O Smetanovi, prestiži muzikantů a posedlosti hudbou

  1. 1
  2. 2

Rozhovor s klavíristkou Jitkou Čechovou


Myslím, že docela dost lidí vás má zařazenou především jako interpretku specializovanou na Smetanu. Vím, že k němu máte velmi silný vztah, nicméně i tak se zeptám: Není vám trochu líto ta „jednobarevná nálepka“?

Není mi to líto, ba naopak, vzhledem k významu klavírního odkazu našeho národního skladatele to beru za čest. Domnívám se ale zároveň, že pokud se někdo zajímá více o mé aktivity, chodí na mé koncerty či sleduje nahrávky, je mu zřejmé, že Smetana je jen jeden ze skladatelů mého dnes již poměrně širokého spektra repertoáru.

Co všechno vás vůbec na Smetanovi přitahuje?

Smetanova klavírní mluva má obrovskou šíři podob. Klavír byl jeho nejbližším nástrojem, od útlého dětství na něj hrál, komponoval, improvizoval a stal se mu tak průvodcem denního bytí. Klavír byl prvním zprostředkovatelem jeho kompozičních představ, nálad a citových vzplanutí. Přál si zprvu stát se klavírním virtuosem – i to se odráží v jeho klavírních kompozicích. Vliv Liszta, manželů Schumannových, Chopina, velkých klavírních autorů a interpretů doby romantismu, obdiv k Bachovi, Mozartovi, to vše se promítá v jeho kompozičním přístupu. Ovšem vliv Bachovy polyfonie, Chopinovy poetičnosti s polským nádechem, Schumannova pestrost melodicko-harmonická a virtuózní rej Lisztův posouvají Smetanu k novému osobitému, leckdy velice modernímu vyjadřování. Národní melodie a rytmy zpracovává a podbarvuje úžasně originálním způsobem, tím se nejvíce proslavil, ale mě osobně fascinují daleko víc jeho drobnější kompozice typu Lístků do památníku a črt či charakteristické kusy typu Snů.

Zůstaňme ještě u Smetany. Dokázala byste říci, jak se interpretace jeho děl léty u nás vyvíjela? Zda lze v tomto směru vystopovat nějaký rozdíl třeba mezi nahrávkami vašimi a dejme tomu Věry Řepkové nebo Jana Novotného?

Každá doba přináší nové trendy ve všech oborech a nejinak je tomu i v hudební interpretaci. Je právě zajímavé, že se v jednotlivých érách interpretační osobnosti liší, v tempech, agogice, přístupu k detailu. Ale zcela zákonitě se léty nabalují i nánosy určitých manýr nebo, chcete-li, agogických klišé. Moderní interpreti mají výhodu, že si mohou starší nahrávky poslechnout a analyzovat, čím se nechat inspirovat a čeho se vyvarovat.

Nemáte pocit, že v posledních desetiletích na Smetanu Češi, zejména ti mladší, tak trochu zanevřeli? A ještě jedna trochu provokativní otázka k tomu: Jak jste spokojena s tím, jak je klavírní Smetana vnímán v zahraničí?

Mám ten pocit… Možná je to dáno předsudkem posledního čtvrtstoletí zatratit vše, co bylo vyzdvihováno za socialismu. Také určitě tím, že klavírní soutěže, coby nezbytná součást života mladých interpretů, Smetanu nezařazují do soutěžního repertoáru. V neposlední řadě přispívá také fakt, že Smetanovy kompozice rozhodně nepatří k interpretačně nejsnadnějším.

Zahraniční zkušenosti mě přesvědčují čím dál více o smysluplnosti mého smetanovsky propagačního úsilí. Doposud překvapivě neznámý klavírní Smetana je přijímán s obrovským nadšením.  Největším zadostiučiněním jsou pak opětovná pozvání s čistě smetanovským celovečerním programem, se zájmem poznat celou paletu různorodých klavírních skladeb Bedřicha Smetany.

A jak se liší sólová klavíristka Jitka Čechová od Jitky Čechové, členky Smetanova tria?

Nijak, své zkušenosti sólové klavíristky v plné míře uplatním i v klavírním triu. Jak je všeobecně známo, dobré klavírní trio si žádá od všech jeho členů prvotřídní sólistické zázemí v kombinaci se schopností naslouchat svým triovým partnerům, aby tak mohl vzniknout homogenní hudební celek. Na druhou stranu pak tyto komorní zkušenosti využiji při sólové hře, specifický přístup smyčcařů či pěvců k hudební materii je mi velkou inspirací.Jak se léty vyvíjí vaše repertoárové priority, typ repertoáru, ke kterému vás to nejvíc táhne?

Mé těžiště zůstává v romantickém repertoáru, který je mi v dílech Dvořáka, Brahmse, Smetany, Schumanna a Chopina stále nejbližší. Ale čím jsem starší, tím více mě přitahuje čistota stylu a nádhera geniální jednoduchosti klasicistních velikánů. Zároveň hodně zařazuji do programů Janáčka, Martinů, Prokofjeva, Rachmaninova. Mistry dvacátého století, kteří mě nepřestávají uchvacovat.

Jste spokojena s tím, jak se vaše profesní kariéra vyvíjí? Opravdu nic vám v ní nechybí? Nic byste na ní neměnila, kdybyste tu možnost měla?

To jste udeřil hřebíček na hlavičku… Asi každý hudebník by si dnes posteskl. Vzpomenu-li si na časy, kdy publikum odpřahalo koně od kočáru slavných českých interpretů, aby je odtáhli z Rudolfina do jejich domovů, dnešní realita je tomu již opravdu na hony vzdálena. Někdy si připadám jako Sisyfos, který svůj pomyslný balvan dotlačí k nejvýznamnějším koncertním pódiím či CD nahrávkám, a jako by tyto mnohdy triumfální milníky nic v životě dnešního českého umělce neznamenaly, znovu a znovu musíte obhajovat svou pozici. Budu-li hovořit o našich podmínkách, mám takový pocit, že dosáhnout stabilní společenské prestiže je téměř nemožné. Dokud se v hudební oblasti nezmění organizačně-společenské poměry, nebo chcete-li, nevzniknou-li takové organizační struktury, které jasně veřejně definují kvalitu od nekvality, zlepšení se nedočkáme. To vše také souvisí s navrácením obecné společenské prestiže této profesi, ale také s národní hrdostí k duchovnímu potenciálu naší země.

Odjinud: Jak vůbec vypadá váš všední den? Kolik času průměrně věnujete svojí profesi?  A jak často koncertujete?

Odpověď na tuto otázku souvisí s předešlou mojí úvahou. Jestliže generace éry starého Páleníčka, Raucha, Kameníkové, Suka, Večtomova, ale také Vlachova a Smetanova kvarteta, Sukova a Českého tria se mohla těšit z automatického zájmu pořadatelů, protože jejich společenské postavení bylo jednou provždy stabilizováno, většina z nás českých interpretů bez ohledu na své schopnosti bojuje dnes mnohdy o holý život. Znamená to, že všední i sváteční den trávíte namísto u hudebního nástroje u počítače a u telefonu, abyste stále a znovu připomínali světu, že tady jste.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat