Národní divadlo Moravskoslezské slaví 100 let

  1. 1
  2. 2
Slavnostním uvedením opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta se 12. srpna 1919 začala psát historie Národního divadla moravskoslezského. První představení se odehrálo v tehdejším Městském divadle (dnes Divadlo Antonína Dvořáka).
Městské divadlo ve 20. letelch 20. století (zdroj NDM)

Za sto let existence nabídlo NDM divákům celkem 679 operních premiér, činoherních bylo 1305, baletních 182 a soubor operety/muzikálu NDM nastudoval celkem 580 děl. V první sezóně 1919-1920 to bylo úctyhodných 89 premiér – 54 činoherních, 12 operetních, opera nastudovala 18 inscenací a balet pět. První sezóna byla velmi hektická, nastudovaná díla se hrála 2-3x a šlo se k dalšímu. Zkoušelo se na mnoha místech, v první Prodance účinkovaly například i „dámy ze Slezské Ostravy.“

České divadlo se v Ostravě hrálo od roku 1894 v Národním domě (dnes komplex Divadla Jiřího Myrona), ale prostory příliš nevyhovovaly, protože Národní dům sloužil i jiným kulturním a společenským účelům. Nespokojenost s poměry českého divadla v Ostravě je patrná v roce 1917, už před vznikem Československa, kdy 13. října 1918 byl ustaven Spolek Národní divadlo moravskoslezské (tehdy Spolek NDMS), a sice ,,za účelem zbudovati buď v Moravské Ostravě, nebo v Polské Ostravě důstojnou budovu pro české divadlo a udržovati ji vždycky ve stavu přiměřeném tomuto vznešenému účelu.“ (citace ze stanov Spolku NDMS).

Se vznikem samostatného státu Češi zpočátku neuvažovali o převzetí německého Městského divadla a chtěli si postavit vlastní. V pátek 12. srpna 1919 ovšem slavnostním uvedením Prodané nevěsty zahájili českou éru v budově, která do té doby sloužila divadlu německému.

Ředitel Jiří Nekvasil připomíná zásluhy prvního ředitele NDM (tehdy NDMS)  Václava Jiřikovského a jeho týmu: „Měl těžkou úlohu a ačkoli v Ostravě působil jen do roku 1923, vybudoval a vedl zde činoherní soubor, přivedl prvního šéfa baletu, italského tanečníka a choreografa Achilleho Viscusiho, šéfa opery  a operety Emanuela Bastla a další špičkové umělce té doby. Emanuel  Bastl v Ostravě uvedl hned v první sezóně nejen českou operní klasiku, ale také světová díla nebo v té době ještě stále málo hranou novinku – operu Její pastorkyňa Leoše Janáčka. Pěvec a první Jeník v Prodané nevěstě Karel Kügler pak v našem divadle zůstal až do okupace a působil Ostravě i jako režisér, překladatel libret a hudební pedagog,“ popisuje ředitel Nekvasil.

Moravskoslezský deník 8.8.1919 s.6 (zdroj NDM)

Karel Kügler vzpomíná (zdroj Obrazový almanach 1928–1929): Vzpomínám oněch horečných příprav ředitele Jiřikovského v Brně, kde mi, tehdy ještě členu pražského Národního divadla, u příležitosti pohostinských her, rozvíjel svoje dalekosáhlé plány, kreslil perspektivy divadla v kraji uhlí a železa, líčil a zdůrazňoval důležitost jeho poslání v ohroženém tehdy a snad i divadelně trochu zanedbaném pohraniční. Lákal mne, abych šel s ním a pomáhal. Podlehl jsem jeho svodům a lákavým slibům, které v několika minutách proměnil v kus papíru oběma stranami podepsaný. Těšil jsem se na spolupráci s ním a nikdy jsem se nezklamal. (…) Vzpomínám onoho hřejivého nadšení, s kterým jsme přišli a dali se do díla, onoho shánění a přemlouvání těch, kdož nevěřili, že by v Ostravě mohlo vyrůsti divadlo živé, zaručující více než několik neděl přechodného pobytu. Nastaly krušné dny shánění náhrad za některé členy, kteří si v poslední chvíli rozmysleli a odřekli přijíti do nového působiště. Před samým zahájením sezony uprchl nám Kecal, p. Šťastný, zapřísahaje nás, že v Ostravě si nezvykne. Nový shon a nové cesty do Prahy. Šťastný lov za Šťastného. V Praze se mi podařilo získati Lanhause. Tu už nebylo obav o Prodanou.“

První představení Prodané nevěsty v tehdejším NDMS dirigoval Emanuel Bastl, režíroval Karel Kügler (zároveň již zmíněná role Jeníka). Mařenku ztvárnila Linda Šmídová, Kecala Rudolf Lanhaus.

Městské divadlo (Stadttheater), později Zemské divadlo, Velké divadlo, Divadlo Zdeňka Nejedlého, Divadlo Antonína Dvořáka (od roku 1990 dosud) bylo otevřeno 28. září 1907 a do roku 1918 se v něm hrálo výhradně německy. Od srpna 1919 je stálou scénou Národního divadla moravsko-slezského, pouze za 2. světové války byli čeští divadelníci nuceni budovu opustit, zabydleli se pouze v Národním domě (tehdy již lépe přizpůsobenému divadelnímu provozu) a přenechali reprezentativní budovu souboru německému.

Budova, rekonstruovaná v letech 1954–1956, 1969–1971 a 1999–2000 (tehdy s důrazem na zachování původních vnitřních dispozic z předválečné doby), je domovskou scénou operního, činoherního a baletního souboru Národního divadla moravskoslezského a hlediště pojme 517 diváků.

NDM provozuje další dvě scény: Divadlo Jiřího Myrona (DJM, bývalý Národní dům) – dnes zde má domovskou scénu především muzikál a opereta, ale hraje se tu také činohra a balet. Novou scénou NDM je ve zrekonstruovaném komplexu DJM komorní Divadlo „12“ – funguje od září 2018.

Karel Kügler (zdroj NDM)

Karel Kügler (1885–1950) byl operní pěvec, herec, režisér, překladatel libret, scénograf, divadelní ředitel a hudební pedagog. Od roku 1919 působil v Ostravě, v našem divadle 20 let. Jeho kultivovaný lyrický a později buffo tenor vynikl zejména ve smetanovských rolích i v postavách českého a světového repertoáru 19. a 20. století. Byl sólistou pražského Národního divadla v letech 1915–1919. Režijně se hlavně v Ostravě podílel na tvorbě řady operních inscenací, v mnoha případech i jako zpěvák, scénický výtvarník či překladatel. Patřil k organizátorům i sólistům koncertů i zakladatelům ostravských pěveckých spolků nebo cyklu abonentních koncertů symfonické hudby. Po válce, kterou strávil v emigraci, byl v letech 1946–1947 ředitelem Státního divadla v Opavě. Jméno Karla Küglera ponese ve 101. sezóně slavnostní sál v Divadle Jiřího Myrona, výstavu věnovanou této osobnosti otevřeme veřejnosti před prvním ze zahajovacích galakoncertů (gala jsou 7. a 8. září). Přístupná bude zdarma vždy v době, kdy se v divadle hraje.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat