Obrat konce, roztančené úvahy o Evropě a lidstvu

  1. 1
  2. 2

Inscenaci Obrat konce můžeme vnímat jako kaleidoskop názorů, myšlenek anebo přístupů, jak nakládat s naším dědictvím (bojovat o něj, být mysliteli, šířit víru, pracovat do úmoru…?) nebo jako jakési stručné dějiny, nejen Evropy, ale spíš člověka, s významnými body, které probleskují v různých motivech napovrch. Což je pravděpodobnější, když se Michal Záhora odvolává na Pierra Teilharda de Chardin, který se jako myslitel snažil skloubit moderní teorii evoluce se spirituálním růstem lidstva, evolucí duchovní. Bod Omega z podtitulu je pomyslným vrcholem vývoje, který ovšem zůstává spíš ideálem směřování než reálnou metou, jíž lze dosáhnout.

Hledat v inscenaci konkrétní myšlenky, návrhy nebo představu a vize budoucího vývoje, je dost obtížné. (Pokud bychom chtěli reagovat na výzvu z programu: Jsme schopni odhadnout vývoj Evropy?) Jde o otázku, na kterou stěží najdeme srozumitelnou odpověď a snažit se ji zatančit, proč si dávat tak těžké tak konkrétní úkoly? A především proč chtít po tanci něco, co opravdu můžeme mnohem lépe vyřešit myšlenkami a slovy, zatímco tanec sám nás zásobuje emocemi a pocity, energií, vědomím sdílení společného okamžiku, sounáležitosti, jeho obrazy vyvolávají asociace, jež vůbec nemusíme pojmenovávat. Stačí vědomí, že tu je přítomen jakýsi jednotící prvek, navazující impulzy a provázanost, a to vše naše inscenace má. Není třeba se snažit o jejich konkrétní vyjádření, tím přiškrcujeme vlastní fantazii. Můžeme konstatovat, že jde o hotovou propracovanou choreografii, která přináší silný divácký zážitek. Je snad něco důležitějšího?

Michal Záhora – Obrat konce (foto Vojtěch Brtnický)

Obrat konce (Evropa k bodu Omega)
Přípravný tým: Tereza Krčálová, Honza Malík, Heda Bayer
Choreografie, režie: Michal Záhora
Umělecká spolupráce: Tereza Krčálová
Konzultace: P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ
Hudba: Miloš Bok, Václav Chalupský
Mix hudby, zvuk: Václav Chalupský
Světelný design: Lukáš Benda
Kostýmy: Markéta Sládečková
Tvorba a tanec: Helena Arenbergerová, Katarzyna Kamecka, Radim Klásek, Michal Nagy, Nikola Němcová
Premiéra: 21. září 2020, divadlo Ponec

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments