Mladí zpívali v Trnavě

V sobotu 27. mája sa v Biskupskom paláci mesta Trnava uskutočnilo odovzdávanie cien a galakoncert víťazov 22. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského. Súťaž, ktorá má bohatú tradíciu a jej laureátmi boli v minulosti také vokálne osobnosti ako Peter a Miroslav Dvorský, Pavol Bršlík, Dalibor Jenis, Magdalena Kožená, Terézia Kružliaková a ďalší, sa z iniciatívy profesorky Evy Blahovej podarilo po sedemročnej pauze obnoviť.
Koncert víťazov súťaže a odovzdávanie cien – Xénia Maskalíková (klavír), Slávka Zámečníková – Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského 27. 5. 2017 (zdroj MSS Mikuláša Schneidera-Trnavského / foto Marek Martinek)

 

Mladí spievali v Trnave

Ide o ďalšiu vítanú príležitosť, poskytujúcu začínajúcim operným a koncertným spevákom možnosť preveriť si svoje schopnosti. Dôležitejším než víťazné trofeje je podľa nás skôr pedagogicko-psychologický efekt a celková úroveň súťaže. Jednak preto, že umenie sa už vo svojej podstate vzpiera nejakým kvalitatívnym rebríčkom, jednak pre diferencované kritériá hodnotiacich. Tí sa síce môžu zhodnúť v tom hlavnom, no predsa každý z nich môže mierne uprednostňovať iné parametre umeleckého výkonu. Raz sa dá klásť dôraz na samotné hlasové dispozície, inokedy uprednostniť rýdzo vokálno technické alebo naopak vokálno-výrazové kvality predvedených výkonov. A napriek pomerne prísnym dramaturgickým podmienkam nie celkom merateľné sú aj prednesy mimoriadne náročných alebo naopak ľahších hudobných ukážok. Takže sumarizujúc, aj pri snahe o čo najväčšiu objektivitu výsledné poradie vždy nesie aj istú pečať subjektivity.

V práve ukončenom ročníku súťažili mladí speváci v dvoch kategóriách a troch súťažných kolách so špecifickými dramaturgickými podmienkami. Súťaže sa zúčastnila vyše stovka spevákov z osemnástich krajín. Najbohatšia účasť bola prirodzene zo Slovenska, ale podobne ako v Medzinárodnej súťaži Imricha Godina vo Vrábloch (bola ukončená pred mesiacom, informovali sme tu), aj tu súťažilo veľmi veľa poľských spevákov. Treťou krajinou v poradí zúčastnených bola Česká republika, kým z ostatných štátov účinkovali jeden až traja speváci. Výkony posudzovala až desaťčlenná porota zložená z reprezentantov siedmich krajín pod vedením iniciátorky obnovenia súťaže (Českú republiku zastupovala Gabriela Beňačková).

V našom hodnotení sa (až na malé výnimky) obmedzíme na dojmy z finálneho galakoncertu, na ktorom vystúpili nielen držitelia prvých troch cien v oboch mužských a ženských kategóriách, ale aj  niekoľkí súťažiaci, ktorí získali osobitné ceny. Víťazka vyššej vekovej kategórie (nad 25 rokov) Slovenka Slávka Zámečníková si zvolila na galakoncert mimoriadne ťažkú ukážku – áriu Bel raggio… z Rossiniho opery Semiramide. Jej výkon vyznel suverénne, prejav nesie znaky vokálnej zrelosti, no k ideálnemu zvládnutiu virtuóznych behov a ozdôb partu jej ešte čo-to chýba.

Mimoriadne zaujala Ruska Marina Kipingan voľbou virtuózneho (no pridlhého) moderného monológu Varvary zo Šcedrinovej opery Ne toľko ľubov. Tu treba vyzdvihnúť hlavne rovnováhu medzi kvalitami jej mezzosopránu s altovými hĺbkami, ale i bezproblémovými vysokými tónmi, a medzi schopnosťou naplniť part výrazovým spevom vyjadrujúcim menlivosť nálad. Mladá speváčka je typom výsostne javiskovej umelkyne.

Tretiu cenu si vybojovala Ukrajinka Maryna Naimitenko, ktorá sa predviedla áriou Mimi. Hlas príjemne sfarbený (čo je v prípade Pucciniho dôležité), no s istými limitmi v autentickom frázovaní a s nesprávnym pochopením Pucciniho poznámky, že pasáž „ma quando viene sgelo“ treba spievať con molto animo. Ona ju aplikovala na všetky vysoké tóny. Medzi speváčkami vyššej a nižšej vekovej kategórie bolo predsa (prirodzene) badať rozdiel v ovládaní speváckeho remesla.

Držiteľka prvej ceny v nižšej kategórii Slovenka Tatiana Hajzušová zaujala plnším lyrickým hlasom v neveľmi výraznej árii z prvého dejstva Massenetovej Manon, ďalšia Slovenka Glória Nováková síce Gounodov valčík Júlie spievala „pohyblivo“ a lepšie než jedna z jej konkurentiek v treťom kole, no vysoké tóny intonovala dosť približne. Litovská sopranistka Monika Pleškyté na koncerte spievala pre Schneidera Trnavského menej typickú pieseň Nad kolískou so slušným vokálnym výrazom a príjemnými pasážami v piane, no celkovo s menej príťažlivým materiálom.

Ani v podstatne menej zastúpených mužských kategóriách nebolo jednoduché rozhodnúť o laureátoch. Prvé dve ceny si rozdelili dvaja barytonisti – Rus Tigriy Bazhakin (ária Róberta z Jolanty) a Poliak Michał Janicki (ária Voka z Čertovej steny). Pokiaľ ide o hlasové kvality, tie azda mierne hovorili v prospech ruského speváka, jeho poľský konkurent však spieval precítenejšie. Kórejský tenorista Wonhyeok Choi sa (podobne ako vo Vrábloch) musel uspokojiť s treťou cenou. Jeho „guľatý“ tón sa dobre nesie, no výrazovo Schneiderovu pieseň Prsteň až trocha „prehrával“.

Medzi mladšími mužmi zvíťazil Paweł Trojak z Poľska. Lepšie než Čajkovského Serenáda Dona Juana na galakoncerte (ktorú trocha zbytočne dramatizoval) mu vyšla v treťom kole lyrická ária Eugena Onegina. Spevákovi s dramatickými predpokladmi sa aj tu (podobne ako v hlavnej ženskej kategórii) ušlo druhé miesto. Tenorista Amir Khan (SR) si vybral náročnú áriu Maxa z Weberovho Čarostrelca, ktorú zvládol chvíľami viac, chvíľami menej kultivovane. „Bronzový“ poľský tenorista Albert Memeti „v koloratúrnej“ árii z Rossiniho opery L’occasione fa il ladro preukázal hlasovú pohyblivosť, ale aj istú menšiu zakotvenosť tónu.

Celkovo z pätnástich mimoriadnych cien sa do programu galakoncertu vošli ešte ich dve držitelky, obe interpretujúce piesne Schneidera Trnavského (Poľka Sonia Warzyńska a Češka Lucie Kaňková). Práve spomínaná Češka dokázala, ako s limitovanými hlasovými danosťami sa dá pekne interpretovať aj taká „verklíková“ pieseň, ako sú skladateľove Ružičky.

Súťaž ukázala podobný trend, aký dnes vládne aj na operných javiskách. Dosť  talentov, no menej črtajúcich sa osobností. Operný kolotoč sa môže krútiť ďalej.

 


22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského
(21. – 27. mája 2017 Trnava)

Koncert víťazov súťaže a odovzdávanie cien
27. mája 2017 Koncertná sien Marianum, Arcibiskupský úrad Trnava

 

VÝSLEDKY:
Hlavné ceny

I. kategória
Ženy
1. cena – Tatiana Hajzušová (Slovenská republika)
2. cena – Glória Nováková
(Slovenská republika)
3. cena – Monika Pleškyté
(Litva)

Muži
1. cena – Paweł Trojak (Poľsko)
2. cena – Amir Khan (Slovenská republika)
3. cena – Albert Memeti (Poľsko)

II. kategória
Ženy
1. cena – Slávka Zámečníková (Slovenská republika)
2. cena – Marina Kipingan (Rusko)
3. cena – Maryna Naimitenko (Ukrajina)

Muži
1. cena – Tigriy Bazhakin (Rusko)
2. cena – Michał Janicki (Poľsko)
3. cena – Wonhyeok Choi (Južná Kórea)

Mimoriadne ceny:
Cena primátora Mesta Trnava pre talent do 21 rokov
– Glória Nováková
(Slovenská republika)
Cena mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu
– Xénia Maskalíková
(Slovenská republika)
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja
– Paweł Trojak
(Poľsko)
Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu
– Albert Memeti
(Poľsko)
Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského
– Sonia Warzyńska
(Poľsko)
Cena prof. Márie Kišonovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Ružičky
– Lucie Kaňková
(Česká republika)
Cena prof. Evy Blahovej za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie
– Sonja Runje
(Chorvátsko)
Cena Gabriely Beňačkovej za najlepšiu interpretáciu talianskej árie
– Maryna Naimitenko
(Ukrajina)
Cena operného speváka a primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina
– Slávka Zámečníková
(Slovenská republika)
– Tatiana Hajzušová (Slovenská republika)
– Amir Khan (Slovenská republika)
Cena Hudobného centra
– Tatiana Hajzušová
(Slovenská republika)
Cena Hudobného fondu
– Michaela Šebestová
(Slovenská republika)
Cena Sharon Resch – pozvanie na Americkú česko-slovenskú spevácku súťaž vo Wisconsine, Green Bay, USA
– Lucie Kaňková
(Česká republika)
Cena Galérie MIRO
– Slávka Zámečníková
(Slovenská republika)
– Tigriy Bazhakin (Rusko)
Cena Dipl. Ing. Pavla Závodského
– Katarína Kurucová
(Slovenská republika)
Cena Európskej hudobnej akadémie Bratislava-Schengen
– Glória Nováková
(Slovenská republika)
– Carmen Ferenceiová (Slovenská republika)
– Amir Khan (Slovenská republika)

www.hc.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat