Osobitý Bedřich Smetana Jitky Čechové

    Dobře vybavena technicky a znalá všech dostupných souvislostí, pojala Čechová toto své vystoupení jako jeden kompaktní výrazový celek. Diferencovaným úhozem a zřetelnými proměnami dynamiky jasně…

    Klavírní Lípa Musica s Jitkou Čechovou

    Uměleckou garantkou právě probíhajícího 22. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica je přední česká klavíristka Jitka Čechová. Její angažmá určuje i převládající programové zaměření festivalu,…