Muzikolog Milan Kuna obdrží Cenu Akademie klasické hudby

Rada akademiků při Akademii klasické hudby ocenila vynikajícího českého muzikologa Milana Kunu. Cena Akademie klasické hudby za přínos české hudební vědě mu bude předána na koncertě Českého spolku pro komorní hudbu ve středu 19. února 2020 v pražském Rudolfinu. Interprety koncertu složeného z děl Antonína Dvořáka, Josefa B. Foerstera, Bohuslava Martinů a Jiřího Gemrota budou houslový virtuos Ivan Ženatý a klavírista Martin Kasík.
Milan Kuna při křtu své knihy Václav Talich (zdroj Akademie klasické hudby)

Významný český muzikolog a publicista PhDr. Milan Kuna, DrSc. (1932) patří mezi renomované hudební vědce posledního půlstoletí doma i v zahraničí. Rozsah a četnost jeho badatelského záběru jsou obdivuhodné, svědčící o mimořádném množství píle, houževnatosti a pracovního nasazení. Těžištěm jeho zájmu je hudba 19. a 20. století s výrazným akcentem na osobnost Antonína Dvořáka, o němž publikoval řadu tematických studií a jako hlavní editor měl zásadní podíl na vzniku desetisvazkové kritické edice Antonín Dvořák: Korespondence a dokumenty (publikováno v letech 1987–2004) v původních jazycích i českých překladech. Za zmínku jistě stojí i jeho monografie Václav Talich: Šťastný i hořký úděl dirigenta z roku 2009.

Důvody rozhodnutí Rady akademiků přibližuje intendant Akademie klasické hudby Jan Simon: „Doktor Milan Kuna dlouhodobě přispívá k popularizaci české klasické hudby a k jejímu porozumění. Jeho publikace jsou velmi poutavé a čtivé a jeho studie, přednášky i osobní konzultace jsou cenným přínosem pro mladší generaci (nejen) dvořákovských muzikologů.“

 

PROGRAM KONCERTU:
Rudolfinum, Dvořákova síň, středa 19. února 2020, 19:30

IVAN ŽENATÝ housle
MARTIN KASÍK klavír

JIŘÍ GEMROT Smuteční hudba pro housle a klavír
ANTONÍN DVOŘÁK Sonáta F dur pro housle a klavír
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER Balada pro housle a klavír
BOHUSLAV MARTINŮ Sonáta C dur pro housle a klavír

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat