukové možnosti a konfigurace seskupení, které je netradiční. Roli harmonického nástroje plní vibrafon. Ve skladbě slyším dvě strategie: Jednou z nich je různá artikulace zvuku, tvorba rozmanitých zvukových gest, druhou je proměnlivý vztah jednotlivých hráčů. Nejprve vstupují do pole ticha opatrně, krátkými doteky, neladí, jsou tam „sami za sebe.“ V další rytmizované epizodě to vypadá, že se snaží dorozumět. Komunikační situace i strategie, jakým typem zvuku do nich vstoupit se mění. Skladba končí jemně, žádným suverénním závěrem „Tak to je.“ To je pro autora dost typické. Kompozice byla spolehlivě provedena v obsazení Jindřich Pavliš – klarinet, Balázs Adorján – violoncello, Pavel Klečka – kontrabas, Ivan Hoznedr – bicí. Dramaturgyně Hana Dohnálková se autora ptala, jak dalece je skladba fixní/variabilní. Michal Rataj v tomto kontextu uvedl, že patří k autorům, kteří promýšlejí celkový koncept, který pak naplňují detaily, přičemž v tomto typu komponování hraje významnou roli i vnímavost a dovednosti interpretů-performerů.

Následnou kompozicí byla live electronics, inspirovaná newyorkskou klarinetistkou Esther Lamneck Small Imprints (Malé otisky) z roku 2013. Kompozice je složena ze čtyř po sobě jdoucích zvukových miniatur. Sólový nástroj je v reálném čase procesován a vytváří jakýsi virtuální ansámbl v prostoru pomocí softwaru MAX.

Zvukový prostor lze v elektroakustice, podobně jako v instrumentální hudbě, definovat jak tónovou strukturací, tak dynamikou, instrumentací nebo orchestrací, rozsazením hráčů. V elektroakustice k tomu přistupuje možnost dotvářet prostor dozvukem a echem, a nakonec jej modelovat i hardwarově rozmístěním do kanálů zvukové projekce reproduktorů. To může být pevné, nebo v současnosti i pohyblivé. Relevantní v celkovém dopadu na vnímání je pak rozsazení publika vůči reproduktorům.

I v této koncertní realizaci byly reproduktory rozmístěny do prostoru tak, aby se napomohlo záměru skladatele vytvářet živý a proměnlivý zvukový tvar a hloubku. Jako by klarinetista byl v “zrcadlovém sále”, kde se odráží různým způsobem jeho obraz. Slyšíme proměnlivý virtuální dozvuk, echa, ohýbání zvuku. Někdy prostor reaguje, jindy aktivuje. Konec je otevřený. Interpretačně všestranného Jindřicha Pavliše různé přístupy k hudbě zjevně baví a zvládá je s lehkostí, jakou vyžaduje i tato skladba. Live elektroniku ovládal Michal Rataj. Skladba byla také v roce 2015 oceněna v mezinárodní soutěži elektroakustické hudby Musica nova a nebylo to poprvé, co Ratajova skladba právě i v této soutěži získala v silné mezinárodní konkurenci nějakou cenu, mimo jiné i v posledním uzavřeném ročníku 2021 za skladbu Sounds from Nothing.

Jindřich Pavliš, Ivan Hoznedr, Balázs Adorján, Pavel Klečka (zdroj PKF—Prague Philharmonia)
Jindřich Pavliš, Ivan Hoznedr, Balázs Adorján, Pavel Klečka, 24. října 2023, Studio Švandova divadla, Praha (zdroj PKF—Prague Philharmonia)

Také v následné skladbě Floating (Plovoucí) pro flétnu a live elektroniku z roku 2021 v provedení Daniela Havla (flétna) a Michala Rataje (live electronics – MAX 8) slyšíme obdobný rámcový záměr. Zatímco v přechozí skladbě šlo o jakési vzájemné doteky a rezonance, zvukovou „intarzii“, jak tomu říká skladatel, zde se uvnitř nestabilního a proměnlivého zvukového prostoru vícekanálové projekce (původně provedeno v šesnáctikanálové na koncertě HAMU při prezentaci projektu Akusmonia) pohybuje plovoucí hlas flétny nástroje, který je antropologicky vnímán jako prodloužení lidského dechu, emotivního hlasu a gestiky, takže v provedení interpret musí zvládnout různé druhy tvorby zvuku od šumových přes melodické či „výkřiky.“ Flétna se chová jako emotivní amplifikátor. Live electronics využívá zejména nahrávky historických varhan v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích, které si skladatel pořídil během covidového období. Elektronika vytváří výškově rozepjatý prostor, který dokáže svým spodním hukotem a tlukotem působit i hrozivě. Závěr je opět odlehčený. Flétnový part je podrobně vypsán, ale není snadný. Obsahuje řadu rychlých běhů mimo harmonický systém, volný nemetrizovaný průběh. Flétnista musí sledovat synchronizaci s elektronikou. Světová premiéra skladby se konala 6. července 2022 v Barceloně v provedení flétnistky a vizuálního umělce Jaume Darbra Fa. Na koncertě ji citlivě provedl Daniel Havel.

Poslední skladbou večera byla Cellacusmata pro violoncello a live electronics z roku 2020 (recenze zde), kdy zazněla v premiérovém v provedení Tomáše Jamníka. Název skladby odkazuje k nástroji a akusmatické praxi, jejíž kořeny sahají k Pythagorově škole. Princip poslechu původně zřejmě za zástěnou, později praxe poslechu ve tmě a z více zvukových zdrojů v modelovaném prostoru (Groupe de Recherches Musicales) posunul tým projektu (Slavomír Hořínka, Michal Rataj, Jan Trojan) směrem k vytvoření mobilního akusmonia, jehož předností má být „snadná přenositelnost“, a tím i „stabilní ovládací systém“, vysoká kvalita zvuku“ a „jednoduše nastavitelný zvukový interface“ (viz zmíněná publikace Zvukoprostor-Prostorozvuk, s. 198). Ve Studiu Švandova divadla produkce vyšla z možností v daném místě. Violoncellový part hrál Balázs Adorján.

Part se vyvíjí způsobem, jako by sám nástroj ohmatával své možnosti – od rovných oddělených tónů, přes vibrata, piccicata, delší fráze. Violoncello a live elektronika se také vzájemně jako by poznávají. Je mezi nimi napětí i vůle k souladu. Zvuk nástroje je potencován a obohacován, prostor živě reaguje až k otevřenému konci.

PKF – Prague Philharmonia touto řadou ukazuje potenciál svých hráčů, obohacuje jejich know-how v nesnadném úkolu zvládnutí současné experimentující hudby. Rozhovor s Michalem Ratajem měl pro posluchače smysl. Autor vysvětloval srozumitelně jak své kompoziční a realizační postupy, tak vlastní poetiku a zkušenosti, které proměnily jeho výrazové prostředky, ve kterých hraje významnou roli ticho, určitá intimita a relativismus. Koncert byl dobře navštíven a měl přes svou poslechovou náročnost, i díky Michalu Ratajovi a Haně Dohnálkové, přátelskou tvůrčí atmosféru.

Michal Rataj: Mezi žánry
24. října 2023, 19:00 hodin
Studio Švandova divadla, Praha

Program:
Michal Rataj: Odejdi ke světlu pro klarinet, violoncello, kontrabas a bicí (2012)
Michal Rataj: Small imprints pro klarinet a živou elektroniku (2013)
Michal Rataj: Floating pro flétnu a živou elektoriku (2022)
Michal Rataj: Cellacusmata pro sólové violoncello a elektroniku (2020)

Účinkující:
Daniel Havel – flétna
Jindřich Pavliš – klarinet
Balazs Adorján – violoncello
Pavel Klečka – kontrabas
Ivan Hoznedr – bicí
Michal Rataj – host

Moderátorka: Hana Dohnálková

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments